Stor glæde over nye medlemmer.

STOR GLÆDE OVER SÅ MANGE NYE MEDLEMMER PÅ FÅ DAGE.

Sommerferien begyndte med 1 uge på PLUS OASE for Mogens og jeg, og det blev en dejlig uge med god lovsang og dejlig alsidig forkyndelse. Kunne ikke lade være med at tænke ”at vi må alle blive èt” en rigtig god tværkirkelig oplevelse, megen indbyrdes kærlighed.

Jeg fik lov til at fortælle lidt om KRIS´s arbejde og viste en præsentations power point, som Bjørg har lavet til KRIS. En lidt sjov historie, for det var netop efter en OASE lejr, hun kom og sagde, at vi manglede noget, der kunne gøre et oplæg om KRIS endnu mere spændende. Det blev det så, og nu har jeg den power point med overalt, hvor jeg kommer.

Det blev en rigtig stor glæde, at der kom 19 nye medlemmer til KRIS, hvilket der virkelig var brug for, for at vi kan blive ved med at være fradragsberettiget til §8a. (gaver kan trækkes fra i skat)

STOR tak til jer nye medlemmer. Måske har I endnu ikke hørt fra os, men det er på vej. Vores forpligtigelse overfor den nye persondatalov gør det hele en smule besværligt, men det får de nye medlemmer brev om.

Vi takker Gud for jer alle – og for de gaver I giver til dette værdifulde arbejde.

Vi ser frem til et spændende efterår.

Mange hilsner fra glade KRIS medarbejdere

Helene

Efterrefleksioner af kurset: “En sund familie med traumer i bagagen”.

Efterrefleksioner af kurset ”En sund familie med traumer i bagagen”

Vi er glade for at have deltaget i den første del af kurset! Det var oplysende og inspirerende. Der var en rød tråd af håb gennem hele dagen. Det var opløftende, at der var et fokus på at se os selv som en hel familie, trods traumer og svære ting i bagagen. Det at tage Guds tanker om os selv og vores familie til os, og lade det forme os, så vi får det erstattet med alt det nedbrydende, andre og vi selv har sagt. Vi fik skærpet opmærksomheden på, hvad det egentlig er, vi går og tænker og siger om os selv og hinanden, og hvilken betydning det har.

Vi fik svar på, hvad en sund familie er, og hvordan det kommer til udtryk og folder sig ud i familien, og hvordan et traume påvirker den enkelte og familien. Gunhild er en god formidler, der inddrager sine erfaringer, så det gjorde undervisningen levende og let at tage til sig. Samtidig var vi en gruppe, som begyndte at dele liv med hinanden, eller ’yde bypass’ til hinanden, og det er med til at vi får meget mere med hjem. Vi udfoldede os også med pensler og maling, og det gav et helt andet udtryk end det at tale og lytte. Vi har startet en god proces sammen som par, og ser frem til næste del af kurset!

Kald på mig, så vil jeg svare dig v. Mogens Svendsen

Jeremias 33 Kald på mig, så vil jeg svare dig!

Det ord fra Jer har jeg ikke kunnet lægge til side igen. Gud har store og forunderlige ting til os, hvis blot vi vil kalde på Ham. Han vil helt sikkert give os langt ud over, hvad vi kan forstå og fatte, når blot vi trofast kalder på Ham og stoler på, at Han er trofast og altid holder, hvad Han lover. Han ønsker inderligt fællesskab med hver eneste af os. Han har en klar og tydelig plan for dit og mit liv. Alt er lagt tilrette for at vi skal vandre i de gerninger, Han har beredt.

Vi har en nød på vores hjerte for kirken i Danmark. Vi ved og har derhjemme talt om, at den åndelige situation er tæt på det, vi møder i Jesu ord til menighederne i Åb. 2-3, F.eks. Til menigheden i Sardes: Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod Ordet og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig.

Eller f.eks. menigheden i Efesos: Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed, husk derfor på hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig.

Vi har lagt mærke til, at vidnesbyrdet i udstrakt grad er fuldstændig ophørt i mange kirkelige kredse og forsamlinger. Når vidnesbyrdet om Jesus dør bort, så kan de troende ikke føre mennesker til frelse i Kristus Matt. 28,19. Uden vidnesbyrdet kan de troende heller ikke besejre Satan. Jf. Åb 12,11. Dermed bliver de troende lette ofre for satans forførelser og bedrag.

Det er alvorligt, når den levende bøn mange steder er skrumpet ind. Nærheden til Jesus er blevet fjern. Vi har brug for at blive mindet om Hebr. 2,1-4. Hurtigt og næsten umærkeligt kan vi glide bort fra det nære forhold til Jesus og til Helligåndens klare brand i hjertet, fordi så meget andet får lov til at fylde alt for meget i vores liv med Gud.

