Formandsberetning 2019

 

Formandsberetning for 2019.

Landsorganisationen KRIS – Kristen Rådgivning og Terapi til Incestofre og Seksuelt misbrugte.

2019 blev det år, hvor Mogens trådte tilbage fra formandsposten til en post som næstformand, og i al ydmyghed overtog jeg denne opgave. Jeg har nu snart siddet det første år på posten og har derfor opgaven til årsmødet at give jer en formandsberetning. Det skal jeg så forsøge at gøre efter bedste evne.

Først og fremmest vil jeg dele med jer, at KRIS i 2019 fik mulighed for at række sin hjælp til 30 mennesker, som kom i terapi. Det blev i alt afholdt 199 samtaler. KRIS afholdt 2 kurser med i alt 27 deltagere. Derudover var KRIS ude for at holde foredrag eller lignende 8 steder. 22 samtaler blev sponsoreret af gavegivere. Tak til alle jer medlemmer og gavegivere, som er med til at gøre dette muligt. KRIS er uhyre relevant i vores samfund, da der desværre er alt for mange der bliver udsat for seksuelle overgreb af forskellig art, og vi håber, at KRIS fremadrettet får mulighed for at hjælpe endnu flere. Vi har i øjeblikket 1 lønnet terapeut. Derudover har vi 4 terapeuter eller terapeutstuderende, som frivilligt giver af deres tid til at hjælpe klienter hos KRIS.

For at give det bedste billede af bestyrelsesarbejdet i 2019, er jeg nødt til at starte i slutningen af 2018, nemlig i november. Midt i november var bestyrelsen samlet en lørdag til en workshop med Karsten Bach, direktør for Blueway.dk, som er salgskonsulent og organisationsudvikler. Workshoppen havde overskriften ”KRIS mod nye højder.” Det blev startskuddet til en ny proces og en genstart i bestyrelsesarbejdet, hvor vi begyndte at se fremad mod at bygge KRIS op igen. KRIS har i nogle år været præget af begrænsede ressourcer, og vi har trukket hårdt på de frivillige kræfter i organisationen.

På workshoppen brugte vi tid på at sætte ord på, hvad KRIS er, hvad KRIS kan og derudfra hvad KRIS har brug for på vejen frem. Det ledte blandt andet ud i arbejdet med at få ansat en sekretær. Vi har stærkt brug for en til at varetage det daglige arbejde på kontoret for at kunne organisere KRIS’ arbejde. Dermed kan vi give terapeuterne fri til at gøre det, de er allerbedst til, nemlig terapien. Det arbejde blev en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet i 2019, også fordi vi desværre måtte sige farvel til den første sekretær, Susanne Andersen, efter 3 måneder af personlige årsager. Til gengæld fik vi lov at byde velkommen til Jette Kruse i oktober, og det samarbejde er vi rigtig glade for og styrkede af.

Det blev også startskuddet til opstramning af organisationens opbygning. Vi lavede blandt andet ændringer i vedtægterne, så repræsentantskabet nu er styrket og velfungerende, og fremadrettet har det også en tydeligere rolle og mødes fast. Her skal der lyd en stor tak til Birgit Dashnaw, som længe har kæmpet en stor kamp for repræsentantskabet.

Vi er skattemæssigt blevet ændret fra at være registreret som en religiøs organisation til at være en almennyttig organisation. Dermed blev der nogle ændrede krav, vi skulle leve op til, som lyder på 300 medlemmer og 100 gavegivere à 200 kr. Det betød, at vi kom i bekneb i december med at nå målet, og hvor vi måtte råbe om hjælp for at nå op på de nødvendige antal. Dette vil vi fremover være opmærksom på og holde jer medlemmer bedre orienteret, da det jo netop er et af de steder, at ethvert medlem i KRIS, selv med en lille indsats kan gøre en stor forskel. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at oplyse at vi i indestående år på nuværende tidspunkt har 325 medlemmer og sidste år sluttede vi på at have 109 gavegivere à minimum 200 kr. Om end vi har sikret os et tilstrækkeligt antal medlemmer og vi nåede tilstrækkeligt med gavegivere sidste år, vil vi arbejde hårdt for at både medlemmer og antallet af gavegivere kommer til at ligge betydelig længere fra myndighedernes krav fremadrettet, så vi ikke havner i samme situation som i 2019. Hvis nogen af jer medlemmer har ideer til, hvordan vi kan gribe det an, eller har lyst til at engagere sig i den opgave, så sig til – vi har brug for din hjælp J.

