Indlæg af BIrthe Grønninger

Erfaringsbaseret telefonrådgivning

NYT TILBUD I   Erfaringsbaseret telefonrådgivning Åbningstid på telefonen: Mandag i lige uger kl. 18.30 – 20.30. Helligdage undtaget. Telefon: 72 40 66 43 Er du 18 år eller derover, og har du brug for en samtale med et menneske, der selv har været udsat for seksuelle overgreb, kan du ringe i denne anonyme telefonrådgivning. […]

En glædelig nyhed

Det er KRIS en fornøjelse at byde 4 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i KRIS. Velkommen til:   Tina Pedersen har gennem en årrække fra midt 90’erne fungeret som medarbejder i KRIS som bisidder og rådgiver-studerende under iSARPAC uddannelsen. Hun har sidenhen forestået foredrags-og undervisningsopgaver i forskellige sammenhænge og har været medarbejder i kirkelige projekter i Tyskland gennem nogle år. Nu […]

Målet er nået…

Lykkeligvis har KRIS nu 300 medlemmer. Vi siger tak for den store indsats nogle har gjort, for at det kunne lykkes. Men vi skal dog ikke af den grund slække på vores målrettede indsats, som stadig også indbefatter at skaffe flere medlemmer. Jo flere medlemmer desto større bliver muligheden også for at udbrede kendskabet til […]

“Helbredelse af sjælen”

I februar startede der noget nyt i Herning afdelingen. Vi gik i gang med et kursusforløb, der hedder Helbredelse af Sjælen. Dette kursus er udarbejdet af Paula Shields, som også har skrevet en lille bog med samme titel. Kurset er på 9 gange a` 2 timer hver 14. dag og koster 300,00 kr. Vi har […]