Et trøsterigt & uforgængeligt HÅB

Et trøsterigt & uforgængeligt HÅB!

 Af: Mogens Svendsen

Hvordan skal jeg finde håb, trøst, mening, mod og glæde i en tid, hvor der er så mange negative konsekvenser for den enkelte især nu i corona pandemiens skygge. Hvor finder jeg troværdige svar mine spørgsmål. Vaccinationer løser jo ikke alle vore problemer.

Er dette korte jordiske liv det eneste du har? Eller er der et evigt håb for dig? Håb om et langt bedre og mere holdbart liv? Bag om al frygt, angst og genvordigheder?

”Der er en vej som verden ikke kender. Den livets vej, som ej er gjort med hænder. En løngangssti, hver sten forbi til Livets land med glædens kilder”, DS 379.

Kender du den vej? Det er den vej, som Jesus i Matt. 7,13 kalder den ”trange -” eller den ”smalle vej”. Mange går på ”den brede vej”, som fører til fortabelse. Men Vejen, som fører til Guds mål for os, vore sjæles frelse, er den smalle vej. Den vej hedder også: at følge Jesus. Det er den vej, som kan føre os til dybe erfaringer med Gud. Har du prøvet den?

På den vej er det afgørende, at du tager imod Bibelen, som Guds ord til dig. At du godtager: at i den har du nøglen til Guds evige svar på dine spørgsmål. Gud våger over sit ORD, at Hans Ord bliver fuldbyrdet, se Jeremias 1,12. Om du adlyder Hans Ord, finder du den smalle vej. At adlyde og at tro Guds ord er to ord for samme virkelighed.

Jesus længes efter dig; Han er den eneste vej til Vor himmelske FAR. Jesus siger:” ingen kommer til Faderen uden ved mig”. Har du taget mod Jesus i tro? Hvis du har, så har du dermed fundet vejen. Dermed har du en Far i Himlen! Dernæst har du et hjem hos Ham og en familie i Himlen. Helt ufortjent og gratis. –

Troen er ikke noget, som du kan præstere. Troen er en gave Ef 2,8. Og ”Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer gennem Kristi Ord” Rom 10,17.   Jesus ønsker, at du overgiver dig helt til Ham. Men det må være i fuld frihed. Han sagde:”- ikke enhver, som siger: ”Herre, Herre til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske Fars vilje”. Jesus sagde, at det var hans mad at gøre Faderens vilje Joh. 4. At gøre Hans vilje, som Jesus har sagt, er at gøre Guds vilje. Kun ved hans nåde kan det ske. Ikke ved din egen præstation. Nåden hvad er det? Det er den vældige kraft, som Gud ved Helligånden giver til hver den, som adlyder Jesu kald til frelse. Selve ordet nåde (på græsk karis af kairo) kan betyde ufortjent gunst. At være Guds favorit. Det er altid ufortjent. Grundlaget for nåden er nemlig Jesu fuldbragte værk. Hans lidelse og død har vundet nåden til dig. Han betalte med sit rene blod.

Paulus tager ikke æren selv for det, han har udrettet. Han siger: ” – af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves” – Nåden, som har været med ham, har udrettet de meget store ting for Gud, som du kan læse om i hans breve. Da Paulus bad Gud om at slippe for den satans engel, som plagede ham, sagde Gud – Nej! hvorfor? Det var for at Paulus kunne blive bevaret fra hovmod. Og så fik han at vide –” min nåde er dig nok, for i din magtesløshed kan min kraft – altså nåden, udfolde sig helt. Ved lydighed kan du få Nåde til at bekende Herrens vilje og befale dine egne tanker og ønsker at underlægge sig Herren vilje. Ved at tage ganske små skridt i lydighed, så vil Gud komme dig i møde med store skridt.

Lydighedens anden side er kærlighed. Elsker du Jesus? Intet er vigtigere. Det vil altid afsløres på lydigheden mod Hans ord. Først i total afhængighed af Jesus i dit liv vil nåden give dig kraft til at vidne sandt om, hvad Jesus har gjort af store ting i dit liv til Hans ære. Og dermed vinde sejr over satan Åb. 12,11

Der er en treklang, som hedder Kærlighed, Lydighed og Ydmyghed. Ydmyghed er at give afkald på egen ære glans og herlighed for at ophøje Jesus i dit liv. Valget er dit.

