Dryp fra bestyrelsen

Dryp fra bestyrelsen i KRIS
Af: Mette Baldwin
Jeg vil starte med at udtrykke min store glæde over det arbejde, der gøres i og ud fra KRIS! Både det lønnede og ulønnede.
Jeg ved, det er stort for hver enkelt klient at kunne få denne hjælp, og rigtig mange er gået fra mørket og ind i lyset via hjælp fra KRIS gennem årene. Tak til alle medarbejdere, og særligt forbederne vil jeg nævne.
Dagen efter sommermødet var jeg til gudstjeneste i Viborg Domkirke og blev meget berørt, da jeg så Joakim Skovgårds billede, hvor Jesus går forrest med en kæmpe flok, alle klædt i hvidt, ud af dødsriget – og er på vej over i Himmeriget/Paradiset, hvor al smerte/sygdom/psykiske traumer/flashbacks o. lign skal høre op i menneskers liv!
Selvfølgelig er det Jesus, som går forrest også her på jord. Det sker i Helligåndens kraft og via vedholdende og udholdende støtter når incestoverlevere/seksuelt misbrugte kommer godt videre i livet. Derfor særlig tak til terapeuterne og alle dem, der beder for KRIS` kerneopgave; de terapeutiske samtaler!
Vi afholdte det årlige sommermøde i Stauning, som vi plejer, og nåede rundt om nye visioner og et mere almindeligt bestyrelsesmøde.
Fredag aften havde vi en tjek-in runde og dejlig aftensmad sammen.
Derefter forklarede Malene om vore hidtidige visioner, og vi besluttede hvilke visioner vi har indtil 2026! Det bliver spændende, da vi ønsker at KRIS når længere ud, både til unge og evt. lidt andre målgrupper.

Vi var inde på, om vi skal tilbyde vores kristne terapi til sekundært traumatiserede – F.eks. unge, der har rejst ud til flygtningelejre, hvor mange flygtninge (desværre) har oplevet seksuelle krænkelser o. lign undervejs – eller kontakte foreninger, der har frivillige, der ofte møder incestofre og seksuelt misbrugte i andre arbejdsgrene og mangler indsigt og faglig viden.
Terapeuterne forklarede idéen med venskabsfamilier for deres klienter, det er forsøgt med god gavn, at en familie bruger tid med en klient så ensomheden bliver formindsket. Hvis du/I vil vide mere, så kom til årsmødet lørdag d 25.9, det er også vores 30 års jubilæum!
Vores sekretær Jette er kommet rigtig godt ind i arbejdet, og har søgt mange fonde med gode resultater! Hun er guld værd for KRIS!
Vi gennemgik regnskabet fra 2020 så det kan rettes til før årsmødet. Vi blev godt forkælet med dessert og chokoladefondue senere.
Lørdag: Vi startede med en fin andagt v Svend Åge, som gjorde det tydeligt for mig (igen), at Jesus har gjort arbejdet for os ift synd og det evige liv! Dejlig start.
Derefter dagsorden med vanlige punkter om budget 2022, årsmøde, Rosengudstjeneste, Frivillighedsdag i Herning lørdag d 18.9, hvor vi deltager.
Vi sluttede af med en lækker frokost og kager fra Frederiks bageren til slut m kaffen. Alt i alt et godt sommermøde.
Hilsen Mette Baldwin, næstformand i KRIS bestyrelse!

