Trøst i en svær tid

Trøst i en svær tid.

v/ Helene Svendsen

Vi oplever alle, at nogle gange gør livet mere ondt end det plejer. Sådan er det nok for de fleste – også for terapeuter. Det sker at vores kære bliver syge, eller vi selv bliver ramt, vi prøver at give det til Gud, alligevel kan det være svært at overgive det helt, give slip på den smerte det er at være pårørende, eller stå alene med egen sygdom. Vi ser jo med vores egne øjne at det ikke ser for godt ud.

Hvor kan vi finde trøsten? Gud har lovet at være med os, vi ved det i vores hoved, men hvordan får vi det ned i hjertet? Det er en proces der må ske indeni os. Troen prøves, vi kan læse Guds ord og det kan føles som det bare er ord – jeg erkender at følelser kan vi ikke regne med. De er flygtige kommer og går. De kan sende os ud på store omveje.

Jeg oplevede at stå i en livs-storm, da jeg følte mig længst nede kom der en besked fra en nær veninde: ” prøv lige at høre denne”. (beskrevet nedenunder)

Hun vidste godt, at jeg havde en kamp, men hun vidste ikke hvor trist jeg var blevet. Det var den opmuntring jeg havde brug for.

Måske sidder du i en svær situation, med dig selv eller dine kære, så vil jeg opmuntre dig til at hente trøst i Guds ord, det kunne være gennem denne sang.

I won´t let go – (Lyries With Bible Verse) Rascal Flatts.

Matt. 8:25                    Som en storm – der bryder din vilje…

Josva 1:9                    Jeg er med dig hvor du går…..

Fill. 4:7                        Jeg vil være his dig….

Esajas 41:13                Frygt ikke jeg hjælper dig…

Åb. 21:4                      Han vil tørre hver tåre af deres øjne…

2 Mos. 14:14               Herren vil føre krigen for jer…

5 Mos. 31:6                 Jeg vil holde dig – ikke lade dig falde….

Ef. 5:8                         For engang var I i mørke, men nu er I i lys…

Salme 56: 8                 Mine tårer er samlet i din lædersæk….

Johs16:33                   Men jeg er ikke alene, Faderen er med mig….

Salme 143:4                Mit mod svigter – hjertet står stille

Matt. 8:26                    Men han sagde, hvorfor er I bange?

Rom. 8:38-39              Ingen kan skille os fra Guds kærlighed…..

Find den på You tube

https://www.youtube.com/watch?v=qA0YKJ0_Ivk

eller søg på: I Won`t Let Go med Rascal Flatts.

Sommer hilsen fra Helene C.C. Svendsen

Dryp fra årsmødet

Dryp fra årsmødet d. 29. april 2023

 

Af/Formand Malene Nygaard Kristensen

En kærlighed der forvandler. Sådan var overskriften for Dorthe Sandvads fortælling til årsmødet. Hun fortalte om Guds indgriben og nærvær i sit liv og gav os indblik i hendes historie med seksuelt misbrug og en rejse mod frihed. Det var et stærkt vidnesbyrd om at Gud holder fast i os, og at han hører og ser os til alle tider – uanset om vi oplever, at han er der eller ej.

Dorthe har for år tilbage også fået hjælp af KRIS – og KRIS har været en lille brik på hendes vej mod friheden, til at blive den kvinde Gud har skabt hende til at være. Det var meget opmuntrende for arbejdet i KRIS at høre hendes historie, for den bekræfter det håb og den vision KRIS har – at mennesker blive i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid, som det står i vores vedtægter.

Med denne optakt til kaffen og til generalforsamlingen efterfølgende, kom samtalerne hurtigt i gang mellem de ca. 30 deltagere, der var med på dagen. Et af punkterne på dagsordenen var en vedtægtsændring som skulle forenkle formålsparagraffen for KRIS og gøre vores vision og strategi nemmere at forstå for f.eks. de fonde Jette, vores sekretær, søger penge hos. Det gav anledning til en rigtig god snak om, hvad KRIS er og gør, og vi fik ændret formuleringerne så de er mere let læselige og umiddelbart forståelige.

Vi i bestyrelsen delte også lidt tanker for fremtiden; dels, hvordan vi arbejder med at forvalte, de gaver vi får, på rette vis f.eks. ved at investere i ansættelser og udvidelse af lokaler, og dels hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi ikke tager munden for fuld, men kan gennemføre det, vi iværksætter.

Har du spørgsmål eller lyst til at engagere dig mere, så tag endelig kontakt til mig på malene.nygaard@kris-dk.dk eller vores sekretær Jette på kris@kris-dk.dk. Vi vil rigtig gerne dele mest muligt med jer medlemmer, så KRIS bliver gennemskuelig og at der er en nem adgang til og indblik i bestyrelsens arbejde.

Det var et dejligt og engageret årsmøde – så stor tak til alle jer der deltog.

Helbredelse af sjælen/kursus

Helbredelse af sjælen kursus.