Søndagsskole sangen om Bibelen! 

 

”Ingen bog er mig så kær, som min moders Bibel er,

hendes tårer, hendes mærker går ej ud.

Den er slidt og gammel nu, men jeg kommer godt i hu,

at hun tog mig på sit skød og bad til Gud.

 

Kor:

Gamle bog, Kære bog, du mig minder

om det dyrebare blod. Mere kær fra år til år,

du mig bliver som jeg går,

på den trange vej,  som hjem til Himlen når.

 

Som en sikker støttestav i min moders hånd du var,

som et værn i hendes troeskamp så hård.

Den er tårevædt og slidt, den er stor i mindet mit,

den fortæller om min Frelsers blod og sår.

 

Disse mærker disse ord i den kære gamle bog

har så ofte jaget angstens skyer bort.

Den har holdt i prøvens stund, den har holdt i dødens blund,

og den holder, når jeg står for himlens port.

 

O hvor godt at mindes dig, som har vist mig livets vej,

bedt mig leve som en Josef for min Gud.

Der er mos på moders grav, men den Bibel,

hun mig gav,  er en lygte til mit livslys slukkes ud.

 

Tak Gud for dem, der viste dig den trange vej, som hjem til Himlen når!

Dryp fra bestyrelsen

 

Dryp fra bestyrelsen

Af: Malene Nygaard Kristensen

 

Nogle gange er det vigtigt at drømme – også at drømme stort. Det vil jeg gerne begynde dette dryp fra bestyrelsen med. For tænk hvis KRIS havde en fast stab på kontoret med en daglig leder, en sekretær/bogholder og en kommunikationsmedarbejder foruden de fantastiske terapeuter med en terapeutisk leder i spidsen. Tænk hvor mange mennesker, der så var mulighed for at række ud til og hjælpe. Tænk hvis der var én hvis opgave var at tage rundt til landets efterskoler for at udruste lærerne til at genkende og håndtere senfølger efter seksuelt misbrug. Tænk hvis vi kunne være udbredt på en måde, så alle landets kirker kendte til KRIS, og derfor vidste hvem de skulle gå til, når nogen i deres menighed havde været udsat for overgreb. KRIS har et stort potentiale – og ikke mindst i disse år, hvor der er et stort fokus på overgreb og de senfølger, der er.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at forbedre ansættelsesforholdene i KRIS. I adskillige år har kræfterne i KRIS været lagt 99% af frivillige, men i takt med at KRIS genopbygges, er det også nødvendigt at få skabt en større struktur og en bedre organisering af arbejdet. Det første skridt var at få Jette ansat – og dermed have en fast sekretær på kontoret. Herfra håber vi, at der må følge flere ansættelser, så flere kan arbejde dedikeret og målrettet for KRIS – og ikke kun som en fritidsbeskæftigelse. Dette skriver jeg, velvidende at der er og har været adskillige meget dedikerede og målrettede frivillige i KRIS historie, og derfor er KRIS her endnu – men tænk hvis de ovenikøbet kunne få lov at leve af at lave det, de allerhelst vil. Det er drømmen – at vi kan få ansat mennesker, som virkelig brænder for KRIS’ arbejde og som kan være med til at løfte KRIS op til det potentiale organisationen har.

Inden vi når dertil, er der flere væsentlige skridt. Det første handler om økonomien – der skal penge til, ganske enkelt. Vi arbejder på flere fronter i forhold til dette. Det ene handler om fundraising, hvor det rette projekt kan åbne flere muligheder for at søge midler – og herunder også projektansættelser. Dernæst arbejder vi også på at få flere faste givere: bare 100 eller 200 kr. om måneden fra f.eks. 20 mennesker kan være med til at åbne muligheden for en fleksjobber fast nogle timer om ugen. Det kan også tænkes, at der er nogle af jer, der læser dette, der har andre ideer, så er I mere end velkomne til at sende dem på kris@kris-dk.dk.

