KRIS jul 2019!

KRIS Jul 2019!

Det er snart JUL! Reklamerne har allerede længe hvirvlet byger af glitrende og farverige tilbud ned over os. De fleste håber på noget godt og glædeligt. Andre frygter for skuffelser og smerter. Men hvad er det mon, som er vores virkelige behov, når Julen nærmer sig? Som præst har jeg oplevet uendelig meget forskelligt i forbindelse med Julen. Både glædeligt og sørgeligt. En Julenat – midt om natten eller måske snarere sidst på natten blev jeg kaldt ud til en nødstedt, som frygtede for sit liv. Vedkommende blev hentet og fik en seng at hvile i resten af julenatten. Glædeligt midt i sorgen. Jo, Julen kan sandelig være fyldt med både store glæder og dybe sorger.

Den første Julenat kom budskabet til hyrderne på Betlehems marker, at frelseren var født. Svøbt og lagt i en krybbe. Jesus kommer til os også i denne Jul. Ikke som barnet, men som den opstandne og himmelfarne. Han er selv den største julegave til dig og mig. Thi forholdet til Jesus afgør både vores timelige og evige skæbne. Han er verdens frelser, men er Han også din? Ja, beslutningen er din. Nogen af dem, jeg stiftede bekendtskab med undervejs, anede aldeles intet om, hvem Jesus er. Vokset op i et miljø, hvor ord som Gud og Jesus højst er noget, der bruges til bandeord. En havde oplevet uendelig meget med svigt, vold og overgreb. Langt mere end de flestes fantasi rækker til at fatte blot en brøkdel af. Jeg har oplevet mange tunge og smertelige beretninger gennem årene, men det her er måske nok noget af det smerteligste.

Ret tidligt i min præstetjeneste blev jeg klar over, at det vigtigste i hjælpen til mennesker er, at lære dem, at kalde på Jesus. Selvom den enkelte ikke kender noget til Ham i forvejen, så er det forbløffende, hvor hurtigt et menneske kan erfare Hans konkrete hjælp og indgriben. Fra at Jesus var fuldstændig ukendt og fremmed blev Han til den bedste ven. Tænk at Jesus reagerede på et nødstedt menneskes først nødråb til Ham! Det havde hun aldeles ikke regnet med. Men erkendelsen var klar – Jesus svarede hende ved første opkald, selvom hun ikke havde troet, at det var muligt. Naturligvis har jeg fulgt de mennesker, som jeg hjalp gennem længere tid med samtale og forbøn, men Jeg kan aldrig give mennesker et forhold til Jesus, det kan kun Han selv, når vi kalder på Ham. Han er julegaven til dig og mig og til alle svigtede, misbrugte, voldsramte og underkuede små mennesker. Mange lider af angst for alt muligt, men måske især angsten for krænkelse, overgreb, svigt og for at dø.

Jeg har set Jesu nærvær og venskab forvandle et menneskes liv totalt. Hun, som ikke vidste, at Jesus var virkelig, fik ikke kun en ven for livet her, men for evigheden. Jeg fulgte, indtil hun sagde farvel den sidste gang. Næste gang stod jeg ved den åbne grav og da turde jeg godt fortælle NN har nået målet. Hun/han er nået hjem hos Jesus – for evigt. Jesus har magt til at bevare de mange små mennesker, som har overgivet sig til Ham. Bevare dem i troen til evig herlighed derhjemme hos sig.

Om vi glæder os til en forestående højtid, så er det kun en svag afglans af den glædesfest, som venter derhjemme hos Gud. Er Jesus din bedste ven, så har du et hjem, hvor du er velkommen, elsket, ønsket og ventet. Han kæmper for dig. Det handler ikke om at være god nok, men om at Jesus gav sit uskyldige blod for dig. Syv gange udgød Han blod for dig på lidelsens vej til Han hang på korset. Jo, Han hang der virkelig helt nøgen, så du nu kan vide, at Han faktisk bar din skam. Blev hånet, mishandlet og naglet til forbandelsens træ, for at du og jeg kunne blive løst af synd, skyld og skam og blive erklæret retfærdige, rene, hellige og velsignede. Blot ved at tro Ham. Hvilket fantastisk bytte. Kald på Ham, og sig blot: Jesus hjælp mig! Det er nok. Han ved, hvad du trænger, før du beder Ham.

Glædelig og velsignet JUL til alle med stor tak for alt i det forgangne år. Guds Fred og Alt Godt!

Mogens

Trækkene, der er nævnt i ovenstående, er hentet fra mange forskellige personer og kan derfor ikke henføres til nogen bestemt.