Referat fra generalforsamling

Referat fra Generalforsamling i KRIS lørdag d. 27-04-2024

 

Velkomst v/formand Malene Nygaard Kristensen

Valg af ordstyrer – Peter Forum blev valgt, han bekræftede at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt

Valg af referent – Jette Kruse blev valgt

 

Medlemsmødets referat:

A Årsberetning v/ formand Malene Nygård Kristensen. Se vedlagte.

Årsberetningen blev godkendt

B Årsrapport (regnskabet) blev gennemgået v/ kasserer Svend Åge Østergård.

Både årsregnskabet, regnskabet for indsamlingskontoen, Specifikationer og Revisionsprotokollatet og et lidt mere overskueligt regnskab blev uddelt til dem, der ønskede det.

Årets resultat blev et underskud på 282.063 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Svend Aage Østergaard fremlagde budgettet, som blev uddelt.

Budgettet blev godkendt

C Valg af repræsentantskabsmedlemmer

Der er 3 på valg i år, og som det fremgår af § 5 stk. 6 i vedtægterne vælges de for 5 år. På valg er: Merethe Mogensen, Birgit Dashnaw og Anna-Marie Tjagvad. Da der ikke er kampvalg, vil valget afgøres ved medlemmernes tilkendegivelse med klap.

Alle 3 tager imod genvalg.

Alle 3 blev genvalgt

D Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Revenu A/S, som vi også har brugt i år.

Revenu A/S blev valgt.

 

E Eventuelt. Merete har taget georginer med til gratis uddeling. Tak for det.

Repræsentantskabsmødets referat:

A Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og der er mulighed for genvalg, som det følger af § 6, stk. 3 i vedtægterne. Repræsentantskabet har stemmeret. På valg er Svend Aage Østergaard og Karin Jensen. Begge genopstiller. Da der ikke er kampvalg, vil valget afgøres ved repræsentanternes tilkendegivelse med klap.

Begge blev genvalgt

B Orientering om emner af interesse for repræsentantskabets kontaktopgave.

Oplæg fra repræsentantskabet v/Birgit Dashnaw. Birgit takkede repræsentanterne og bestyrelsen for et godt samarbejde og nogle gode møder.

C Eventuelt. Vi ønsker at få taget et fælles billede af repræsentanterne til hjemmesiden.

Afslutning v/Malene

 

Referent Jette Kruse

Indbydelse til Årsmøde!

Indbydelse til Årsmøde

Kære medlemmer og repræsentanter

Lørdag d. 27. april kl. 13-17 er der årsmøde og generalforsamling i Landsorganisationen KRIS.

Det foregår i år i Herning Oasekirkes lokaler, Teglvænget 75, Herning

BEMÆRK: Ny lokation.

 Vi starter eftermiddagen med at lytte til Astrid Baun, som vil fortælle under overskriften:

Guds indgriben og nærhed i mit liv.

Astrid skriver om sig selv:

”Jeg er 73 år, uddannet teolog og sosu-assistent. Har arbejdet i forskelligt kirkeligt arbejde.

Jeg er gift med Erik, med hvem jeg har en dejlig familie: Fire børn og svigerbørn samt 9 skønne børnebørn.

Da jeg var midt i fyrrerne, blev jeg konfronteret med en ukendt del af min fortid: min far havde forgrebet sig på mig i min barndom.

Efter mange terapitimer, og endnu nogle år på arbejdsmarkedet, fik jeg pension som 57-årig.

2013 fik jeg udgivet bogen “Fra kaos til helhed. En beretning om seksuelt overgreb.”

De senere år har jeg haft det godt og takker Gud for hans mange velsignelser.”

 

Efterfølgende vil der være kaffe og kage, før vi går i gang med selve Generalforsamlingen, som består af medlemsmødet og repræsentantskabsmødet.

Dagsprogram og dagsorden kan du finde nedenfor.

