Kommende arrangementer

Søndag den 25. oktober kl 15 – 17 afholdes Årsmøde i KRIS i sognelokalerne ved Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning

KRIS er efter årsmødet vært med smørrebrød.

Kl 19.00 afholdes Rosengudstjeneste med lovsang,  bøn, tak og tid til refleksion om KRIS´s arbejde.

Efter gudstjenesten er der kaffe og småkager.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE I KRIS

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE I KRIS

Lørdag den 25. april 2020

kl 13 – 17

Sct. Johannes Kirke

Fredhøj Allé 2, Herning

Program:

13.00 Velkomst og fællessang

Solosang v/ Hanne Bødtker

13.15 Tale v/Krista Bojesen

14.15 Mulighed for at stille spørgsmål til Krista

14.30 Kaffe og auktion. Overskuddet går til KRIS´arbejde.

Ting til auktionen kan afleveres til

Helene Svendsen tlf: 2195 0209

 

Medlemsmødet

  1. Årsberetning ved formanden.
  2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab).
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
  5. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet

  1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  3. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer.
  4. Eventuelt.

Afslutning

 

Tilmelding til årsmødet på  kris@kris-dk.dk

eller 29 70 23 05 senest fredag d. 17. april

 

Det er os en glæde at kunne præsentere taleren på Årsmødet 

Krista Bojesen

Krista Bojesen er psykolog med speciale i skam. Skam er følelsen af at være forkert, ulækker, uværdig til kærlighed og kontakt. Når mennesker bliver udsat for incest og seksuel misbrug opstår der næsten altid traumeskam.

Når nogen behandler os, som om vi er intet værd, men ikke selv udviser skam, vil vi næsten altid tage skammen på os selv.

Dette fænomen er derfor meget centralt i forhold til KRIS’ arbejde.

Krista Bojesen vil undervise om skam, traumeskam og om. hvordan nåden kan hjælpe mennesker ud af den igen.

Velkommen til et spændende foredrag i KRIS

 

Det er os en glæde at kunne præsentere taleren på Årsmødet Krista Bojesen

Krista Bojesen er psykolog med speciale i skam. Skam er følelsen af at være forkert, ulækker, uværdig til kærlighed og kontakt. Når mennesker bliver udsat for incest og seksuel misbrug, opstår der næsten altid traumeskam.

Når nogen behandler os, som om vi intet er værd, men ikke selv udviser skam, vil vi næsten altid tage skammen på os selv.

 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG I KRIS

Lørdag den 25. april 2020 kl 13 – 17

Sct. Johannes Kirke Fredhøj Allé 2, Herning

Gratis tilmelding til:KRIS kris@kris-dk.dk

 Landskontoret  Bredgade 55, 1. sal  7400 Herning www.kris-dk.dk Tlf.: 2970 2305  Konto: 3627 5361842  MobilePay 818212

KRIS deltog i “frivillig fredag”

KRIS deltog i ”frivillig fredag” i Herning på tinghuspladsen d. 24. aug.

Det var en god oplevelse at være tilstede på frivillig fredag og vise, at vi findes. Der blev delt mange profilbrochurer ud, og det blev også til en del snakke om, hvad KRIS står for – og er sat i verden for.

På standen deltog AnnaMarie som aktiv kunstner for at demonstrere, at det at male er et godt værktøj til at bearbejde traumer, der ligger gemt. Hun fik nogle kommentarer i forhold til maleriet, som hun arbejdede på.

Arrangementet blev også brugt til at hilse på andre frivillige organisationer. I alt var der 28 organisationer med.

Stor glæde over nye medlemmer.

STOR GLÆDE OVER SÅ MANGE NYE MEDLEMMER PÅ FÅ DAGE.

Sommerferien begyndte med 1 uge på PLUS OASE for Mogens og jeg, og det blev en dejlig uge med god lovsang og dejlig alsidig forkyndelse. Kunne ikke lade være med at tænke ”at vi må alle blive èt” en rigtig god tværkirkelig oplevelse, megen indbyrdes kærlighed.

Jeg fik lov til at fortælle lidt om KRIS´s arbejde og viste en præsentations power point, som Bjørg har lavet til KRIS. En lidt sjov historie, for det var netop efter en OASE lejr, hun kom og sagde, at vi manglede noget, der kunne gøre et oplæg om KRIS endnu mere spændende. Det blev det så, og nu har jeg den power point med overalt, hvor jeg kommer.

Det blev en rigtig stor glæde, at der kom 19 nye medlemmer til KRIS, hvilket der virkelig var brug for, for at vi kan blive ved med at være fradragsberettiget til §8a. (gaver kan trækkes fra i skat)

STOR tak til jer nye medlemmer. Måske har I endnu ikke hørt fra os, men det er på vej. Vores forpligtigelse overfor den nye persondatalov gør det hele en smule besværligt, men det får de nye medlemmer brev om.

Vi takker Gud for jer alle – og for de gaver I giver til dette værdifulde arbejde.

Vi ser frem til et spændende efterår.

Mange hilsner fra glade KRIS medarbejdere

Helene