Det er blot nogle af de elementer, vi har arbejdet med i årets løb. Derudover kommer arbejde med at sørge for en større sikkerhed på hjemmeside, kontor m.m. og arbejdet med GDPR – den berømte og berygtede Persondataforordning, man støder på alle vegne. Vi har arbejdet med at finde en kasserer, som vi glæder os til at præsentere for jer til årsmødet; vi har arbejdet med at få en ny ordning i vores bank, og vi startede også så småt på arbejdet omkring PR, reklame og at KRIS må række længere ud. Et arbejde som fortsætter i 2020, og som vi håber vil kunne mærkes hos jer medlemmer også, da I forhåbentlig også vil møde KRIS flere steder, hvor I er.

Derudover har vi sagt farvel til Hugo Martinussen som i mange år, har lagt rigtig mange kræfter i KRIS ved at varetage vores regnskab. Nu er arbejdet lagt over til dels vores nye sekretær og dels revisionsfirmaet Bruun og Dalgaard, som er godt i gang med arbejdet. Hugo skal have en kæmpe tak for alt det han har hjulpet med i løbet af årene.

Der skal også lyde en stor tak til mange andre frivillige som hjælper med nyhedsbrev, hjemmeside, terapi, fundraising og diverse praktiske opgaver i forbindelse med vores arrangementer. Det betyder enormt meget at mærke den opbakning om arbejdet i KRIS, og I skal have en kæmpe tak!

Til sidst vil jeg sige en stor tak til Gud. Han er fundamentet i vores arbejde, og vi var her ikke i dag uden Ham. Han sender os hjælp i rette tid – om det er mennesker, penge eller kræfter, så er han klar med hjælp. Tak til alle jer, som beder for KRIS, for arbejdet, for bestyrelsen og for alle de mennesker, som har brug for hjælp fra KRIS. Vi skal søge Guds Rige først i dette arbejde – for det er hans vej, vi skal gå.

Malene Nygaard Kristensen, formand for Landsorganisationen KRIS

 

 

Et trøsterigt & uforgængeligt HÅB

Et trøsterigt & uforgængeligt HÅB!

 Af: Mogens Svendsen

Hvordan skal jeg finde håb, trøst, mening, mod og glæde i en tid, hvor der er så mange negative konsekvenser for den enkelte især nu i corona pandemiens skygge. Hvor finder jeg troværdige svar mine spørgsmål. Vaccinationer løser jo ikke alle vore problemer.

Er dette korte jordiske liv det eneste du har? Eller er der et evigt håb for dig? Håb om et langt bedre og mere holdbart liv? Bag om al frygt, angst og genvordigheder?

”Der er en vej som verden ikke kender. Den livets vej, som ej er gjort med hænder. En løngangssti, hver sten forbi til Livets land med glædens kilder”, DS 379.

Kender du den vej? Det er den vej, som Jesus i Matt. 7,13 kalder den ”trange -” eller den ”smalle vej”. Mange går på ”den brede vej”, som fører til fortabelse. Men Vejen, som fører til Guds mål for os, vore sjæles frelse, er den smalle vej. Den vej hedder også: at følge Jesus. Det er den vej, som kan føre os til dybe erfaringer med Gud. Har du prøvet den?

På den vej er det afgørende, at du tager imod Bibelen, som Guds ord til dig. At du godtager: at i den har du nøglen til Guds evige svar på dine spørgsmål. Gud våger over sit ORD, at Hans Ord bliver fuldbyrdet, se Jeremias 1,12. Om du adlyder Hans Ord, finder du den smalle vej. At adlyde og at tro Guds ord er to ord for samme virkelighed.

Jesus længes efter dig; Han er den eneste vej til Vor himmelske FAR. Jesus siger:” ingen kommer til Faderen uden ved mig”. Har du taget mod Jesus i tro? Hvis du har, så har du dermed fundet vejen. Dermed har du en Far i Himlen! Dernæst har du et hjem hos Ham og en familie i Himlen. Helt ufortjent og gratis. –

Troen er ikke noget, som du kan præstere. Troen er en gave Ef 2,8. Og ”Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer gennem Kristi Ord” Rom 10,17.   Jesus ønsker, at du overgiver dig helt til Ham. Men det må være i fuld frihed. Han sagde:”- ikke enhver, som siger: ”Herre, Herre til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske Fars vilje”. Jesus sagde, at det var hans mad at gøre Faderens vilje Joh. 4. At gøre Hans vilje, som Jesus har sagt, er at gøre Guds vilje. Kun ved hans nåde kan det ske. Ikke ved din egen præstation. Nåden hvad er det? Det er den vældige kraft, som Gud ved Helligånden giver til hver den, som adlyder Jesu kald til frelse. Selve ordet nåde (på græsk karis af kairo) kan betyde ufortjent gunst. At være Guds favorit. Det er altid ufortjent. Grundlaget for nåden er nemlig Jesu fuldbragte værk. Hans lidelse og død har vundet nåden til dig. Han betalte med sit rene blod.