Af/ Sonja Jensen

Vi satser på at starte nyt kursushold op for kvinder i august 2023 såfremt der er nok tilmeldte.

Du kan læse mere om hvad helbredelse af sjælen kursus går ud på her:

Helbredelse af sjælen – KRIS (kris-dk.dk).

Kurset bliver afholdt i KRIS lokalerne i Bredgade 55 Herning lederne er Sonja Jensen og Anna Karla Moesgård.

Tilmelding til Sonja Jensen

Mail: sonja.jensen@kris-dk.dk

Det levende håb

Det levende håb!

Af/Mogens Svendsen

Kalendermæssigt er vi på vej mod forår og lysere dage. Men i tiden er der mange mørke skyer i vores menneskelige tilværelse. Det er ikke bare krigen i Ukraine. Der er også de mange unges mistrivsel. Der er krisen i hospitalsvæsenet. Der er Psykiatriens utilstrækkelighed. Der er den seksuelle revolutions skadelige konsekvenser for den enkeltes så vel som for familiernes sundhed, hvor dybt moralsk forfald går hånd i hånd med de manges oplevelse af forkastelse og mangel på kærlighed. Hvor skal de finde et varigt håb?

Politikerne arbejder med det menneskeligt mulige, og de kan ikke løse den dybe krise i vores samfund. Alexander Solsjenitsyn nævner følgende i sin store Templeton tale:” – mens jeg endnu var barn, husker jeg at have hørt en række ældre mennesker give følgende forklaring på de store katastrofer, der ramte Rusland:” Mennesker har glemt Gud, det er derfor alt dette er sket.” Og dette omfattede forfærdelige og dødelige katastrofer for mange millioner af mennesker. Ikke mindst for de mange kristne. Solsjenitsyn blev omvendt i 1970.

Solsjenitsyn har også denne bemærkning: ”Gudløshed er altid det første skridt mod tyranni og undertrykkelse.” ”Det er første skridt mod ”Gulag.” Om Amerika skriver han: ”Jeg er forfærdet over, at landet gradvist bliver forvandlet til en sekularistisk og ateistisk utopi, hvor kommunistiske idealer glorificeres og fremmes, mens jødisk-kristne værdier og moral bliver latterliggjort og i stigende grad udryddes fra nationens offentlige og sociale bevidsthed. Gud er gradvist blevet slettet fra vores offentlige institutioner og vores uddannelsesinstitutioner, for at blive erstattet af alle mulige former for vildfarelser, perversion, korruption, vold dekadence og vanvid.”

Jo, der er så vist masser af åndeligt mørke i verden. Det gælder også i Danmark. Men der er dog også strålende lys i mørket. I bogen “Women who Risk” får du et stærk indblik i, hvad Gud gør i dag i de dele af verden, som ellers er nogen af de vanskeligst tilgængelige, når det gælder forkyndelsen af evangeliets budskab om frelsen i Jesus Kristus.

Her kan du bl.a. møde Nori, en sygeplejerske, som arbejder på militærhospitalet i Mafraq i Jordan. Selvom Nori er dygtig og engageret i sit arbejde, så er hun alvorligt plaget af nedtrykthed og håbløshed. Sommetider giver det sig udslag i raseri mod hendes forældre. Hun oplever sit liv som forbandet på grund af jinner. Det kan du læse om i koranen. Det er det samme som onde ånder. De plager hende, særligt om natten. Hun føler det, som om djævelen er indeni hende. Hun arbejder på kræftafdelingen, og hun oplever til stadighed, at patienter dør omkring hende. Overlægen er bekymret for hendes helbred. Han nævner, at hun er hans foretrukne sygeplejerske på afdelingen. En dag kommer han med et kontroversielt forslag. At hun måske skulle tale med en kristen præst. Hvilket hun pure afviser, idet hun understreger, at hun er praktiserende muslim. Det er lægen også, men ifølge ham er der ingen imam, der har kunnet hjælpe mennesker, når det drejer sig om jinner. Lægen nævner også, at tilstedeværelsen af jinner i hendes liv kan have noget med hendes far at gøre. Og Nori bliver på et tidspunkt klar over, at de onde ånder er kommet ind i hendes liv netop i forbindelse med at hendes far begyndte at misbruge hende seksuelt som fireårig.

Det er faktisk ikke ualmindeligt, at mennesker bliver invaderet af onde ånder i forbindelse med et seksuelle overgreb.

Det er imidlertid et kortvarigt glimt af en udsendelse på Sat 7, der får Nori til at træffe en drastisk beslutning. I udsendelsen nævnes det, at Jesus kan bryde enhver lænke. Hun opsøger en præst i den katolske kirke, men han vil ikke have ballade med muslimer, så hun bliver afvist. I den ortodokse kirke afviser præsten hende med samme begrundelse. Frustreret går hun rundt på fortovet og udtrykker sin vrede over at være blevet afvist. Et ægtepar ser hende gå rundt og tale med sig selv. De spørger hende venligt, om de måske kan hjælpe hende. Hun fortæller om sine problemer med jinner. Og de lover at hjælpe hende fri. Manden er præst i baptistkirken. Nori bliver inviteret med ind i kirken. Og i løbet af et par timer er hun sat fri fra de onde ånder og har taget mod Jesus som sin Frelser og Herre.