Tilmelding skal ske senest 17. april på mail kris@kris-dk.dk eller sms på tlf. 29702305

Vel mødt til en dejlig eftermiddag.

Vi glæder os til at se dig ved årsmødet!

Kærlig hilsen KRIS’ bestyrelse

 

 Dagens program:

Velkomst og sang

Tale v. Astrid Baun

Spørgsmål til taler

Kaffe

Generalforsamling

 Dagsorden:

Medlemsmødet

 1. Årsberetning ved formanden.
 2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab).
 3. Valg af revisor.
 4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 5. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet

 1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer.
 4. Eventuelt.

Afslutning

 

Har du som medlem ønske om at blive repræsentantskabsmedlem, kan du ansøge herom ved at indsende skriftlig ansøgning på

mail (kris@kris-dk.dk) eller brev: Bredgade 55, 7400 Herning

Repræsentantskabsmedlemmer er KRIS’ ambassadører, som gør en særlig indsats

for at KRIS kan opfylde sin målsætning i vores samfund i dag.

Kommende arrangementer:

Kommende arrangementer:

Af/ Jette Kruse

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange nye tiltag.

Den 27. april 2024 vil vi gerne invitere alle medlemmer til Årsmøde.

Der vil i 2024 også være repræsentantskabsmøder, Kursusdage, Netværksgrupper, Selvhjælpsgrupper, Rosengudstjeneste, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og meget mere

Vi har derudover lige startet et nyt kursushold med titlen ”helbredelse af sjælen”.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk hvis du har spørgsmål.

Med ønsket om en god påske!

 • april 2024 Repræsentantskabsmøde
 • april 2024 Årsmøde
 • maj 2024 Bestyrelsesmøde
 • og 7. september Sommermøde
 • oktober 2024 Rosengudstjeneste
 • oktober 2024 Økonomimøde
 • november 2024 Bestyrelsesmøde

Kære medlem

Kære medlem.

Økonomi – det er et hyppigt emne i mange hjem, i alle organisationer og i alle virksomheder. Spørgsmål om, hvad vi har råd til? Hvordan investerer eller forvalter vi pengene bedst? Og hvad får vi for pengene? er spørgsmål de fleste af os kender.

Det vil jeg forsøge at svare på for KRIS vedkommende.

Hvad har vi råd til?

Hjertet i KRIS er at hjælpe – hjælpe mennesker i dyb nød med at finde en vej tilbage. Derfor prioriterer vi i KRIS at holde prisen urealistisk lav. En terapitime kan ikke betales med 400 kr., men er nærmere 1200 kr. i rå omkostninger. Men hvis prisen for en terapitime var 1200 kr. ville mange af vores borgere ikke have råd. Derfor forsøger vi at sætte prisen efter, hvad mange trods alt kan betale – og nogle får faktisk derudover yderligere hjælp til betalingen. KRIS vil gå langt for at enhver kan få adgang til den nødvendige hjælp.

Hvordan investerer og forvalter vi pengene?

Vi investerer i mennesker. Vi investerer i den livsforvandlende betydning, der ligger i at gå fra at være offer til overlever – fra ”at komme igennem dagen” til ”at leve på trods.” Vi ved, der er håb, uanset hvad borgeren har været udsat for. Vores terapeuter har set borgeres forvandling, når de får del i det håb, når de får lov at se, det der kan være -det livet kan blive.

For at holde prisen lav i terapien, er de gaver vores medlemmer giver, de gaver virksomheder, kommuner eller fonde giver, helt uundværlige. Det er vigtigt at arbejde på en nogenlunde stabil indtægt, for vores udgifter er stabile, så derfor er der også ekstra stor glæde over de faste månedlige eller kvartalsvise gaver. Det hjælper likviditeten, og vi kan bedre forvalte de gaver vi får, uden at tage unødigt risikable beslutninger i forhold til f.eks. ansættelser og lokaler.