Forsoning og tilgivelse

Forsoning og tilgivelse.
Af: Mogens Svendsen
Med Jesu lidelse og død har Gud bragt forsoningens gave til menneskeheden. Allerede i Esajas 53 taler profeten om Herrens lidende tjener, der skal bringe forsoning for folkets synder netop ved sin lidelse og død. Esajas blev kaldet til profet i 740 f.Kr. Jesu stedfortrædende lidelse og død muliggjorde Guds tilgivelse af os, som var døde i vore overtrædelser. Uden blod bliver udgydt ingen tilgivelse Hebr. 9,22. Jesus gik med sit eget (uskyldige)blod en gang for alle ind i det allerhelligste (i Himlen) og vandt en evig forløsning Hebr. 9,12&24.
Ingen af os undgår at blive udsat for den smertefulde oplevelse, at nogen gør os ondt. Andre mennesker vil gennem vort livsforløb udsætte os for onde handlinger og ord. Derved påfører de os smerte på forskellig vis. Smerten kan være større eller mindre. Har vi ønske om at følge Jesus, så er det vigtigt at gøre det, som Han siger. I Lukas 6,27-36 taler Jesus om at elske vore fjender. Han siger: – ”Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend den anden til. – og I bliver den højestes børn, for Han er god mod de utaknemlige og onde.”
Hvorfor nu det? Jo, det er vigtigt at forstå, at det værste for os er ikke andre menneskers ondskab mod os, selvom det kan være meget slemt, men vore egne onde reaktioner på andres ondskab, for derved tilraner vores faldne natur – det gamle menneske – sig magten og samtidig gives djævlen plads i vores liv. Hvis vi gengælder ondt med ondt, så bliver vi nemlig selv fanget af den og det onde. I Ef. 4,26-31 siger apostlen Paulus: ”Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævelen. —- al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab, men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.”
Når vi gengælder ondt med ondt, så lader vi ”kødet”, ”den faldne natur”, ”det gamle menneske”, ”egoisten”, selviskheden – råde, og så bliver vi igen syndens trælle og djævelens fanger. At hævne sig på dem, som gjorde dig ondt fører altså til, at du følger djævelen og ikke Jesus. I Rom 12,19-21 står der: Tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds vrede, for som der skrevet – ”Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,” siger Herren. — lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Vi afvæbner det onde ved at gøre godt som gengæld.
En hovedsag i opgøret med syndens, dødens og satans magt over os, handler om tilgivelse. Ikke blot Guds tilgivelse af os, men af vores tilgivelse af andre. I Matt. 6,14-15 står der: ”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske FADER også tilgive jer, men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres FADER heller ikke tilgive jer jvf. lignelsen om den gældbundne tjener i Matt. 18,21-35. Din beslutning om at følge Jesus helhjertet er her helt afgørende for at lykkes på tilgivelsens og forsoningens vej.
Bliver vi fyldt med negative følelser over for andre mennesker, fordi de f.eks. har gjort noget ondt eller forkert, så vil disse negative følelser, vrede, skuffelse, bitterhed, had og uforsonlighed, blive ødelæggende for vores liv og helbred. Og det vil give djævelen og hans dæmoner en platform i vores liv.
Tilgivelse er ikke en følelse, men en beslutning. Det handler om, hvad du vil. Tilgivelse handler ikke så meget om at gøre noget godt mod andre, som det handler om, at gøre noget godt mod dig selv. Når du tilgiver, giver du dig selv mulighed for frihed fra syndens og satans magt over dig. Beslutningen er din, men det er altid vigtigt at bede Jesus om at hjælpe dig med at tilgive. Han kan give dig kraft og nåde til at tilgive af hjerte, så du slipper alle anklager mod dem, som gjorde dig fortræd. Når alle anklager er sluppet er du fri.
Jesus kom med en nøglebøn om tilgivelse, da Han på korset bad for sine fjender: Fader tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør. Prøv den, når du mindes om menneskers ondskab mod dig.
Når du beslutter at tilgive, så tager du skridt på din friheds herlige vej. At elske Jesus er at gøre, som Han har sagt Jesus siger i joh. 14,21 & 23 – den, der har mine Bud og holder dem, er den, der elsker mig — den, der elsker mig, vil holde fast ved mit Ord – Dermed tændes et lysende håb, som aldrig slukkes. Det er dobbelt. Det ene er den personlige frelse. At være barn af den himmelske Fader. Det andet er genoprettelsen af riget, hvor retfærdighed bor, som Peter taler om i Apg. 3,21.