Men ikke nok med, at hun bliver friet fra sine plageånder og finder et livsforvandlende håb i Jesus, hun vælger også at vidne om ham. Det gør hun på Facebook. Hun ved, at det er med livet som indsats. Hun risikerer at blive slået ihjel af sine allernærmeste. Hun bruger derfor et dæknavn ”Huda.” og åbner med ordene: ”Godaften dette er ”Huda har håb.” For to måneder siden var mit liv et roderi, jeg havde rædselsfulde mareridt. Jinner angreb mg om natten, og jeg ønskede bare slå mig selv ihjel. I dag er jeg en helt ny person. Så her er min historie. Hvis du kan relatere til noget, jeg deler med dig i aften, så ønsker jeg helt bestemt at høre fra dig. Måske har du de samme spørgsmål, som jeg havde. Jeg har altid følt en tomhed i mit hjerte. Noget manglede, eller nogen manglede. I aften vil jeg fortælle om min rejse til Jesus.”

Naturligvis blev Nori straks mødt med en strøm af negative kommentarer – ”vantro” – ”jeg hader dig” – ”du fortjener at dø.” Men de fleste kommentarer var positive, og de opmuntrede hende til at fortsætte. I løbet af kort tid havde hun mere en tusind følgere fra hele Mellemøsten.

Samme dag Nori mødte Jesus, døde hendes far. Bare 49 år gammel. Da hun en dag fortalte sin mor, Nasreen, om sit nye liv med Jesus, blev hun mødt med voldsom vrede og afvisning. Nasreen slog hende med knytnæve i ansigtet og truede hende med familiens straf. Men hver aften låste Nori sig inde på sit værelse med sin PC. Her hjalp hun muslimer fra utallige lande med at finde frihed og et levende håb i Jesus. Og historien med moderen ender lykkeligt. Nori får nemlig lov til at lede sin egen mor til at tage mod Jesus som Frelser og Herre. Nasreen er dog totalt uvidende om, at det er hendes egen datter, der som, Huda, svarer på hendes spørgsmål.

Det som havde gjort mest indtryk på Nasreen var den forvandling, som hun oplevede i datterens liv. Nori var blevet fyldt med en kærlighed og glæde, som moderen aldrig havde mødt før.  En dag efter at Nasreen var kommet til tro, får Nori frimodighed til at fortælle Moderen, hvem Huda er og i overstrømmende glæde griber Nasreen hende, løfter hende op og giver hende en svingtur, som var hun en lille pige igen. Mor og datter forenet i fælles tro på Jesus.

Beretningen om Nori kan du læse i bogen: Women Who Risk. Secret agents for Jesus in the Muslim World. Den er skrevet af Tom & Joann Doyle 2021.

I Bogen er der dybt bevægende vidnesbyrd om kvinder som er villige at risikere alt for Jesus. Du kan læse om A. Solsjenitsyns omvendelse i Gulag Archipelago.

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning?

Af/Malene Nygaard Kristensen

En ide er opstået blandt terapeuter og bestyrelse i KRIS. Kan det mon være muligt at tilbyde økonomisk rådgivning gennem KRIS.

Indimellem oplever terapeuterne, at økonomien hos klienterne er en kæmpe kilde til bekymring. En bekymring der tærer på kræfter og overskud, og som derfor også sætter bremser for terapien og dens virkning. KRIS forsøger at hjælpe på forskellige måder allerede – i form af muligheden for at betale mindre for terapien eller få det hele sponsoreret – men hjælpen der opnås gennem terapien, er betydelig mindre, hvis klienten har en konstant knude i maven over næste regning eller over breve fra kreditorer, som bliver ved at komme.

Er der mon nogen af jer medlemmer, som kan noget med at lægge budgetter, skabe overblik over gæld eller lignende, og har lyst til at bruge det i denne sammenhæng? Så må I meget gerne give lyd, for så vil vi rigtig gerne have jeres hjælp.

Vi ville gerne kunne give mulighed for en ”light” rådgivning i forhold til økonomien, og skabe mulighed for at vedkommende kan få hjælp til at komme til et af de øvrige tilbud om økonomisk rådgivning, hvis der er behov for yderligere hjælp. I første omgang er det hovedsageligt til en snak om, hvordan et tilbud kunne se ud, uden at vi kommer i karambolage med lovgivning og retningslinjer for rådgivningsområdet.

Hvis du har input, så skriv endelig til formanden på malene.nygaard@kris-dk.dk eller til KRIS på  kris@kris-dk.dk