Paulus tager ikke æren selv for det, han har udrettet. Han siger: ” – af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves” – Nåden, som har været med ham, har udrettet de meget store ting for Gud, som du kan læse om i hans breve. Da Paulus bad Gud om at slippe for den satans engel, som plagede ham, sagde Gud – Nej! hvorfor? Det var for at Paulus kunne blive bevaret fra hovmod. Og så fik han at vide –” min nåde er dig nok, for i din magtesløshed kan min kraft – altså nåden, udfolde sig helt. Ved lydighed kan du få Nåde til at bekende Herrens vilje og befale dine egne tanker og ønsker at underlægge sig Herren vilje. Ved at tage ganske små skridt i lydighed, så vil Gud komme dig i møde med store skridt.

Lydighedens anden side er kærlighed. Elsker du Jesus? Intet er vigtigere. Det vil altid afsløres på lydigheden mod Hans ord. Først i total afhængighed af Jesus i dit liv vil nåden give dig kraft til at vidne sandt om, hvad Jesus har gjort af store ting i dit liv til Hans ære. Og dermed vinde sejr over satan Åb. 12,11

Der er en treklang, som hedder Kærlighed, Lydighed og Ydmyghed. Ydmyghed er at give afkald på egen ære glans og herlighed for at ophøje Jesus i dit liv. Valget er dit.

Søndagsskole sangen om Bibelen! 

 

”Ingen bog er mig så kær, som min moders Bibel er,

hendes tårer, hendes mærker går ej ud.

Den er slidt og gammel nu, men jeg kommer godt i hu,

at hun tog mig på sit skød og bad til Gud.

 

Kor:

Gamle bog, Kære bog, du mig minder

om det dyrebare blod. Mere kær fra år til år,

du mig bliver som jeg går,

på den trange vej,  som hjem til Himlen når.

 

Som en sikker støttestav i min moders hånd du var,

som et værn i hendes troeskamp så hård.

Den er tårevædt og slidt, den er stor i mindet mit,

den fortæller om min Frelsers blod og sår.

 

Disse mærker disse ord i den kære gamle bog

har så ofte jaget angstens skyer bort.

Den har holdt i prøvens stund, den har holdt i dødens blund,

og den holder, når jeg står for himlens port.

 

O hvor godt at mindes dig, som har vist mig livets vej,

bedt mig leve som en Josef for min Gud.

Der er mos på moders grav, men den Bibel,

hun mig gav,  er en lygte til mit livslys slukkes ud.

 

Tak Gud for dem, der viste dig den trange vej, som hjem til Himlen når!

Dryp fra bestyrelsen

 

Dryp fra bestyrelsen

Af: Malene Nygaard Kristensen

 

Nogle gange er det vigtigt at drømme – også at drømme stort. Det vil jeg gerne begynde dette dryp fra bestyrelsen med. For tænk hvis KRIS havde en fast stab på kontoret med en daglig leder, en sekretær/bogholder og en kommunikationsmedarbejder foruden de fantastiske terapeuter med en terapeutisk leder i spidsen. Tænk hvor mange mennesker, der så var mulighed for at række ud til og hjælpe. Tænk hvis der var én hvis opgave var at tage rundt til landets efterskoler for at udruste lærerne til at genkende og håndtere senfølger efter seksuelt misbrug. Tænk hvis vi kunne være udbredt på en måde, så alle landets kirker kendte til KRIS, og derfor vidste hvem de skulle gå til, når nogen i deres menighed havde været udsat for overgreb. KRIS har et stort potentiale – og ikke mindst i disse år, hvor der er et stort fokus på overgreb og de senfølger, der er.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at forbedre ansættelsesforholdene i KRIS. I adskillige år har kræfterne i KRIS været lagt 99% af frivillige, men i takt med at KRIS genopbygges, er det også nødvendigt at få skabt en større struktur og en bedre organisering af arbejdet. Det første skridt var at få Jette ansat – og dermed have en fast sekretær på kontoret. Herfra håber vi, at der må følge flere ansættelser, så flere kan arbejde dedikeret og målrettet for KRIS – og ikke kun som en fritidsbeskæftigelse. Dette skriver jeg, velvidende at der er og har været adskillige meget dedikerede og målrettede frivillige i KRIS historie, og derfor er KRIS her endnu – men tænk hvis de ovenikøbet kunne få lov at leve af at lave det, de allerhelst vil. Det er drømmen – at vi kan få ansat mennesker, som virkelig brænder for KRIS’ arbejde og som kan være med til at løfte KRIS op til det potentiale organisationen har.

