Indbydelse til Årsmøde!

Indbydelse til Årsmøde

Kære medlemmer og repræsentanter

Lørdag d. 27. april kl. 13-17 er der årsmøde og generalforsamling i Landsorganisationen KRIS.

Det foregår i år i Herning Oasekirkes lokaler, Teglvænget 75, Herning

BEMÆRK: Ny lokation.

 Vi starter eftermiddagen med at lytte til Astrid Baun, som vil fortælle under overskriften:

Guds indgriben og nærhed i mit liv.

Astrid skriver om sig selv:

”Jeg er 73 år, uddannet teolog og sosu-assistent. Har arbejdet i forskelligt kirkeligt arbejde.

Jeg er gift med Erik, med hvem jeg har en dejlig familie: Fire børn og svigerbørn samt 9 skønne børnebørn.

Da jeg var midt i fyrrerne, blev jeg konfronteret med en ukendt del af min fortid: min far havde forgrebet sig på mig i min barndom.

Efter mange terapitimer, og endnu nogle år på arbejdsmarkedet, fik jeg pension som 57-årig.

2013 fik jeg udgivet bogen “Fra kaos til helhed. En beretning om seksuelt overgreb.”

De senere år har jeg haft det godt og takker Gud for hans mange velsignelser.”

 

Efterfølgende vil der være kaffe og kage, før vi går i gang med selve Generalforsamlingen, som består af medlemsmødet og repræsentantskabsmødet.

Dagsprogram og dagsorden kan du finde nedenfor.

Tilmelding skal ske senest 17. april på mail kris@kris-dk.dk eller sms på tlf. 29702305

Vel mødt til en dejlig eftermiddag.

Vi glæder os til at se dig ved årsmødet!

Kærlig hilsen KRIS’ bestyrelse

 

 Dagens program:

Velkomst og sang

Tale v. Astrid Baun

Spørgsmål til taler

Kaffe

Generalforsamling

 Dagsorden:

Medlemsmødet

 1. Årsberetning ved formanden.
 2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab).
 3. Valg af revisor.
 4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 5. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet

 1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer.
 4. Eventuelt.

Afslutning

 

Har du som medlem ønske om at blive repræsentantskabsmedlem, kan du ansøge herom ved at indsende skriftlig ansøgning på

mail (kris@kris-dk.dk) eller brev: Bredgade 55, 7400 Herning

Repræsentantskabsmedlemmer er KRIS’ ambassadører, som gør en særlig indsats

for at KRIS kan opfylde sin målsætning i vores samfund i dag.

Kommende arrangementer:

Kommende arrangementer:

Af/ Jette Kruse

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange nye tiltag.

Den 27. april 2024 vil vi gerne invitere alle medlemmer til Årsmøde.

Der vil i 2024 også være repræsentantskabsmøder, Kursusdage, Netværksgrupper, Selvhjælpsgrupper, Rosengudstjeneste, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og meget mere

Vi har derudover lige startet et nyt kursushold med titlen ”helbredelse af sjælen”.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk hvis du har spørgsmål.

Med ønsket om en god påske!

 • april 2024 Repræsentantskabsmøde
 • april 2024 Årsmøde
 • maj 2024 Bestyrelsesmøde
 • og 7. september Sommermøde
 • oktober 2024 Rosengudstjeneste
 • oktober 2024 Økonomimøde
 • november 2024 Bestyrelsesmøde

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer:

Af/ Jette Kruse

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange nye tiltag.

Den 27. april 2024 vil vi gerne invitere alle medlemmer til Årsmøde. Nærmere info følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Der vil i 2024 også være repræsentantskabsmøder, Kursusdage, Rosengudstjeneste, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og meget mere

Vi forventer også at starte et nyt kursushold med titlen ”helbredelse af sjælen”. Sig endelig til, hvis du ønsker at blive tilmeldt eller har spørgsmål.

Vi ser med stor forventning frem mod 2024.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk hvis du har spørgsmål.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

Dryp fra årsmødet

Dryp fra årsmødet d. 29. april 2023

 

Af/Formand Malene Nygaard Kristensen

En kærlighed der forvandler. Sådan var overskriften for Dorthe Sandvads fortælling til årsmødet. Hun fortalte om Guds indgriben og nærvær i sit liv og gav os indblik i hendes historie med seksuelt misbrug og en rejse mod frihed. Det var et stærkt vidnesbyrd om at Gud holder fast i os, og at han hører og ser os til alle tider – uanset om vi oplever, at han er der eller ej.

Dorthe har for år tilbage også fået hjælp af KRIS – og KRIS har været en lille brik på hendes vej mod friheden, til at blive den kvinde Gud har skabt hende til at være. Det var meget opmuntrende for arbejdet i KRIS at høre hendes historie, for den bekræfter det håb og den vision KRIS har – at mennesker blive i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid, som det står i vores vedtægter.

Med denne optakt til kaffen og til generalforsamlingen efterfølgende, kom samtalerne hurtigt i gang mellem de ca. 30 deltagere, der var med på dagen. Et af punkterne på dagsordenen var en vedtægtsændring som skulle forenkle formålsparagraffen for KRIS og gøre vores vision og strategi nemmere at forstå for f.eks. de fonde Jette, vores sekretær, søger penge hos. Det gav anledning til en rigtig god snak om, hvad KRIS er og gør, og vi fik ændret formuleringerne så de er mere let læselige og umiddelbart forståelige.

Vi i bestyrelsen delte også lidt tanker for fremtiden; dels, hvordan vi arbejder med at forvalte, de gaver vi får, på rette vis f.eks. ved at investere i ansættelser og udvidelse af lokaler, og dels hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi ikke tager munden for fuld, men kan gennemføre det, vi iværksætter.

Har du spørgsmål eller lyst til at engagere dig mere, så tag endelig kontakt til mig på malene.nygaard@kris-dk.dk eller vores sekretær Jette på kris@kris-dk.dk. Vi vil rigtig gerne dele mest muligt med jer medlemmer, så KRIS bliver gennemskuelig og at der er en nem adgang til og indblik i bestyrelsens arbejde.

Det var et dejligt og engageret årsmøde – så stor tak til alle jer der deltog.

Kommende arrangementer

Af/ Jette Kruse

 

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange nye tiltag og arrangementer.

Ud over nedennævnte arrangementer er der bl.a. repræsentantskabsmøder, Kursusdage, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder og bestyrelsesmøder.

Se nogle af datoerne her:

 • juni 2023 Supervision
 • juni 2023 Medarbejdermøde i Herning
 • – 2. september 2023 sommermøde
 • oktober 2023 Rosengudstjeneste
 • 6. oktober 2023 Medarbejdersamling for Repræsentanter, Bestyrelsen og Terapeuter.
 • 7. november 2023 Bestyrelsesmøde

 Vi glæder os især til at se rigtig mange af jer til Rosengudstjenesten den 1. oktober. God sommer!