Ferielukket i uge 29 og 30.

ferielukketKære Alle.

Kontoret holder ferielukket i uge 29 og 30,

men der er mulighed for at ringe til vores telefon.

KRIS ønsker alle en rigtig god sommer.

Det forvrængede gudsbillede

krisKom med til et fordrag med Mogens og Helene Svendsen fra KRIS.

Det finder sted d. 4. juni i Vor frue kirke i Århus fra kl. 19 – 21.

Det bliver spændende og givende.

 

 

Erfaringsbaseret telefonrådgivning

NYT TILBUD I

 CSM SYD

Erfaringsbaseret telefonrådgivning

Åbningstid på telefonen: Mandag i lige uger kl. 18.30 – 20.30. Helligdage undtaget.

Telefon: 72 40 66 43

Er du 18 år eller derover, og har du brug for en samtale med et menneske, der selv har været udsat for seksuelle overgreb, kan du ringe i denne anonyme telefonrådgivning.

Ved telefonen sidder kvinder og mænd, der alle har det til fælles, at de på en eller anden måde har personlig erfaring med incest/seksuelle overgreb. Rådgiverne har fået hjælp til at komme videre og har dermed fået overskud til at være i telefonrådgivningen netop for dig, der ringer ind.

Telefonrådgiveren sidder klar ved telefonen for at være der for dig på følgende måde:

  • At være ”det lyttende øre”, hvor du kan fortælle om dine følelser og tanker
  • At give dig en følelse af ikke at være alene med problemet
  • At møde dig uden fordomme
  • At give en følelse af genkendelighed ved at bidrage med egne erfaringer
  • At give håb for fremtiden

Såfremt du får brug for rådgivning af faglig karakter, vil den erfaringsbaserede telefonrådgiver henvise dig til at kontakte centeret i åbningstiden.

En glædelig nyhed

Det er KRIS en fornøjelse at byde 4 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i KRIS.

Velkommen til:

 

TinaTina Pedersen har gennem en årrække fra midt 90’erne fungeret som medarbejder i KRIS som bisidder og rådgiver-studerende under iSARPAC uddannelsen.

Hun har sidenhen forestået foredrags-og undervisningsopgaver i forskellige sammenhænge og har været medarbejder i kirkelige projekter i Tyskland gennem nogle år.

Nu er hun tilbage som medarbejder i KRIS’ arbejde fordi hun gerne vil medvirke til at styrke KRIS’ arbejde. KRIS er efter hendes mening et meget væsentligt tilbud om behandling på basis af kristne værdier til misbrugte uanset deres baggrund og religiøse orientering. Så derfor har hun sagt ja til opfordringen om at blive en del af KRIS’ bestyrelsesarbejde.

 

SverreSverre Bødtker er nordmand, 45 år, gift med Hanne, og far til fire børn i alderen 18, 17, 15 og 13 år. Han bor i Skærbæk syd for Herning. Til daglig arbejder han i Sportscenter Herning, og han spiller trompet ved festlige lejligheder.

Han har i mange år haft KRIS´ målgruppe
tæt inde på livet, så han ved, hvor store senskader de seksuelt misbrugte ofte må kæmpe med. Men han ved også, hvor meget KRIS´ arbejde nytter. Sverre har set, hvor meget Gud kan hjælpe et menneske med at vokse ved den rette hjælp, terapi og forbøn.

Det er Sverres ønske, at den hjælp kan nå ud til så mange som muligt.

 

Peter ForumPeter Forum er sløjdlærer på Parkskolen i Herning.

Han er medlem af Kristen Demokraternes lokalbestyrelse i Herning.

 

 

 

Karin Jensen bor i Lind. Hun er diakon uddannet og er ansat som souschef Blåkors varmestue i Herning.

Hun ser, at arbejdet i KRIS er vigtigt og at det helst skulle føres videre.

Målet er nået…

Lykkeligvis har KRIS nu 300 medlemmer. Vi siger tak for den store indsats nogle har gjort, for at det kunne lykkes. Men vi skal dog ikke af den grund slække på vores målrettede indsats, som stadig også indbefatter at skaffe flere medlemmer. Jo flere medlemmer desto større bliver muligheden også for at udbrede kendskabet til KRIS’ arbejde i vore omgivelser. KRIS har også brug for den opbakning og støtte, som medlemmerne kan give. Vi må godt satse på at nå de 500 medlemmer i år.

 

Desuden har vi brug for flere gavegivere, som laver aftaler om faste månedlige beløb, så KRIS kan have økonomi til at klare arbejdet også i fremtiden. Forslaget er at give f.eks 5 kr. om dagen. Det er overkommeligt for de fleste. Det er vigtigt at fordele gaveindtægterne over hele året, så vi ikke får lavvande f.eks. midt på året.

Stor tak til alle for bidrag til KRIS, både økonomisk og praktisk. Tak også for forbønnen, som vi ved er den vigtigste støtte nogen kan give.

 

Med kærlig hilsen

Mogens