ÅRSMØDET ER UDSKUDT

ÅRSMØDET ER UDSKUDT

Vi må desværre udskyde årsmødet på grund af COVID19.

Vi forventer, at den nye dato for årsmødet bliver søndag, den 25. oktober 2020 i forbindelse med årets Rosengudstjeneste.

I vil få nærmere information om det snarest.

Velkommen til et spændende foredrag i KRIS

 

Det er os en glæde at kunne præsentere taleren på Årsmødet Krista Bojesen

Krista Bojesen er psykolog med speciale i skam. Skam er følelsen af at være forkert, ulækker, uværdig til kærlighed og kontakt. Når mennesker bliver udsat for incest og seksuel misbrug, opstår der næsten altid traumeskam.

Når nogen behandler os, som om vi intet er værd, men ikke selv udviser skam, vil vi næsten altid tage skammen på os selv.

 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG I KRIS

Lørdag den 25. april 2020 kl 13 – 17

Sct. Johannes Kirke Fredhøj Allé 2, Herning

Gratis tilmelding til:KRIS kris@kris-dk.dk

 Landskontoret  Bredgade 55, 1. sal  7400 Herning www.kris-dk.dk Tlf.: 2970 2305  Konto: 3627 5361842  MobilePay 818212

Skam!      

Jesus du tog vor skyld og bar vor skam. Sl 435v3

Hvad er skam for noget? Det er en meget smertelig og negativ følelse, som opleves, når man har været udsat for omfattende og smerteligt tab af selvværd. Det sker ofte i forbindelse med svigt, krænkelser og overgreb, hvor man er afmægtig overfor den eller de, som svigter, krænker eller begår overgreb. En oplevelse af at blive frataget ære og værdighed. Sammen med skyld og forkastelse eller afvisning er skammen blandt de mest smertefulde negative følelsesmæssige erfaringer, som overlevere efter seksuelt misbrug er konfronteret med.

Vi ved at overgreb er udbredt i alle miljøer, også kirkelige. Men hvordan kan troen være en ressource for overlevere efter overgreb? For det kan være overordentlig svært at tale om Gud og Jesus, hvis krænkeren er del af det kirkelige miljø, hvori overgrebene skete.

I Hebræerbrevet 12,2 står noget om – at Jesus udholdt korset uden at ænse dets skam – Dermed kan vi vide noget om, den skam, der ramte Jesus. Vi ved at Han blev udsat for voldsomme krænkelser og ydmygelser se Matt.: 27. Jesus ved altså, hvad det vil sige at blive dybt såret af hån, spot og mishandling. Han blev pint, slået og til sidste det ultimative at måtte se sig ribbet for al ære og værdighed. Frataget endog et lændeklæde. Fuldstændig nøgen hang Han der på korsets træ, skammens ultimative symbol. Hvordan kan det hjælpe dig med lægedom og genoprettelse i forhold til de voldsomme svigt overgreb og krænkelser, som måske blev din smertelige virkelighed?

I Esajas 53 står der beskrevet om Jesu lidelser mange hundrede år før de indtraf. ”Foragtet og opgivet af mennesker — Men det var vore sygdomme Han tog, det var vore lidelser Han bar –gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved Hans sår blev vi helbredt”. Det er afgørende. Der er helbredelse ved Jesu sår.

En af de kvinder, jeg mødte for en hel del år side, havde oplevet ubeskrivelig megen lidelse. Svigt i barneårene. Udsat i mange år for meget alvorlig vold og overgreb. Ubeskriveligt forfærdelige ting. Dybe sår på sjælen. Hun bad om hjælp over telefonen. Havde desperat brug for noget, der kunne lindre hendes nød. Jeg sagde, at hun måtte lære at kalde på Jesus. Ham kendte hun intet til. Gud og Jesu Kors kendte hun kun som bandeord. Hun troede derfor ikke det mindste på, at det kunne hjælpe, at kalde på Jesus. Men desperat som hun var, prøvede hun at bruge de ord, jeg gav hende. Og Jesus svarede hende første gang, hun kaldte. Hun fik nærmest et chok. Jeg fulgte hende en del år og oplevede at Jesus blev hendes bedste ven. Jesus blev den vigtigste lægedom og genoprettelse i hendes liv. Selv hendes enorme angst for at dø kunne han afvæbne. Ingen lidelse og nød er fremmed for Jesus. Den største smerte, Han oplevede, var, at Han blev forkastet af sin egen FAR – min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig – det skete, for at du aldrig skulle behøve at blive forkastet i tid og evighed. Jesus blev altså udstødt til det yderste mørke udenfor, og Han bar din skam, for at du kan få del i Hans herlighed Hebr 2,10. Han ænsede ikke skammen for Han så frem til at blive til frelse, lægedom og genoprettelse for dig i dit liv. Være kilden til evigt liv for dig. Kald på Ham, og du skal erfare Hans dybe kærlighed og omsorg.

