Frivillighedsdagen

Den 24. august deltog KRIS i frivilligheds dagen på Tinghuspladsen i Herning. Vi havde en stand sammen med 35 andre frivillige foreninger i Herning. Vi synes, det er vigtigt at vise, at KRIS er til stede i byen, så derfor stiller vi op.

Da dagen oprandt med regnvejr, tænkte jeg: Åh nej da – men jeg bad til, at det måtte blive tørvejr mellem klokken 13 og 17. Den bøn blev næsten opfyldt, for der kom kun en lille byge kl. 16, og ellers var det fint vejr. Der var megen trafik forbi vores stand, og en del fik brochurer med på vejen. Man kunne også købe vores bøger, og ligeledes havde Peter Forum stillet en lille loppe bod op – alt sammen blikfang. Anna Marie Tjargvad var arbejdende kunstner for at illustrere, at det at bruge sin kreativitet er en god måde at bearbejde sine problemer på. Det blev ikke til de dybe samtaler eller mange kopper kaffe og kage, men vi fik vist flaget. Der var mange, der standsede op og læste vores bannere.

Frivilligcentret havde inviteret alle de frivillige på spisning bagefter. Peter og jeg kom til at sidde ved en, der er ansat i kommunen til at hjælpe kronisk syge, og hende fik vi en god samtale med. Så det blev en rigtig god dag. TAK for det.

Sonja Jensen.

 

Middel mod ensomhed

Ensomhed er et stort problem for mange i vort land i dag. Selv blandt kristne. Jesus har peget på en alvorlig udvikling i Endetiden. Nemlig at lovløsheden skal tage til. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Det burde jo i grunden være utænkeligt i et kristent fællesskab. Men er vi ikke helt overgivet til Jesus Kristus i vort liv, så vil fjenden meget let kunne splitte dem ad, som ellers hører sammen i troen. Netop fordi vi lever i en tid, hvor mennesker i tusindvis vender sig bort fra den levende Gud, vil ikke bare vantro, men også åndeligt mørke, løgn og egentligt hedenskab vinde indpas i menneskers liv. Djævelen forstår at udfylde det tomrum, som opstår der, hvor mennesker vælger Gud fra. Det indebærer, at vi kan opleve stor splittelse og lidelse i familierne. Afhængig af hvem, der virkelig har besluttet at følge Jesus på den smalle vej, som hjem til Himlen når, eller måske har valgt at gå på den brede vej, som fører til fortabelse Matt.: 7,13-14 Vi kan ikke afgøre noget herom for andre end os selv personligt. Måske må vi med smerte se nogen af de kære gå en anden vej end vi. Vi kan lægge dem i Guds hånd og bede Ham tage vare på de af vore, som har valgt at vandre borte fra levende livsfællesskab med Jesus og vor Himmelske Far. Vi skal aldrig fortvivle, når vi udsættes for trængsler i vort liv med Gud.  Paulus og Barnabas oplevede voldsom modstand og forfølgelse på deres missionsrejse i Lystra, hvor Paulus blev stenet. I Apg. 14,22 står der om dem, at de efter at være vendt tilbage, styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde: ”Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige.”

Ensomhed står i stærk kontrast til Guds planlægning for mennesket. Menneskeligt fællesskab er derfor grundlæggende Guds middel mod ensomhed. Allerede i 1. Mos. 2,18 står der, at Herren sagde:” Det er ikke godt for mennesket at være alene –.” Det er den naturlige jordiske kernefamilie far, mor og børn. I disse år løbes der storm netop mod familien. Tidens ideologi, som har dybe rødder i kulturmarxismen, vil afskaffe både jødisk/kristen moral og specielt seksualmoral og dermed undergrave kernefamilien. Helt sikkert ved vi, hvem der er den åndelige drivkraft bag den ideologi.