Hvad får jeg for pengene?

Hvad betyder 100 kr. om måneden i jeres husholdning? Eller hvad betyder 900 kr. om måneden i din virksomhed? I KRIS betyder de 1000 kr. i måneden hjælp til en, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når vi ser på pengestrømmen og menneskestrømmen gennem KRIS, så betyder 1000 kr. måneden at et menneske bliver hjulpet gennem KRIS. For når vi ser på antallet af mennesker og pengene, der er kommet ind på et år, så bruger KRIS i gennemsnit 12000kr pr. borger på et år (inkl. administration, løn, leje osv.). For nogle har der været et gruppeforløb, for nogle 3 gange terapi og for andre har det været terapi hele året flere gange om måneden. Men i gennemsnit bliver 12000 kr. til KRIS, til et menneske, der lever i håb og ikke kun kommer gennem dagen.

Jeg håber, at du på baggrund af dette brev, er blevet klogere på, hvordan KRIS bruger dine gaver, og jeg håber du vil overveje om fast givertjeneste eller et fast sponsorat fra din virksomhed, kunne være et sted at investere dine eller din virksomheds penge.

Kærlig hilsen

Malene Nygaard Kristensen,

Formand for KRIS

Forår og påske!

Forår og Påske

v/Karin Jensen

Vi er nu nået til marts måned: kalenderens første forårsmåned. Vi er ved at lægge en kold, mørk og våd vinter bag os og små forårsbebudere titter frem i haven. Det er et mirakel hvert eneste forår, at den kolde jord kan give liv til de små løgvækster.

Foråret er, for mig, en kæmpe forkyndelse af påskens budskab. Hvert eneste forår minder Gud os om, at døden ikke har det sidste ord. Det kan måske dog være svært at tro, når vi står ved en åben kiste og må tage afsked med en af vores kære. Det er noget af det Holger Lissner sætter ord på i hans skønne påskesalme ”Det er påske! Alting springer ud”:

vers 3:

Men derude på vor kirkegård

er der stille, selv om liljer trompeterer.

Her er ingen af de døde, der opstår,

her kan alle se, at døden triumferer.

 

Paulus bekræfter også i sit første brev til korinterne (i Det Nye Testamente), at døden er den sidste fjende, som tilintetgøres (kap. 15 vers 26). Men i det samme kapitel argumenterer han også for, at vi kan stole på, at der er en opstandelse fra de døde: ”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus” (vers 20 – 22).

Lidt tidligere i kapitlet har han også gjort noget ud af at vise, at Jesu opstandelse er troværdig: ”..Kristus døde for vore synder efter skrifterne, … han blev begravet, … han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og … han blev set af….” (vers 3 – 5). Dernæst nævner Paulus navngivne vidner og en forsamling på mere end 500 personer, som så Jesus efter hans opstandelse. I citatet understreger Paulus, at Jesu død og opstandelse skete ”efter skrifterne” – dvs. det var alt sammen forud planlagt af Gud og han havde forudsagt det igennem sine profeter mange hundrede år inden.

Derfor må vi også have lov at tro Guds løfter om, at døden ikke er det sidste, men at Jesu opstandelse fra de døde er beviset på, at døden er besejret og at vi i tro må vente en evighed sammen med Gud. Ja, universets herre har sørget for, at også naturen forkynder opstandelsen fra de døde.

Kan vi tro det? Det er aldrig set,

at de døde rejser sig fra deres grave.

Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,

at en sten er blevet væltet i en have.

Og når Gud gir liv

og gør det underfuldt at se

blir det påske, og opstandelse

kan ske.

 

Dét er håbet, og det gir os mod,

og det gør, at vi kan leve her med døden.

Det er håbets puls, der banker i vort blod,

når vi synes, vi må segne under nøden.

Og når Gud gir liv

og gør det underfuldt af trods

blir det påske og opstandelse

hos os!

Holger Lissner 1993