Kommende arrangementer

Kommende arrangementer:

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange nye tiltag og arrangementer.

Her i foråret Inviterer vi alle medlemmer til Årsmøde den 29. april 2023.

Derudover er der repræsentantskabsmøder, Kursusdage, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder og bestyrelsesmøder.

Se nogle af datoerne her:

 • marts 2023 Supervision for terapeuter
 • marts 2023 Repræsentantskabsmøde
 • april 2023 Medarbejdermøde i Herning
 • april 2023 Supervision
 • april 2023 Årsmøde for alle
 • maj 2023 Konstituerende Bestyrelsesmøde
 • maj 2023 Supervision
 • maj 2023 Medarbejdermøde i Herning
 • juni 2023 Medarbejderfest for Repræsentanter, terapeuter, ansatte, medhjælpere mv.
 • juni 2023 Supervision
 • juni 2023 Medarbejdermøde i Herning
 • – 2. september 2023 sommermøde
 • oktober 2023 Rosengudstjeneste
 • november 2023 Bestyrelsesmøde

Rosengudstjeneste

Rosengudstjeneste

Af/ Sonja Jensen

Den 2. oktober var vi ca. 30 personer samlet til Rosengudstjeneste i Sct. Johannes kirke i Herning. Det var en dejlig aften, hvor Hanne Bødtker velsignede os med sang, for og med os, akkompagneret af Henrik Tjagvad og Sverre Bødtker, som spillede så smukt på sin trompet.

Mogens Svendsen talte om Guds kærlighed til os, der blev synliggjort i Jesus og alt det, som han har gjort for os, og at Gud elsker os ALLE ligegyldig hvad, vi har gjort eller ikke gjort.

Formanden for KRIS, Malene Kristensen informerede om arbejdet i KRIS

Bagefter havde vi fællesskab i tilstødende lokaler med kaffe og kage.  Tak til enhver, som deltog og gav deres bidrag til at det var en god aften.

Kursusdage med den kreative hobbi Quilling

Kursusdage med den kreative hobby Quilling

 Af/ Anna Kathrine Vig, frivillig terapeut i KRIS

En del af de klienter, vi møder i KRIS, lever med den fortælling om sig selv, at de ikke er født med kreative evner eller at de i hvert fald ikke er en særlig kreativ person. Emnet kreativitet og deres egne evner på det område dukker ofte op som et samtaleemne under deres Terapi-forløb.

Det er en af årsagerne til, at KRIS igennem årene har inviteret til forskellige slags kreative dage for nuværende eller tidligere klienter. På Krea-dagen kan den overbevisning prøves af.

Det er heller ikke alle mennesker, der kan blive ”dus” med strikke og hækle -tøjet som hobbyen, derfor prøver KRIS at give folk mulighed for at prøve andre slags hobbyer. Kreativitet/kreative evner er jo meget bred i sin betydning.

KRIS´s erfaring har vist, at mange af vores klienter oplever at have et ”frirum” og glæde ved at fordybe sig i en kreativ hobby midt i det ”svære”, som de står i, i hverdagen.
Flere personer har igennem årene oplevet, at deres kreative evner begynder at blomstre og udvikle sig via opmuntring gennem deres forløb hos KRIS, også for nogle af de personer som bestemt ikke troede at DE var kreative.

I år 2022 har vi kunnet tilbyde et Introduktionskursus til Quilling.

Quilling er kort fortalt; at du kan lave alle mulige flotte ting (blomster, juleting og meget mere) med papirstrimler.

Det var disse flotte figurer vi lærte at lave:

Jette, KRIS´s sekretær søgte fonde og fik penge til en underviser, en god basispakke med redskaber og papirstrimler til hver deltager.

Quilling kursus ét blev afholdt over 2 gange, ét i foråret i Herning og ét i efteråret i Aarhus. Deltagerne fik materialer med hjem så de kunne prøve det af, derhjemme.

Der var 10-12 deltagere hver gang.
Emilie Vig, 22 år var underviser. Hun var imponeret over deltagernes positive tilgang, udholdenhed og gejst for at prøve noget helt nyt.

  Neden under er en sammenfatning af kommentarer og indtryk fra nogle af deltagerne:

”Vi blev serviceret med mad. Der var plads til hyggesnakke. Selv om man ikke kendte de andre, så flød snakken let omkring bordet, især i pauserne. Man kunne deltage eller lade være.”

”Det var også dejligt bare det at komme hjemmefra, – prøve noget nyt, – møde andre nye, – være i et frirum. Vi talte ikke om de svære ting vi hver især står i, men jeg følte en fælles samhørighed.”

 

”Der var en dejlig tone i mødelokalet. Her kunne man være den, man er, og hver på vores måde. Og Quilling det var ikke så svært som jeg troede. Underviseren var god til at lære fra sig. Der var også indlagt pauser – det trængte man til fordi man var så koncentreret, skulle lige have styr på teknikkerne. Fordi, vi fik basis – pakken er det ikke så dyrt for én selv at gå videre med hobbyen. Mange tak til Jette/KRIS. ”
”Det har været rigtig hyggeligt at være med. Det var rigtig rart at vi gik hjem med færdige produkter hver gang.”

 ”Quilling har jeg længe haft lyst til at prøve. Nu fik jeg muligheden. Jeg er blevet ”bidt af det og Jeg har bestilt flere strimler. Det betyder meget for mig i den mørke vintertid kan gå ind på mit kontor, tænde meget lys og fordybe mig i at lave en kreativ hobby. Nu glæder mig også til at lave Quilling.”

”Jeg oplevede dagene som et pusterum, hvornår kan vi mødes igen om noget kreativt?”