Men der gives et endnu stærkere middel til fællesskab end den naturlige jordiske familie og det er den himmelske. Ensomhed og kristent fællesskab er hinandens dybeste modsætning. Som de, der har besluttet at følge Jesus er vi kaldet til at være sønner og døtre af vor Far i Himmelen. Jeg har tidligere nævnt Ef. 1,6 som et af de stærkeste udtryk for det familieskab vi som troende er sat ind på. I King James oversættelsen står der : – Han (Gud) udvalgte os — idet Han havde forudbestemt os til at blive adopteret som sønner/døtre ved Jesus Kristus til Ham selv i overensstemmelse med hans gode viljes behag, til pris og ære for Hans nåde, ved hvilke Han har gjort os accepterede i den elskede (nemlig Jesus). Det græske ord, der her oversættes ved accepterede kan også oversættes ved udtrykket højt begunstiget = du er altså Guds favorit i Kristus. (Det var netop det same ord, som er brugt på græsk i Englen Gabriels budskab til Maria.)

At være adopteret ind i Guds familie indebærer et søskende fællesskab i Kristus, hvor det er Helligåndens kraft, der driver værket. Rom, 5,5 ”Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden som er givet os.” Derved indpodes der et fællesskab i os, hvor kærligheden hele tiden er motivet for alt, hvad vi er befalet at gøre indbyrdes. Paulus har givet os det stærkeste billede af det kristne fællesskab ved henvisning til den omsorg lemmerne i et jordisk legeme har for hinanden. Alle Helligåndens gaver, som Paulus omtaler i 1. Kor. 12,13 & 14 er beregnet på at blive udfoldet i kærlighedens omsorg for hinanden i det kristne fællesskab, hvor alle er værdifulde og dyrebare og ingen overflødige eller ligegyldige.

Jeg samler lige nogle vigtige ord til dig på basis af Bibelens Ord, som kan understrege hvordan Gud ser dig i Kristus. Du er 1. Kaldet. 2. Udvalgt. 3. Forudbestemt. 4. Adopteret. 5. Accepteret (Faderens højt begunstigede.) Sådan må du se dig selv i Kristus og ligeledes se alle dine søskende i troen og handle derefter. Før alt andet antyder apostlen Paulus, så må kærligheden være på plads 1. Kor. 14,1 : ”Jag efter kærligheden —.” Kun den kærlighed, vi får fra Helligånden kan klare den opgave, vi er blevet betroet i Kristus. Den Kærlighed må du se, som det mest effektive middel mod ensomhed og den kærlighed har Herren tiltænkt dig allerede før du selv kunne sanse noget som helst Ef. 1,4.

 

Mogens P.C. Svendsen

En god aften v/ Sonja Jensen

Den 25. april var jeg inviteret til at holde foredrag i foreningen Multikulturelle kvinder, som mødes i frivillig centret. Der kom ca. 15 kvinder af forskellig nationalitet, hovedsagelig tamilere, en enkelt kurder m.m.  De var meget søde og åbne og inviterede os til at spise aftensmad sammen med dem, som de hver især havde medbragt.

Mit tema var “Hvordan hjælper vi i KRIS dem, der er udsat for overgreb.”

Jeg talte lidt om, hvad der er seksuelle overgreb? Omfanget af overgreb, senfølger af overgreb, og hvordan vi hjælper ofrene. Derefter fik vi en livsberetning fra en tidligere klient, en ung pige. På trods af at det var første gang hun offentligt fortalte sin historie, gjorde hun det meget medlevende, og tilhørerne var meget opmærksomme.  Hun fortalte om svigt i barndommen, især fra faderens side, som muligvis resulterede i, at hun fik kontakt med nogle fyre, som begik overgreb mod hende i en meget ung alder. Dette medførte depression og angst. Hun blev desperat men fik snakket med sin mor, som formidlede og bakkede hende op i at søge hjælp hos KRIS .

Nu er hun i gang med en uddannelse. Hun har stadig ting at kæmpe med men er kommet langt i sin proces, takket være sin tro på Jesus, som hjælper hende og er en ressource for hende.