Et andet skridt handler om afdækning af behov og ideudvikling. For hvor er det, KRIS har størst behov for flere arbejdstimer – eller hvor er det vi får den største gevinst af en ansættelse. Vi arbejder også med noget så grundlæggende, som at opdatere ansættelseskontrakter, personale- og persondatapolitik, så disse sikrer vores ansatte bedst muligt. Så ja, der er adskillige skridt på vejen, men drømmen om, at KRIS får lov at have en fast stab til varetagelse af de mange opgaver, og at KRIS må kunne række længere ud, lever i bedste velgående. Og heldigvis har vi lov at lægge det hele over til Gud og så vil Han hjælpe, korrigere, inspirere og vise vej gennem det alt sammen.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

Lørdag den 25. september 2021 afholdes Årsmøde og vi fejrer 30 års Jubilæum i KRIS

Søndag den 31. oktober 2021 afholdes Rosengudstjeneste i Sct. Johannes Kirke, Herning

Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.

I April 1991 blev Landsorganisationen KRIS oprettet

Det betyder, at KRIS om kun 1 måned kan fejre sit 30-års jubilæum.

Det var planen, at vi skulle have fejret det lørdag den 24. april 2021 sammen med Årsmødet. Men på grund af Corona-restriktionerne bliver vi desværre nødt til at udskyde det.

  • Men fortvivl ikke….

Både Årsmødet og 30 års jubilæum vil blive fejret med manér lørdag den 25. september 2021. Nærmere info følger senere.

 

Ny brochure

Ny brochure

Af: Sonja Jensen

I december 2020 kom en kasse med helt nye brochurer ind på kontoret i Herning. Det var resultatet af en lang proces, som vi har været igennem.

Det startede med, at en coach gjorde os opmærksom på, at det billede, som var på vores hjemmeside ikke fortalte, hvad vi arbejdede med. Så blev der nedsat et udvalg, hvor også en tidligere klient var med. Der blev kigget på mange billeder og talt meget om, hvordan vi bedst rammer det, som vi vil signalere. Det endte med at vi valgte dette stigebillede, som bedst beskrev det.

Forestil dig en dyb mørk kælder. Der er en laaaang stige op. Deroppe er der lys – og frem for alt HÅB.

JA det er det, vi vil signalere – at der er HÅB.

Man kan sammenligne det med, at når vore klienter kommer til os – og det er hvad vi oftest oplever – så er de nede i en dyb mørk kælder. Det er forskelligt, hvilket trin de står på – eller om de slet ikke er på noget trin, – men de har alle stiftet bekendtskab med nogle, eller måske ALLE ordene som vi har sat på:

Selvmordstanker – skam – seksuelt misbrug – frygt – bryd tavsheden – depression, håb

og vi ønsker, at lyset fra håbet skal bryde igennem, så vejen op ad stigen er mulig.

Den idé gik vi til bestyrelsen med. De syntes, at den var god, så derfor kom den på hjemmesiden.

Derefter inviterede vi Hanne Baltzer, som er journalist med til vores sommermøde i bestyrelsen, og gav hende opgaven med at lave en ny brochure.

Den tidligere brochure er fra 2013, så den har været brugt i 7 år. Da hun så vores billede fra hjemmesiden, var det hendes forslag, at det skulle på den nye brochure. Det syntes vi var en god idé.  Derefter fandt vi 2 klienter, som var villige til at fortælle deres historier til Hanne Baltzer. Det kom der 2 meget interessante og forskellige livsfortællinger ud af.

-Så glæd dig til at læse den nye brochure – og vær med til at dele den ud for at gøre KRIS kendt.

Vi håber, at “Corona´en” snart vil slippe sit tag, så det bliver lettere, at komme ud og møde andre.

Referat fra Generalforsamling i KRIS 25.10.2020

Referat fra Generalforsamling i KRIS 25-10-2020

Lækkert kagebord ved repræsentantskabet.

Velkomst v. Malene

Alt er anderledes pga. Corona – men Gud er den samme i går –  i dag –  og til evig tid. KRIS ville ikke være her uden Gud. Lad os takke Ham for det!

Hanne sang: Som en herlig Guddomskilde…. Han har åbnet perleporten.

