Målet er nået…

Lykkeligvis har KRIS nu 300 medlemmer. Vi siger tak for den store indsats nogle har gjort, for at det kunne lykkes. Men vi skal dog ikke af den grund slække på vores målrettede indsats, som stadig også indbefatter at skaffe flere medlemmer. Jo flere medlemmer desto større bliver muligheden også for at udbrede kendskabet til KRIS’ arbejde i vore omgivelser. KRIS har også brug for den opbakning og støtte, som medlemmerne kan give. Vi må godt satse på at nå de 500 medlemmer i år.

 

Desuden har vi brug for flere gavegivere, som laver aftaler om faste månedlige beløb, så KRIS kan have økonomi til at klare arbejdet også i fremtiden. Forslaget er at give f.eks 5 kr. om dagen. Det er overkommeligt for de fleste. Det er vigtigt at fordele gaveindtægterne over hele året, så vi ikke får lavvande f.eks. midt på året.

Stor tak til alle for bidrag til KRIS, både økonomisk og praktisk. Tak også for forbønnen, som vi ved er den vigtigste støtte nogen kan give.

 

Med kærlig hilsen

Mogens