Inden vi når dertil, er der flere væsentlige skridt. Det første handler om økonomien – der skal penge til, ganske enkelt. Vi arbejder på flere fronter i forhold til dette. Det ene handler om fundraising, hvor det rette projekt kan åbne flere muligheder for at søge midler – og herunder også projektansættelser. Dernæst arbejder vi også på at få flere faste givere: bare 100 eller 200 kr. om måneden fra f.eks. 20 mennesker kan være med til at åbne muligheden for en fleksjobber fast nogle timer om ugen. Det kan også tænkes, at der er nogle af jer, der læser dette, der har andre ideer, så er I mere end velkomne til at sende dem på kris@kris-dk.dk.

Et andet skridt handler om afdækning af behov og ideudvikling. For hvor er det, KRIS har størst behov for flere arbejdstimer – eller hvor er det vi får den største gevinst af en ansættelse. Vi arbejder også med noget så grundlæggende, som at opdatere ansættelseskontrakter, personale- og persondatapolitik, så disse sikrer vores ansatte bedst muligt. Så ja, der er adskillige skridt på vejen, men drømmen om, at KRIS får lov at have en fast stab til varetagelse af de mange opgaver, og at KRIS må kunne række længere ud, lever i bedste velgående. Og heldigvis har vi lov at lægge det hele over til Gud og så vil Han hjælpe, korrigere, inspirere og vise vej gennem det alt sammen.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

Lørdag den 25. september 2021 afholdes Årsmøde og vi fejrer 30 års Jubilæum i KRIS

Søndag den 31. oktober 2021 afholdes Rosengudstjeneste i Sct. Johannes Kirke, Herning

Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.

I April 1991 blev Landsorganisationen KRIS oprettet

Det betyder, at KRIS om kun 1 måned kan fejre sit 30-års jubilæum.

Det var planen, at vi skulle have fejret det lørdag den 24. april 2021 sammen med Årsmødet. Men på grund af Corona-restriktionerne bliver vi desværre nødt til at udskyde det.

  • Men fortvivl ikke….

Både Årsmødet og 30 års jubilæum vil blive fejret med manér lørdag den 25. september 2021. Nærmere info følger senere.

 

Ny brochure

Ny brochure

Af: Sonja Jensen

I december 2020 kom en kasse med helt nye brochurer ind på kontoret i Herning. Det var resultatet af en lang proces, som vi har været igennem.

Det startede med, at en coach gjorde os opmærksom på, at det billede, som var på vores hjemmeside ikke fortalte, hvad vi arbejdede med. Så blev der nedsat et udvalg, hvor også en tidligere klient var med. Der blev kigget på mange billeder og talt meget om, hvordan vi bedst rammer det, som vi vil signalere. Det endte med at vi valgte dette stigebillede, som bedst beskrev det.

Forestil dig en dyb mørk kælder. Der er en laaaang stige op. Deroppe er der lys – og frem for alt HÅB.

JA det er det, vi vil signalere – at der er HÅB.

Man kan sammenligne det med, at når vore klienter kommer til os – og det er hvad vi oftest oplever – så er de nede i en dyb mørk kælder. Det er forskelligt, hvilket trin de står på – eller om de slet ikke er på noget trin, – men de har alle stiftet bekendtskab med nogle, eller måske ALLE ordene som vi har sat på:

Selvmordstanker – skam – seksuelt misbrug – frygt – bryd tavsheden – depression, håb

og vi ønsker, at lyset fra håbet skal bryde igennem, så vejen op ad stigen er mulig.

Den idé gik vi til bestyrelsen med. De syntes, at den var god, så derfor kom den på hjemmesiden.

Derefter inviterede vi Hanne Baltzer, som er journalist med til vores sommermøde i bestyrelsen, og gav hende opgaven med at lave en ny brochure.

Den tidligere brochure er fra 2013, så den har været brugt i 7 år. Da hun så vores billede fra hjemmesiden, var det hendes forslag, at det skulle på den nye brochure. Det syntes vi var en god idé.  Derefter fandt vi 2 klienter, som var villige til at fortælle deres historier til Hanne Baltzer. Det kom der 2 meget interessante og forskellige livsfortællinger ud af.

-Så glæd dig til at læse den nye brochure – og vær med til at dele den ud for at gøre KRIS kendt.

Vi håber, at “Corona´en” snart vil slippe sit tag, så det bliver lettere, at komme ud og møde andre.

Se ny brochure: brochure KRIS

Obs. Mobilpaye nummeret i brochuren er ændret. Se andet sted.