Hvad er KRIS

(Kristen terapi & Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) er en fælleskirkelig, tværfaglig organisation, der blev oprettet i april 1991 med det sigte at:

  • Rådgive/hjælpe seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn i og udenfor kirkerne
  • Informere om seksuelt misbrug indenfor/udenfor kirkerne
  • Undervise i rådgivning af disse mennesker
  • Forebygge seksuelt misbrug i kirkerne og samfundet

Rådgivning/terapi gives ud fra en kristen livsholdning. KRIS er dannet med den vision, at evangeliets forkyndelse om håb også gælder den seksuelt misbrugte.