Sponsor for en klient v/Merete Mogensen

Som – glad – giver til KRIS’s arbejde, har jeg nu gennem nogle år støttet arbejdet både økonomisk og gennem forbøn.

For et par år siden fik jeg den ide, at det måske var bedre – og mere forpligtende – at støtte en enkel person, der havde brug for samtaler med en af KRIS’s terapeuter. Dette skulle selvfølgelig være anonymt, og det skulle være op til terapeuten at vurdere, om klienten skulle vide, at der var en person (sponsor), der betalte for pågældende. Dette for ikke at give klienten skyldfølelse.

Udover at betale for de timer, som klienten havde behov for, havde jeg nu en konkret person (fornavn) at bede for.

Jeg forelagde Helene Svendsen ideen. Hun syntes, at det var en god ide.

Jeg får 1 – 2 regninger i kvartalet fra kontoret – på normale vilkår -, som jeg betaler.

På normale vilkår, hvilket betyder, at det ikke er en gave med fradragsret.

Jeg kan varmt anbefale denne løsning, idet du både yder en konkret støtte til en person, som ikke ellers ville kunne modtage den terapeutiske hjælp, pågældende har så hårdt brug for, – og du har en konkret person at bede for.”