Når livets omstændigheder kommer i vejen.

Kære medlemmer.

Vi må desværre meddele, at vores nye sekretær, Susanne, som vi har været rigtig glade for, er blevet nødt til at sige op.

Susanne stopper af personlige årsager, og det har vi fuld forståelse for, omend vi er rigtig kede af at skulle sige farvel til hende så hurtigt. Det har været et godt men alt for kort samarbejde. Vi vil fra bestyrelsens vegne sige Susanne stor tak for hendes tid hos os. Vi har mærket hendes brand for opgaven og for KRIS’s vision, og vi har mærket det store ønske om at give mere, end det var muligt på nuværende tidspunkt. Det er derfor også tydeligt for os, at det ikke var et let valg for Susanne, og at hun hellere var blevet, hvis omstændighederne var anderledes.

Vi ønsker Susanne alt det bedste fremadrettet og håber, at samarbejdet må bære frugt på anden vis i fremtiden.

 

Og, kære medlemmer, så vil jeg i samme omgang også benytte lejligheden til at spørge jer, om I vil bede for den kommende ansættelsesproces. Mon I kender nogen, der kunne være relevante til at søge stillingen som bogholder/sekretær hos os? Hvis det er tilfældet, så prik dem endelig på skulderen og foreslå dem at tjekke stillingsopslaget ud, som nu ligger på vores hjemmeside. I må meget gerne dele opslaget f.eks på facebook, så det kommer ud til flest mulige.

 

Varme hilsener fra Malene, formand for KRIS.

VELKOMMEN TIL ROSENGUDSTJENESTE!

ROSENGUDSTJENESTE

 

søndag den 27. oktober 2019 kl. 19

I

Sct. Johannes Kirke i Herning

Landsorganisationen KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) afholder igen Rosengudstjeneste.

Ved gudstjenesten vil Mogens Svendsen fra KRIS tale.

Alle er velkommen til gudstjenesten.

 

Efter gudstjenesten vil der være kaffe, hvor der er mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

VEL MØDT

KRIS deltog i “frivillig fredag”

KRIS deltog i ”frivillig fredag” i Herning på tinghuspladsen d. 24. aug.

Det var en god oplevelse at være tilstede på frivillig fredag og vise, at vi findes. Der blev delt mange profilbrochurer ud, og det blev også til en del snakke om, hvad KRIS står for – og er sat i verden for.

På standen deltog AnnaMarie som aktiv kunstner for at demonstrere, at det at male er et godt værktøj til at bearbejde traumer, der ligger gemt. Hun fik nogle kommentarer i forhold til maleriet, som hun arbejdede på.

Arrangementet blev også brugt til at hilse på andre frivillige organisationer. I alt var der 28 organisationer med.

Stor glæde over nye medlemmer.

STOR GLÆDE OVER SÅ MANGE NYE MEDLEMMER PÅ FÅ DAGE.

Sommerferien begyndte med 1 uge på PLUS OASE for Mogens og jeg, og det blev en dejlig uge med god lovsang og dejlig alsidig forkyndelse. Kunne ikke lade være med at tænke ”at vi må alle blive èt” en rigtig god tværkirkelig oplevelse, megen indbyrdes kærlighed.

Jeg fik lov til at fortælle lidt om KRIS´s arbejde og viste en præsentations power point, som Bjørg har lavet til KRIS. En lidt sjov historie, for det var netop efter en OASE lejr, hun kom og sagde, at vi manglede noget, der kunne gøre et oplæg om KRIS endnu mere spændende. Det blev det så, og nu har jeg den power point med overalt, hvor jeg kommer.

Det blev en rigtig stor glæde, at der kom 19 nye medlemmer til KRIS, hvilket der virkelig var brug for, for at vi kan blive ved med at være fradragsberettiget til §8a. (gaver kan trækkes fra i skat)

STOR tak til jer nye medlemmer. Måske har I endnu ikke hørt fra os, men det er på vej. Vores forpligtigelse overfor den nye persondatalov gør det hele en smule besværligt, men det får de nye medlemmer brev om.

Vi takker Gud for jer alle – og for de gaver I giver til dette værdifulde arbejde.

Vi ser frem til et spændende efterår.

Mange hilsner fra glade KRIS medarbejdere

Helene

Referat af årsmøde 2019.

Lørdag d 27.4.19 afholdt vi KRIS´ årsmøde i Sct. Johanneskirkes lokaler i Herning.

Vi var i alt ml 35 og 40 deltagere henover eftermiddagen. Vi startede med velkomst v Mogens og hørte undervejs et par stærke kristne sange sunget af Hanne Bødtker.

Jette Grooss talte om, hvordan vores eget selvværd kunne være, og hvordan Gud ser på os. Vi skulle tænke over det ved bordene – og snakke sammen om det.

Jette kom også ind på, at når vi giver til andre, er det vigtigt, at vi bevarer noget at give af, ud fra ordene ”Elsk din næste som dig selv”.

Derefter havde vi kaffe med dejligt kagebord, og derunder auktion af effekter. I alt kom der 4.600 kr. ind på auktionen.

Så nåede vi frem til generalforsamlingen med Kaj Moslev som dirigent. Vi hørte om, hvordan året var gået v Mogens, Helene og Anne Katrine.

Regnskabet blev godkendt, og ny revisor, Morten Grarup, blev valgt.

Der blev valgt 11 repræsentantskabsmedlemmer, ifølge en vedtægtsændring, hvor vi nu kun behøver 10 til repræsentantskabet.

Valg til bestyrelsen:

Mogens vil gå af som formand og Malene N Kristensen bliver den nye formand.

Peter Forum er trådt ud af bestyrelsen, og Sverre Bødtker er suppleant fremover. Der var en god stemning på årsmødet, som var mit første – jeg kan kun opfordre til at deltage næste år!

Stor tak til dem der hjalp til før og under årsmødet.

(Mette Baldwin, fra bestyrelsen)