Valg af ordstyrer: v. Malene

Kaj Moslev blev foreslået og valgt

Kaj takkede for valget.

 

Medlemsmødet:

  1. Årsberetning ved formanden (se bilag).

Helene fortalte om  terapeuternes arbejde. Pga Corona har der være samtaler på Skype. Kontakten er blevet bevaret til klienterne via telefon, skype osv. Årsberetningen blev godkendt

  1. Godkendelse af Årsrapport (regnskab) v. Jette

Årsrapporten (regnskabet) blev godkendt

  1. Valg af revisor v. Mette

Morten Grarup ønsker ikke at revidere regnskabet igen.

Sagro vil gerne stå for revisionen. De er i gang med at oprette et datterselskab, som vil specialisere sig i andre typer virksomheder/foreninger end landbrug, som ellers er deres speciale. Bestyrelsen foreslår derfor det nye selskab ved navn: Revenue ApS.

JL revisiorer registreret Revisionsanpartsselskab med CVR nr. 31332699. Det nye selskab blev valgt.

  1. Fremlæggelse af budget v. Malene.

Vi budgetterer i 2020 med indtægter på 588.000 og udgifter på 625.700, hvilket giver et resultat på -37.700. Dette muliggør, at vi kan få gang i nogle aktiviteter og kan få tilskud fra Kommunerne og Fonde.

  1. Vedtagelse af vedtægtsændringer v. Malene (se bilag)

Forslag:

Vores navn ændres fra:

”Kristen Rådgivning  for Incestofre og Seksuelt misbrugte”

Til

”Kristen Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte”.

Fordi klienterne ikke skal sidde fast i offerrollen og at klienterne skal gå fra at være offer til at være overlever.

Birgit fremlagde en mail fra et medlem. Medlemmet ønskede at bibeholde ”offer” i steder for ”overlever” pga. man stadig er offer og ikke alle er kommet igennem til at være overlever.

Mogens foreslog, at vi får indføjet ”Rådgivning og terapi”.

Helene har været til konference på Trinity, hvor det også var oppe og vende. Hun argumenterede for, at det giver mere håb at være overlever i steder for at være offer.

Lisa argumenterede for at det er vigtigt at være overlever

Anna Carla: Det er vigtigt, at man har overlevet, men man har stadig brug for hjælp

Birgit: Har vi tænkt nok over det – eller er det bedre at vente med at beslutte noget?

Malene: Det koster ikke noget at skifte nu, men det gør det senere, fordi vi er i gang med at få lavet en ny brochure.

Peter Forum foreslog ”incestforløst” fordi vi skal se fremad.

Merete: Rådgivning er et ældre ord end terapi. Det er mere moderne at ændre rådgivning til terapi

Karin: Der er en stigmatisering i incestoffer i stedet for overlever

Birgit: Der skal en god forklaring i det næste nyhedsbrev

Vi stemte om at §1 bliver ændret til ”Kristen terapi og Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte. Forslaget blev vedtaget.

Malene foreslog ændring til §10 (se bilag)

  1. Landsorganisationen KRIS kan opløses, såfremt en indstilling herom vedtages af en enig bestyrelse på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 3 ugers mellemrum. Indstillingen skal derefter godkendes på et årsmøde med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af Landsorganisationen KRIS.
  2. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue tilfalde arbejde henhørende under foreningens formålsbestemmelser, jfr. §. 2. Bestyrelsen afgiver indstilling herom, hvorefter medlemsmødet med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte træffer afgørelse.

Forslaget blev godkendt.

  1. Valg af repræsentantskabsmedlemmer v. Mette

Birgit takkede repræsentanterne for den gejst og opbakning der er for arbejdet.

Der er 11 medlemmer, som har mødtes 3 gange om året + til årsmødet.

På valg er:

Peter Forum – Ønsker at genopstille. Peter Forum blev valgt.

Mona Jensen – Ønsker ikke at genopstille. Tak for den tid du har været med.

Bestyrelsen foreslår Sverre Bødtker. Sverre har sagt ja til at opstille. Sverre Bødker blev valgt.

Evt. 

Kaj spurgte forsamlingen. Der var ingen punkter under Eventuelt.