Jesus er alt for mig. Påmindelser kommer hver dag. Han har så meget godt til menighederne i Danmark. Så meget uafhentet velsignelse. Det er nærmest tragisk at måtte sige det. Om Guds folk i Danmark dog ville åbne deres hjerte for Jesu kald. Der er menigheder som f.eks den i Laodikea, hvor Jesus er sat udenfor. Han står og banker på menighedens dør og siger: Hører nogen mig og åbner døren? – da vil jeg gå ind og dele Herrens nadver.

Du og jeg har fået det himmelske kald. Og husk på, at når Jesus siger klare og tydelige ord til os om at vågne op og vende om, så er det i inderlig kærlighed. Jeg havde en meget stærk oplevelse en dag. Jeg havde lavet en stor handel, som kostede mange penge og kom i tvivl om, hvordan Jesus så på det, jeg havde gjort.  Jeg blev mindet om, at uanset hvilke fejl jeg måtte begå, så har Herren ikke trukket sin nåde tilbage. Hans kærlighed er den samme, om vi har fejlet aldrig så slemt. Af Guds nåde er du frelst ved tro, det skyldes ikke dig selv, gaven er Guds og ingen synd kan ændre det. Vi husker det nok også fra kong David. Har du syndet, så erkend det med det samme, bøj dine knæ og bed om tilgivelse, og det er slettet ud, som om det aldrig var sket. Erkende, bekende og vende os bort fra synden og vende os til Ham, som ønsker inderligt fællesskab med os for Jesu Kristi skyld.

Det helt centrale ord for Guds redningsplan har du i 2. Kor 5,21. Den store udveksling. Jesus, der ikke kendte til synd har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i Ham. Vi har ikke noget at prale af. Intet af det, vi gør, kan bidrage til vor frelse. Desværre er det meget udbredt, at kristendom handler om overholdelse af love og regler, men det er alt sammen bedrag. Intet slet intet af vort bidrager til frelsen. Den er Guds suveræne gerning. Og tag imod det i tro. Der er overvældende meget til dig som vi! være et Guds barn. Kald på mig, så vil jeg svare dig! Lyder det stadig fra Herren. Amen.

Mogens P. C. Svendsen

 

 

Formandsskift i KRIS.

Formandsskift i KRIS

Måske har du hørt det – måske så du det komme –  måske havde du ingen anelse. Uanset hvad, så er det altså sket nu. KRIS har fået ny formand. Jeg, Malene Nygaard Kristensen, har fået den store ære og opgave at overtage sædet efter Mogens, som i mange år har udfyldt den plads fantastisk godt! Men nu var det tid, og heldigvis bliver Mogens i bestyrelsen lidt endnu, til at hjælpe mig godt på plads.

Hvem er jeg så? – der er nok rigtig mange af jer, der ikke kender mig – og det håber jeg, at jeg kan få lavet om på. Her kommer i alt fald en lille skriftlig introduktion, og så må vi mødes senere.

Jeg hedder Malene, jeg er 34 år, gift med Poul og sammen har vi 2 drenge, Charles og Thomas på henholdsvis 1 og 2,5 år. For 3,5 år siden kom vi til Kølkær fra Århus, fordi min mand blev ansat som sognepræst i Kølkær og Herning sogne. Jeg er uddannet jurist og arbejder på Blå Kors Pensionat i Herning til daglig. Vi har begge været en del af Århus Valgmenighed i en del år, hvor jeg blandt andet havde en frivillig tjeneste med bøn. Jeg tror, at Gud er den der kender os bedst, og derfor også at han er den bedste til at vise os vej i livet – om det er i hverdagens gøremål eller på vejen mod frihed for sind og sjæl. Jeg længes efter at mennesker får lov at opleve og leve i den frihed, som han kan give, og som bringer lægedom ind i alt ondt her i verden. Det er også den brand, der har startet mit engagement i KRIS og den brand der er både i mit daglige arbejde og i visionen for Pouls og mit fælles hjem. Hvis vi kan få lov til at give lidt af Guds kærlighed videre til mennesker omkring os, bidrage med lidt af den fred, som Gud har givet os og invitere mennesker nærmere til Gud derigennem, så tror jeg, Gud sætter fri – sætter os alle fri. Det er det Gud kan, det er det Gud gør. Han gør det mange steder og på mange måder, og Han gør det gennem KRIS, og det er jeg beæret over at være en del af.

Jeg vil slutte med de her vers fra 1 Joh 3, 18-21: ”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt.”

Min familie (nov. 2018)

 

 

Årsmøde tale 2019.

Årsmøde tale 2019!

Kære medlemmer, repræsentanter og bestyrelse. Kære medarbejdere og forbedere! Velkommen til Årsmøde i KRIS.

NSVRC (National Sexual Violence Resource Center) skriver i deres statistik materiale, at 1 ud af 4 piger og 1 ud af 6 drenge oplever sexovergreb inden det fyldte 18 år.