Anna Kathrine:
Alle har givet udtryk for at de har nydt kursusdagene og flere har givet udtryk for at de ville forsætte med at lave Quilling. Deltagerne lavede 5 forskellige produkter. De havde derved lært grundteknikker nok til selv at kunne gå i gang med andre opskrifter og produkter.

Desværre har Firmaet ”Karen Marie Klip” udviklerne af Quilling-hobbyen, her i november måned fortalt, at har ophørsudsalg nu.  Karen Marie Klip har ikke kunnet sælge sit ”niche-virksomhed” og nu VIL HUN gå på Pension. Det er vi flere, som er lidt trætte af. Men det var nogle gode kursus-dage og flere har skyndt sig at købe sig papir-strimlere.

(PS: På You Tube, kan du skrive søgeordet ” Karen Marie Klip Quilling ” hvis du har lyst til at se mere om hvad Quilling er)

Rosengudstjeneste

Rosengudstjeneste

Søndag den 2. oktober 2022 kl. 19.00 inviteres DU til Rosengudstjeneste i Sct. Johannes kirke i Herning, Fredhøj Allé 2

Ved Rosengudstjenesten ønsker vi at sætte fokus på Guds kærlighed, barmhjertighed og trofasthed overfor de mennesker, for hvem livet er blevet lidelsesfyldt og vanskeligt som følge af de alvorlige seksuelle krænkelser, som de har været udsat for.

Guds omsorg udtrykkes gennem lovsang og tale v. Mogens Svendsen fra KRIS. Der er nadver og forbøn. Vi vil høre hvad Kristus har at sige til ofrene – ham, der bevarede kærligheden midt i smerterne, rosen iblandt torne.

Samtidig vil vi påpege kirkens særlige opgave med at vise omsorg for disse mennesker, og formidle håbet om lægedom og lindring – om et dejligt og meningsfyldt liv – smerten til trods.

Gudstjenesten arrangeres af Landsorganisationen KRIS og Sct. Johannes Kirke.

Gudstjenesten er for ALLE

Efter Gudstjenesten er der kaffe, hvor der mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

Indsamling til KRIS under lovsangen.

Information om gudstjenesten kan fås hos:

Landsorganisationen KRIS, tlf.: 29 70 23 05

Årsmødet 2022

Af Sonja Jensen

Lørdag d. 30. april var vi ca. 25 samlet til Årsmøde.

Mette Baldwin bød velkommen og Jette Kruse ledte os gennem generalforsamlingen.

Formandens beretning blev oplæst af Mette Baldwin, Formanden Malene Kristensen har barselsorlov.

Deraf fremgik, at i 2021 er der afholdt 69 kursus aftener, 299 terapitimer, 7 foredrag/oplæg. Det viser lidt af aktiviteten i KRIS.

Kasserer Svend Åge orienterede om den økonomiske situation. Det er fantastisk som KRIS´s økonomi har det lige nu, takket være den succes, som Jette har som fundraiser, og takket være vore mange gavegivere.

Svend Åge fremlagde også budgettet, hvor det fremgår bl.a. at Jette bliver sat op i tid, da hun nu skal til at være mere med ind over med bogføring til regnskabet.

Ved valg af repræsentanter blev Lisa Lauridsen og Britta Troelsen begge genvalg, desuden kom Susanne Skov også ind i repræsentantskabet. Birgit Dashnaw orienterede om et velfungerende repræsentantskab.

Genvalgt til bestyrelsen blev Svend Åge og Karin Jensen. Desværre havde Mette Baldwin meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen. Tak til Mette for den indsats, som hun har gjort som bestyrelsesmedlem. Det efterlader så en tom plads i bestyrelsen, så hvis du, eller én du kender, vil gøre en indsats i KRIS ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet, så vær venlig at kontakt formanden Malene Kristensen. Man kan være med fra nu af og så formelt blive valgt ind i bestyrelsen ved næste årsmøde

Efter årsmødet var der kaffe med dejlig kage, som repræsentanterne havde stået for. Derefter var der en auktion til fordel for KRIS

Derefter var der dejlig lovsang, som blev ledt af Jytte Holm.

Efter det lyttede vi til et vidnesbyrd af Lisa Lauridsen, som fortalte om en traumatisk barndom. Først nu kan hun sige:” jeg er ikke et offer længere, nu er jeg en overlever”.

Hun har hele livet været tvunget til at rette ind efter andre og gøre som andre sagde. Men NU siger Lisa, at hun har en mening og kan få lov at have den.

Lisa fortæller, at hun har været igennem en proces af tilgivelse, hvor hun fortæller, at hun har tilgivet sin Morfar som menneske – MEN IKKE handlingen han gjorde mod hende. Hun måtte tilgive for at sætte sig selv fri.

Lisa fortæller, at hun har været en, som skulle skjule sig da hun altid har fået at vide, at hun var grim og det tøj hun havde var grimt.

MEN NU kan jeg vise mig, og kan se pæn ud, og være den kvinde, som Gud vil, jeg skal være. Lisa fortæller også, at det er godt at gøre nogle aktive handlinger.

Hun gik ud til det sted, hvor hun blev misbrugt. Hun var sammen med sin søster, og de knaldede døren til skuret i – som symbol på, at det, der skete der, ikke skulle have magten over dem længere.

Nu har hun lært at gå alene og ikke være afhængig af andre, men være selvstændig sammen med Jesus. Lisa udtrykker sin taknemlighed for det liv hun har nu. Taknemlighed for at KRIS har hjulpet hende igennem mange processer.

DET var et fantastisk vidnesbyrd at lytte til.

TAK for et dejligt årsmøde.