Kommende arrangementer

Kommende arrangementer:

Af/ Jette Kruse

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange tiltag.

 

 • og 7. september 2024 Sommermøde
 • september 2024 Repræsentantskabsmøde
 • oktober 2024 Rosengudstjeneste
 • oktober 2024 Økonomimøde
 • oktober 2024 Medarbejderdag
 • november 2024 Bestyrelsesmøde

Der vil i 2024 også være Kursusdage, Netværksgrupper, Selvhjælpsgrupper, Maleterapi, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder, Foredrag og meget mere

Vi har derudover et kursushold med titlen ”helbredelse af sjælen”.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk hvis du har spørgsmål.

I ønskes alle en dejlig sommer!

Årsmøde i KRIS 2024

Årsmødet i KRIS 2024.                          

Af/Birgit Dashnaw

Den 27. april fejrede KRIS igen årsmøde i Herning. Denne gang blev årsmødet holdt i dejlige lokaler, der til daglig tilhører Herning oasekirke.

Vi var ca 30 fremmødte, der fik lov til at lytte til Astrid Bauns levende fortælling om, hvad Gud har gjort i hendes liv. Om en Gud, der forvandler og helbreder, selv om hun tidligt i livet var udsat for incest af sin far. Som Astrid sagde, så har jeg en kasse med minder om det frygtelige, der skete, kassen står her (og hun peger ned ved siden af sig), men kassen er der, den skal ikke åbnes mere, men være en påmindelse om, at Gud har forandret og forvandlet, at Gud KAN forandre og forvandle. Astrid fortalte om den vrede, der nærmest fyldte alt i hende i nogle år, om en vrede, der kunne have ødelagt ægteskab og børn, hvis ikke hun havde fået hjælp både af terapeuter og fra Herren selv. Astrid fortalte også om den proces med forsoning og samtaler, hun har været igennem for at genoprette forholdet til sine børn. Bogen ”Fra kaos til helhed” er skrevet af Astrid Baun for nogle år siden.

Astrids vidnesbyrd giver håb til os alle, om en Gud, der er nærværende, en Gud, der elsker sin skabning og magter at forvandle og forandre, når vi kommer til Ham. Stor tak til Astrid Baun.

Repræsentantskabet havde sørget for dejligt bagværk, hjemmebagte boller, hjemmelavede æblekager og kaffe/te, der blev nydt inden generalforsamlingen blev afholdt. I år var der ingen vedtægtsændringer og der var genvalg til bestyrelse og repræsentantskab.

Formanden Malene informerede om et underskud i regnskabet for 2023, som var forudset og som der er handlet på af bestyrelsen. Sekretæren Jette søger fonde og kommuner om økonomiske midler, men da disse beløb varierer fra år til år, kan det være ret svært at lægge et budget. Netop derfor er bønnen om Guds indgriben en utrolig vigtig del af bestyrelsen og repræsentantskabets opgaver. Hvis ikke Gud velsigner arbejdet kan det ikke bestå, og der er virkelig brug for at arbejdet består, så mange kan få hjælp af terapeuterne i KRIS.

Så en dejlig oplevelse var det, at en repræsentant for Velliv foreningen var mødt op for at give en gave til KRIS på 50.000 kr. Et beløb, der er øremærket til en temadag for frivillige i KRIS, der skal afholdes her til efteråret. Velliv foreningen støtter initiativer, der styrker den mentale sundhed på arbejdspladser og i lokalområder.

Indbydelse til Årsmøde!

Indbydelse til Årsmøde

Kære medlemmer og repræsentanter

Lørdag d. 27. april kl. 13-17 er der årsmøde og generalforsamling i Landsorganisationen KRIS.

Det foregår i år i Herning Oasekirkes lokaler, Teglvænget 75, Herning

BEMÆRK: Ny lokation.

 Vi starter eftermiddagen med at lytte til Astrid Baun, som vil fortælle under overskriften:

Guds indgriben og nærhed i mit liv.

Astrid skriver om sig selv:

”Jeg er 73 år, uddannet teolog og sosu-assistent. Har arbejdet i forskelligt kirkeligt arbejde.

Jeg er gift med Erik, med hvem jeg har en dejlig familie: Fire børn og svigerbørn samt 9 skønne børnebørn.

Da jeg var midt i fyrrerne, blev jeg konfronteret med en ukendt del af min fortid: min far havde forgrebet sig på mig i min barndom.