Mogens P.C. Svendsen

Hilsen fra repræsentantskabet.

Kære medlem.

Har du lyst til at gøre en særlig indsats for at gøre KRIS kendt i vores land eller hjælpe med at skaffe midler til arbejdet i KRIS til gavn for klienterne? Så er der brug for netop dig i repræsentantskabet i KRIS. Vi har det seneste år været samlet 3 gange ud over årsmødet, så det er en overkommelig opgave.

Ønsker du at være med så send en mail til bestyrelsen på KRIS mailen: https://kris-dk.dk/

På repræsentantskabets vegne

Birgit Dashnaw

Dryp fra bestyrelsen – v/ formand, Malene Nygaard Kristensen

På vej mod 150 nye medlemmer i 2020.

Midt i januar måned var bestyrelsen og nogle af de frivillige samlet til en workshop om PR. Dette er et af de fokuspunkter KRIS har i dette endnu nye år. Vi vil gerne nå længere ud til de mange flere mennesker, som kan have glæde af KRIS og længere ind i de fællesskaber og sammenhænge, hvor mennesker mødes.

Vi har sat en vision om 150 nye medlemmer i år. En vision vi håber at nå sammen med alle jer, som allerede er medlemmer.

KRIS har mange vidnesbyrd om mennesker, der har fået lov til at leve på ny og som har oplevet, hvordan Gud kan røre ved det, der er brudt og ødelagt, og bringe lægedom og fred ind, hvor ingen havde troet, det var muligt. Vi forsøger at dele nogle af de vidnesbyrd, vi modtager, gennem blandt andet Nyhedsbrevet. I dette nyhedsbrev har vi også delt et – et vidnesbyrd fra en giver, som sponsorerer et af de mennesker, der har stor glæde af terapien gennem KRIS, og som gennem sponsoren kan få terapien gratis.

Der er mange flere vidnesbyrd på vores hjemmeside. Mennesker som er blevet mødt af Jesus i deres barndomstraume gennem kurset ”Helbredelse af sjælen.” Andre som gennem terapien hos KRIS har fået nyt livsmod og ny livsglæde. Mennesker som har fået forvandlet deres liv af Guds nærvær og kraft. (Se: https://kris-dk.dk/aktuelt/vidnesbyrd/)

Det er en lille del af det fantastiske arbejde, du som medlem er en del af, og min bøn er, at du også vil være med til at dele lidt af historierne herfra, så de må vække appetit og lyst hos dine venner og bekendte til at tage del i og støtte op om arbejdet ved at blive medlemmer.

Med 150 nye medlemmer har vi et langt mere stabilt grundlag for vores arbejde:

  • Vi får flere kontingenter ind årligt, hvilket vil kunne mærkes i økonomien.
  • Vi får spredt vores budskab og tilbud endnu længere ud, og kan derved hjælpe flere, der venter på at få hjælp.
  • Vi er et godt stykke over mindstekravet fra lovgivningen i forhold til at være en almennyttig forening, som kræver, at vi har mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.
  • Forhåbentlig kan det også smitte af på antallet af gavegivere, så vi også kommer til fremover at ligge stabilt et stykke over de krævede 100 gavegivere, som giver mindst 200 kr. årligt.

I øjeblikket er vi 323 medlemmer, og på nuværende tidspunkt har vi fået 2 nye medlemmer i år. Hvis vi hjælper hinanden, tror jeg dog sagtens, at vi kan nå 148 nye medlemmer mere i løbet af 2020.

På forhånd, men af hjertet tak for din støtte og tak for din hjælp.