Da Hun var færdig med sin beretning, var der en af tilhørerne, som sagde: Hvor er det godt vi er i Danmark. Havde det været i mit hjemland, havde der ikke været nogen hjælp at hente.

Da vi tog hjem, var det med glæde i hjertet over en god aften.

Jeg vil hellere have Jesus.

Jeg vil hellere have Jesus!

Jeg vil hellere have Jesus. Sådan lyder begyndelsen på en åndelig sang, som fik en særlig betydning for mange mennesker. Det fik den bl.a. også for mig. Jeg oplevede den i min studentertid i 1960-erne. Det var på engelsk ”I’d rather have Jesus”. Især gennem gospelsangeren Jim Reevs

I forgårs døde den kendte amerikanske evangelist Billy Graham. Han blev 99 år. Sangen har lidt med ham at gøre. Sangen blev skrevet i 1922 af en kvinde ved navn Rhea Miller, født Ross. Moderen Bertha var en personlig kristen, som troligt bad for sin alkoholiserede mand Martin, som ikke ville have med Gud at gøre. Men bønnerne må have virket, for en skønne dag vendte Martin Ross om og tog mod Jesus som sin frelser og Herre. Han blev siden præst. Rhea var meget berørt af faderens omvendelse, og det var vidnesbyrdet om hans udfrielse fra slaveriet under alkohol, der gav hende ordene til sangen – Jeg vil hellere have Jesus end guld eller sølv – Efter sigende skulle Rhea også have lavet en melodi til sangen, men det er gennem en anden melodi, at sangen er blevet verdenskendt. Det var gennem den senere så fremtrædende sanger George Beverly Shea. George blev født 1909 og døde i 2013. Som ung interesserede han sig for musik og sang. Studerede musik i Ottava og siden i New York. Da pengene blev små på grund af den økonomiske nedtur i USA i de år, opgav han studierne og fik arbejde indenfor forsikringsbranchen. Hans mor ønskede at påvirke ham, for at få ham til at ændre kursen på hans liv i en bestemt retning. En morgen havde hun lagt en seddel på klaveret med sangen – ”I’d rather have Jesus”. Moderens list lykkedes. George legede med en melodi til versene. Den blev sunget for første gang den søndag morgen og blev hans livs yndlingssang, der kom til at følge ham som hans signatur melodi. Han var blevet stillet en lovende sang karriere i udsigt ved NBC, men han valgte sporet fra sangen. Derfor blev sangen det, der kom til at ændre hans liv på afgørende vis. Kort tid efter blev han nemlig kontaktet af en ung fyr, som ønskede at bruge hans karakteristiske baryton sangstemme ved store vækkelsesmøder. Det var den senere så kendte Billy Graham. George afviste i første omgang med den begrundelse, at det var almindeligt kendt, at sangere ved de store møder også skulle ledsage sangene med en personlig tale, og det ønskede George absolut ikke. Men Billy Graham fik ham overbevist om, at hans opgave udelukkende var at synge ved møderne. De to kom til at følges ad i mange år. Det indebar, at sangen ikke bare blev Georges yndlingssang, som kom til at tegne hans livsretning men også, at den blev verdenskendt gennem Billy Grahams kampagner verden over i årtier.

Sangen blev oversat til norsk 1951:

 1. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull,
  heller ham enn de skatter, som smuldrer i muld.
  Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land.
  Heller ledes hver dag af en naglemerkt hand.

Kor:

Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt,
men i lenker være lagt,
jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst,
meg verden kan by i dag.

 1. Jeg vil heller ha Jesus enn bifalls brus.
  Jeg vil heller ham tilbe i Herrens hus,
  Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry.
  Jeg vil heller se frem mot Guds morgengry.
 2. Han er perlenes perle og skattens skat.
  Er mer lys enn det daggry, der følger på natt
  Han er alt for min lengtende sjel her på jord,
  Jeg vil heller ha Jesus og gå i hans spor.

Det er en pragtfuld sang. Jeg nåede ikke at give den en dansk oversættelse, men det må blive en anden dag.

Mogens P.C. Svendsen