Efter mange terapitimer, og endnu nogle år på arbejdsmarkedet, fik jeg pension som 57-årig.

2013 fik jeg udgivet bogen “Fra kaos til helhed. En beretning om seksuelt overgreb.”

De senere år har jeg haft det godt og takker Gud for hans mange velsignelser.”

 

Efterfølgende vil der være kaffe og kage, før vi går i gang med selve Generalforsamlingen, som består af medlemsmødet og repræsentantskabsmødet.

Dagsprogram og dagsorden kan du finde nedenfor.

Tilmelding skal ske senest 17. april på mail kris@kris-dk.dk eller sms på tlf. 29702305

Vel mødt til en dejlig eftermiddag.

Vi glæder os til at se dig ved årsmødet!

Kærlig hilsen KRIS’ bestyrelse

 

 Dagens program:

Velkomst og sang

Tale v. Astrid Baun

Spørgsmål til taler

Kaffe

Generalforsamling

 Dagsorden:

Medlemsmødet

 1. Årsberetning ved formanden.
 2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab).
 3. Valg af revisor.
 4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 5. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet

 1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer.
 4. Eventuelt.

Afslutning

 

Har du som medlem ønske om at blive repræsentantskabsmedlem, kan du ansøge herom ved at indsende skriftlig ansøgning på

mail (kris@kris-dk.dk) eller brev: Bredgade 55, 7400 Herning

Repræsentantskabsmedlemmer er KRIS’ ambassadører, som gør en særlig indsats

for at KRIS kan opfylde sin målsætning i vores samfund i dag.

Dryp fra årsmødet

Dryp fra årsmødet d. 29. april 2023

 

Af/Formand Malene Nygaard Kristensen

En kærlighed der forvandler. Sådan var overskriften for Dorthe Sandvads fortælling til årsmødet. Hun fortalte om Guds indgriben og nærvær i sit liv og gav os indblik i hendes historie med seksuelt misbrug og en rejse mod frihed. Det var et stærkt vidnesbyrd om at Gud holder fast i os, og at han hører og ser os til alle tider – uanset om vi oplever, at han er der eller ej.

Dorthe har for år tilbage også fået hjælp af KRIS – og KRIS har været en lille brik på hendes vej mod friheden, til at blive den kvinde Gud har skabt hende til at være. Det var meget opmuntrende for arbejdet i KRIS at høre hendes historie, for den bekræfter det håb og den vision KRIS har – at mennesker blive i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid, som det står i vores vedtægter.

Med denne optakt til kaffen og til generalforsamlingen efterfølgende, kom samtalerne hurtigt i gang mellem de ca. 30 deltagere, der var med på dagen. Et af punkterne på dagsordenen var en vedtægtsændring som skulle forenkle formålsparagraffen for KRIS og gøre vores vision og strategi nemmere at forstå for f.eks. de fonde Jette, vores sekretær, søger penge hos. Det gav anledning til en rigtig god snak om, hvad KRIS er og gør, og vi fik ændret formuleringerne så de er mere let læselige og umiddelbart forståelige.

Vi i bestyrelsen delte også lidt tanker for fremtiden; dels, hvordan vi arbejder med at forvalte, de gaver vi får, på rette vis f.eks. ved at investere i ansættelser og udvidelse af lokaler, og dels hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi ikke tager munden for fuld, men kan gennemføre det, vi iværksætter.

Har du spørgsmål eller lyst til at engagere dig mere, så tag endelig kontakt til mig på malene.nygaard@kris-dk.dk eller vores sekretær Jette på kris@kris-dk.dk. Vi vil rigtig gerne dele mest muligt med jer medlemmer, så KRIS bliver gennemskuelig og at der er en nem adgang til og indblik i bestyrelsens arbejde.

Det var et dejligt og engageret årsmøde – så stor tak til alle jer der deltog.

Helbredelse af sjælen/kursus

Helbredelse af sjælen kursus.

Af/ Sonja Jensen

Vi satser på at starte nyt kursushold op for kvinder i august 2023 såfremt der er nok tilmeldte.

Du kan læse mere om hvad helbredelse af sjælen kursus går ud på her:

Helbredelse af sjælen – KRIS (kris-dk.dk).

Kurset bliver afholdt i KRIS lokalerne i Bredgade 55 Herning lederne er Sonja Jensen og Anna Karla Moesgård.

Tilmelding til Sonja Jensen

Mail: sonja.jensen@kris-dk.dk