162.408,60 kr. til KRIS

162.408,60 kr. til KRIS
Af: Malene Nygaard Kristensen

Denne nyhed er fantastisk at dele med jer medlemmer.
I juli – midt i sommervarmen – fik I en hilsen fra mig på jeres mail, med en bøn om at hjælpe os med at få flere medlemmer. Det var der nogle af jer, der tog til jer, og sendte mailen videre til folk I kendte. Det skal I have en kæmpe tak for. Vi fik 28 medlemmer i løbet af juli måned. Det var dejligt at mærke, at I er med os i arbejdet.
Som jeg skrev i hilsenen, skulle vi i KRIS dokumentere, at vi var landsdækkende, både gennem medlemmernes fordeling over hele landet, men også gennem aktiviteter og gennem en redegørelse for, hvem vi er, og hvad vi vil. Det gav forskelligt arbejde både til sekretæren og til bestyrelsen, og det hele sendte vi så ind til Socialstyrelsen i slutningen af juli måned. D. 24. aug. fik vi svar. Socialstyrelsens ULFRI-pulje (ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer) bevilligede KRIS 162.408,60 kr. til vores arbejde. Det er bare helt fantastisk!
Så tak til jer medlemmer, tak til Jette, vores sekretær, til terapeuterne, til repræsentantskabet og til bestyrelsen for at bruge tid og kræfter midt i sommeren på at gøre det nødvendige arbejde. Men mere end nogen andre så takker vi Gud for hans indgriben, og fordi han er med os og baner vejen for os -også i forhold til økonomien.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

Lørdag den 18. september 2021 kl 10.00 – 14.00 deltager KRIS i ”En FRI dag” i Herning.
Kom og besøg vores stand på Gågaden ved det gamle Rådhus.
Her vil være mulighed for at se maleterapi eller få en uforpligtende snak.

I 1991 blev Landsorganisationen KRIS oprettet
Det betyder, at KRIS nu kan fejre 30-års jubilæum.

Lørdag den 25. september kl. 10.30 – 17.00 holder vi jubilæumsfest og årsmøde i menighedslokalerne ved Sct. Johannes Kirke Fredhøj Allé 2, 7400 Herning
30 år med KRIS – det er da værd at fejre!
Husk tilmelding på kris@kris@dk.dk eller 29702305

Torsdag den 30. september kl. 16.00-20.00 er KRIS medindbyder til ”Når kirken svigter” i Københavns Kulturcenter, Drejervej 15, København NV. Husk tilmelding

Søndag den 31. oktober 2021 afholdes Rosengudstjeneste i Sct. Johannes Kirke, Herning
Nærmere info følger senere.

Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.

Når kirken svigter

Konference: Når kirken svigter

KRIS er medindbydere til denne konference:

Gennem tiden er der mennesker, som har brændt sig på kristne fællesskaber, selvom de burde være et trygt og sikkert sted for alle. ”Når kirken svigter” er en konference om at opdage og imødegå usunde tendenser eller krænkende adfærd. Bag konferencen står en bred gruppe fra både folkekirken og frikirker.

Hvordan spotter man en psykopat?
Hvad gør man for at undgå seksuelle krænkelser?
Og hvem sikrer, at al påvirkning sker med respekt, så ingen grænser bliver overtrådt?

Enhver leder i et kristent fællesskab er nødt til at stille sig selv ovenstående spørgsmål, hvis man vil sikre, at kristne fællesskaber er et trygt sted at være, hvor både børn, unge og voksne trives.

For selv om troen og det kristne fællesskab er en værdsat gave for mange mennesker, findes der desværre også dem, for hvem tilknytningen til sådan et fællesskab har fået en særdeles bitter eftersmag. Mennesker er gennem tiden blevet skuffet, udbrændt, ikke rummet eller har ligefrem været udsat for overgreb eller magtmisbrug fra usunde ledere.

Årsagerne, smerten og niveauet kan variere, men er under alle omstændigheder en vigtig påmindelse om, at vi skal tale åbent om, hvordan vi kan forebygge usunde tendenser og udviklinger i det kirkelige miljø, så det er et trygt sted at være.