Selv blev jeg udsat for sexmisbrug af en homoseksuel mand, som kom i mine forældres hjem, mens jeg var teenager. Det begyndte med verbale tilnærmelser i 11-12 ås alderen. Men han ventede, til jeg var 15 med den egentlige forulempning. Som indebar eksponering for porno litteratur og det man kalder anden kønslig omgang. Det skete i en sommerferie i København. Jeg har aldrig fortalt om det til nogen, før jeg nævnte det for Helene indenfor de seneste år. Mange overgreb bliver aldrig afsløret, så statistikker fortæller aldrig det hele. Der er meget som aldrig bliver rapporteret.

Vi ved at overgreb har mange dybtgående effekter på dem, det går ud over. Livsvarige skader. Michael Jackson er blot et af de mange eksempler på en kendt person, som har udnyttet muligheden for at misbruge børn. Og hvor ofrene udviser nøjagtig de senfølger, som vi kender så alt for godt.

Det er i mødet med de misbrugte, vi har mødt de alvorlige konsekvenser af menneskers seksuelle krænkelser. Men også set det glædelige i, at det nytter noget at gøre en indsats for dem, der er overlevere efter overgreb. Derfor har KRIS altid stor berettigelse. Og specielt for dem, som har oplevet overgreb i kirkeligt miljø. Vi bør heller ikke glemmer, at overgreb også kan være af åndelig karakter.

Vi har i årets løb oplevet mange afgørende begivenheder. 2018 blev det år, hvor vi fik en vågnende erkendelse af, at der skal ske noget med sekretærarbejdet, som nu gennem nogle år har været delt ud på mange forskellige i bestyrelsen og i medarbejdergruppen. Men selvom mange har gjort stor indsats, så mangler den centrale person, som kan koordinere tingene, så der ikke, som man siger, falder noget ned mellem to stole og ikke bliver gjort eller måske gjort på en uhensigtsmæssig måde. Men beslutningen kom først i år. Det er med stor taknemlighed og forventning, vi tager mod Susanne og byder velkommen i KRIS.

Ud over de mange terapisessioner, har der i årets løb været KRIS rådgivning på forskellig vis. KRIS har været til en række orienteringsmøder. Og det er som regel sådan, at den orientering får åbnet øjnene hos nogle, som erkender, at det var KRIS, der kunne sætte ord på, hvad de havde brug for. I lighed med tidligere år var der også sidste år Rosengudstjeneste i Sct. Johannes kirke til glæde og stor velsignelse.

KRIS har søgt penge hjem fra forskellige. Mellem de mange afslag er der nogle gode oplevelse bl.a Lions Club i Århus. De endte med at skænke KRIS 60.000 (Donation i forbindelse med Århus kræmmermarked). Vi fik også udbytte af kontakten til KREC, som gav 15.000, som bl.a. skulle bruges til Et kursus, der kunne give Nye ideer og forestillinger til arbejdet i KRIS. Workshoppen med Karsten Bach hed: Mod nye højder. Det handler om at blive bedre til at sælge/el. lancere KRIS. En visionsproces, hvor vi kan fastholde og udbygge en trofast medlemsskare. Få en langt mere smidig og velfungerende organisation.

Stor tak især til Sonja for din meget store indsats på kontorsiden. Tak også til Hugo for din helt afgørende gerning på det økonomiske felt. Tak til Ellen for arbejdet med revision. Tak også til Birthe Grønninger og til Gitte mht. hjemmeside og Nyhedsbrev. Tak for virket med terapi og rådgivning både til Helene, Sonja, Karen og Anna. Der er lykkeligvis ny terapeut på vej i Århus med Kathrine.

Uden forbøn går det ikke. Forbønnen er meget afgørende for arbejdet. Vi siger tak til alle jer forbedere med Mona som koordinator. Tak for jeres vigtige tjeneste.

Vi har måttet erkende, at vores Indsats vedrørende repræsentantskabet ikke har været optimal, og det er så vist mit ansvar, at det ikke er blevet gjort godt nok. Takket være medarbejdere har vi fået tilstrækkelig mange, der har sagt ja til at stille op som repræsentanter, tak for det. I har et vigtigt og betroet ansvar i Landsorganisationen KRIS. I den forbindelse hat vi indstillet forslag til en ændring i vedtægterne med hensyn til antallet af repræsentanter. Det er stadig repræsentanterne, der vælger bestyrelsen. Tak til Birgit og Greg for den slidsomme tjeneste I har stået for.

Tak til Bestyrelsen og især Malene, som sidste år lovede, at hun i år vil prøve at binde an med at være formand. Jeg kom med i KRIS bestyrelse i 1998 og har i rigtig mange år være med som formand. Det er på høje tid at andre med flere kræfter og ny inspiration kan tage over. Jeg holder ikke op med at arbejde for KRIS, men lidt mere i baggrunden. Tak til Kaj, som lovede at styre os gennem generalforsamlingen. Tak til alle som kom og til enhver, som har ydet en indsats for KRIS.

Mogens P.C. Svendsen