Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

 

Fredag den 13. august – lørdag den 14. august afholdes sommermøde for bestyrelsen. Kom gerne med input til emner, du ønsker drøftet på mødet.

Lørdag den 25. september 2021 afholdes Årsmøde og vi fejrer 30 års Jubilæum i KRIS

Søndag den 31. oktober 2021 afholdes Rosengudstjeneste i Sct. Johannes Kirke, Herning

Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.

 

I April 1991 blev Landsorganisationen KRIS oprettet

Det betyder, at KRIS om kun 1 måned kan fejre sit 30-års jubilæum.

Det var planen, at vi skulle have fejret det lørdag den 24. april 2021 sammen med Årsmødet. Men på grund af Corona-restriktionerne bliver vi desværre nødt til at udskyde det.

  • Men fortvivl ikke….

Både Årsmødet og 30 års jubilæum vil blive fejret med manér lørdag den 25. september 2021. Nærmere info følger senere.

Kære piger/kvinder

Kære piger /kvinder

Vi regner med at starte nyt kursus helbredelse af sjælen til efteråret 2021, Skal du være med ?? To har allerede tilmeldt sig, så vi mangler 4 for at starte et hold.

Du kan læse  hvad kurset går ud på på, kan du læse her https://kris-dk.dk/hvad-er-kris/helbredelse-af-sjaelen/

Du kan også læse om tidligere deltageres vidnesbyrd på hjemmesiden.

Tilmelding til Sonja Jensen

mail: sonja.jensen@kris-dk.dk

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

Lørdag den 25. september 2021 afholdes Årsmøde og vi fejrer 30 års Jubilæum i KRIS

Søndag den 31. oktober 2021 afholdes Rosengudstjeneste i Sct. Johannes Kirke, Herning

Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.

I April 1991 blev Landsorganisationen KRIS oprettet

Det betyder, at KRIS om kun 1 måned kan fejre sit 30-års jubilæum.

Det var planen, at vi skulle have fejret det lørdag den 24. april 2021 sammen med Årsmødet. Men på grund af Corona-restriktionerne bliver vi desværre nødt til at udskyde det.

  • Men fortvivl ikke….

Både Årsmødet og 30 års jubilæum vil blive fejret med manér lørdag den 25. september 2021. Nærmere info følger senere.

 

Undervisningsaften

Undervisningsaften

hos Familie Netværket Aarhus V/City kirken Aarhus for deres medarbejdere.

af Anna Kathrine Vig

 Overskriften var: Hvad er dysfunktionelle familiemønstre, og hvad gør det ved et menneske at vokse op med et sådant?

Hvordan kan vi gøre en forskel for disse mennesker, og hvorfor kan det virke så svært?

Vi var blandt andet var inde omkring områderne relation, atmosfære, roller, grænser og kommunikation.

Hvilken betydning det har at føle sig set, hørt og mødt! Hvordan din måde at kommunikere på, kan være med til at ændre om en person oplever at blive hørt, set og mødt. Hvad kommunikation kan betyde for det enkelte menneske og familiemønstre. Hvad skal der til for at ændringer for en person er mulige!

Der var en spændende dialog, hvor folk debatterede det, som blev fortalt og diskuterede, hvordan det kunne blive en større del i Familie Netværket og i deres egen hverdagsliv. Tilhørerne gav udtryk for at være blevet beriget og ønske mere undervisning.

Aftenen blev afholdt i september af Anna Kathrine Vig, som er frivillig i KRIS i Aarhus.

4 kurser med Gunhild Aaen Madsen

4 kurser med Gunhild Aaen Madsen

Af: Helene C. C. Svendsen

Nu har vi gennemgået 4 kurser med Gunhild Aaen Madsen, i alt 16 personer.

  1. del: Sund familie med traumer i bagagen.
  2. del: At tage livet tilbage.
  3. del: Det gode liv og vejen dertil.
  4. del: At sætte nye mål.

Vi havde en fantastisk afslutning, hvor hver deltager stod frem med et maleri de havde lavet i processen. De fortalte alle om den udvikling, de havde gennemgået.

Lidt kommentarer fra deltagerne, som jeg har plukket ud af deres fortællinger om de billeder, som de malede på 2 gange på hvert kursus:

  1. ”Jeg har fået redskaber til en sund familie efter skilsmisse. Mine børn skal ikke have samme opvækst som mig. Gav det over til Gud, det var mørkt og træls men håb, Gud var med i det. Jeg mistede ikke mig selv denne gang.”
  2. ”I starten havde jeg lærreds-skræk. Men genvandt kontrollen – brugte symboler – fodtrin- stjerner -musik -kors. Skræmmende til at starte med, men i dag har det glædet mig”
  3. ” Jeg havde egentlig sluppet det kreative barn indeni, det er kommet lidt tilbage her. Startede systematisk – nu vil jeg ikke have mønstre og forventninger – det låser mig – når det bliver for meget. (Ned over siden står der NÅDE). Nådebegrebet, vigtigt at jeg ikke glemmer det. Jeg sætter håndaftryk, der viser at jeg passer på mit indre barn.”

4.” Starter med sort baggrund, det svære, dog med en sol på. Hvide prikker, nåden der regner ned. Gult rundt ved kanten – vi får en ny ramme – og så en lysning malet til sidst, den betyder håb!”

5.” De første gange malede jeg billedet mørkt med en sol på – meget vrede og sorg. Efterfølgende kom der et hjerte på, jeg er en af de kvinder, der elsker for meget. Senere flyttede hjertet i bunden af billedet og sidste gang begyndte det hele at komme på plads og jeg malede et nyt billede ovenpå det første. Jeg har noget med mig men ikke kun dårligt. Bunden blev blå og der kom lidt rødt til, kan mærke jeg har mere ro på. Der kommer personer på – liv på jorden- der kommer kors på, flere kors – tilgivelse, solen – evigheden. Har brug for forskellige følelser.

Alle deltagere ville gerne have flere kurser og havde fået meget med hjem syntes de, så kan vi kun være tilfredse. STOR TAK til Gunhild.