Det daglige KRIS

Man møder en gruppe kvinder, der udtrykker deres taknemlighed med tårerne trillende ned af kinderne. Tænk at I gider høre på os igen og igen. Det er det, vi er her for. At være medvandrere på deres livsvej – det giver mening.

Så er der arrangeret et loppemarked, eller rettere 3, fantastisk at møde mennesker, der aldrig har hørt om arbejdet – tænk at dette også kunne være PR og ikke kun arbejde. Det var rigtig sjovt og spændende. Kaffekopper blev fyldt og snakken gik, måske nye kontaktpersoner? Endda nye medlemmer kom der ud af det. Jamen, det er da alt sliddet værd. At det så kunne give til hen mod 3 huslejer i indkomst, det er da fedt! Og stor tak skal der lyde til de frivillige som var med til at hjælpe på loppemarkederne.

Der er samarbejde med 6 andre centre i Århus om Synlighedsdagen som blev afholdt d. 19. sept. I Århus.
Se evt. hjemmesiden www.synlighedsdagen.dk

I Herning var der Frivilligdag, hvor vi stod med en stand og en malende kunstner. Fantastisk når tidligere klienter tilbyder deres hjælp og stiller op sammen med os.

Har I tænkt på, at vi alle er frivillige – det er  lægedom for de sårede mennesker, vi brænder for! Du kan være med til at bakke op, både med forbøn og økonomi.

Snart er der lederkonference i FRIKIRKENET. Også der er vi med. Vi håber at blive set og hørt, og finde samarbejdsmuligheder med kirker og organisationer.
Det er vigtigt at gøre os synlige – vi er meget få medarbejdere, men prioriterer at vise flag hvor vi kan.

Sommeren var så fyldt med sol og varme, nu kommer der nok et hurtigt skift til efteråret. Rosengudstjenesterne er planlagt, i Herning og Århus.( se datoer i nyhedsbrevet)

Et kreativt kursus er planlagt for klienter og medarbejdere, det ser vi frem til.
Helle Noer, kommer og hjælper os i gang med at lave IKONER. Flere klienter har omtalt tidligere kurser som fantastiske, fordi de der kunne møde andre fra ”kulturen”. Man kan godt føle sig som en fremmed blandt mange, når man som misbrugt skal færdes ude i det pulserende liv. Her kan man mødes og føle sig tryg, fordi de andre ved, hvordan det er at være ”mig”.

Nye klienter finder vej til KRIS og medarbejdere bliver uddannet. Det daglige arbejde i KRIS udføres af meget aktive medarbejdere, der brænder for det, de har med at gøre. En bisidder er i fuld gang med at planlægge et nyt tiltag sammen med en terapeut – det må I læse om i næste nyhedsbrev.

KRIS er ikke kun for seksuelt misbrugte, men handler også om ” lægedom for sjælen”.

– Helene Svendsen

KRIS’ fremtid

 hjerte i hånd

 

KRIS Fremtid!

Kerneydelsen i KRIS er fortsat at kunne yde terapeutisk hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, men i KRIS tager vi også imod mennesker, der lider  som følge af  andre  traumatiske oplevelser.  Psykiske og åndelige overgreb møder vi rimelig ofte, og derfor skal man ikke have nogen undskyldning for søge hjælp hos KRIS. Man kan roligt vide sig velkommen.
80 % af vore klienter kommer fra en kirkelig baggrund. Det nævnes gerne af to grunde. For det første, at alle medarbejdere er personlige kristne og dermed har indgående kendskab til klienternes åndelige vanskeligheder. De kan både tale om Gud og give forbøn, men kun på klientens eget udtrykkelige ønske. For det andet, at vi som kristne i KRIS må være til at stole på.

Vi møder jævnligt mennesker, der gerne vil støtte KRIS på forskellig vis, men hvordan kan det ske? Og hvilke former for støtte er der brug for? Vi vil gerne smitte nogen med den brand, vi selv bærer på i forholdet til KRISTUS. Netop i en tid hvor helhjertethed er en mangelvare og kærligheden er ved at bliv kold hos rigtig mange. Der oplever vi en kynisme, som jeg her vil forsøge at sætter ord på i kort form. Her helt anonymt;  – Et menneske i nød på grund af svær angst, var havnet i misbrugsproblemer. Med hjælp fra en lokal frivillig (forbeder) havde hun opnået ædruelighed i længere tid, men angsten lurede ved døren og det budskab, hun fik om anden form for hjælp fra den offentlige sociale med arbejder var, at hun bare kunne gå hjem og drikke sig ihjel.

Der er brug for dig i KRIS

Medlemskab

  1. Der er naturligvis brug for flere medlemmer. Derfor er det godt om nogen vil gå aktivt ind i en opgave med at skaffe medlemmer. Blanketter kan rekvireres ved sekretæren.
  2. Nedenfor kan du se et rids af forslag til repræsentantskabsmedlemmers opgaver.
  3. KRIS har brug for flere og nye ansigter i bestyrelsen. Håber du vil være en af dem.
  4. Kan du bede og har hjerte for arbejdet, så meld dig som forbeder i KRIS. Vi har brug for, at nogen vil være daglig forbeder for arbejdet, for klienter og for medarbejdere og bestyrelse, men også nogen, som kan kontaktes med henblik på særlige behov.
  5. Kan du skrive ansøgninger, så meld dig til en opgave i KRIS.
  6. Kan du bage kage og lave kaffe, så er der også brug for dig i KRIS. Uanset hvad vi laver i KRIS, så er det Kristus, vi tjener.
  7. Er du noget ved musikken, så meld dig som lovsanger eller musikant ved KRIS arrangementer.
  8. Kan du organisere og formidle noget til medierne, så meld dig til tjeneste i KRIS.Økonomisk støtte
  9. I KRIS er vi blevet dybt afhængige af, at der laves aftaler om faste gavegiveraftaler f.eks. med beløb lige fra 50 kr i måneden til de helt store beløb. Blanketter kan rekvireres. Det er også muligt også at lave et egentligt gavebrev. Testamentariske gaver kan også gives til KRIS arbejde. Spørg sekretæren.
  10. Kan du noget  med økonomi, så meld dig til tjeneste i KRIS. Der er brug for dig.

– Mogens Svendsen