Undervisningsaften

hos Familie Netværket Aarhus V/City kirken Aarhus for deres medarbejdere.

af Anna Kathrine Vig

 Overskriften var: Hvad er dysfunktionelle familiemønstre, og hvad gør det ved et menneske at vokse op med et sådant?

Hvordan kan vi gøre en forskel for disse mennesker, og hvorfor kan det virke så svært?

Vi var blandt andet var inde omkring områderne relation, atmosfære, roller, grænser og kommunikation.

Hvilken betydning det har at føle sig set, hørt og mødt! Hvordan din måde at kommunikere på, kan være med til at ændre om en person oplever at blive hørt, set og mødt. Hvad kommunikation kan betyde for det enkelte menneske og familiemønstre. Hvad skal der til for at ændringer for en person er mulige!

Der var en spændende dialog, hvor folk debatterede det, som blev fortalt og diskuterede, hvordan det kunne blive en større del i Familie Netværket og i deres egen hverdagsliv. Tilhørerne gav udtryk for at være blevet beriget og ønske mere undervisning.

Aftenen blev afholdt i september af Anna Kathrine Vig, som er frivillig i KRIS i Aarhus.