Rosengudstjeneste

Rosengudstjeneste

Søndag den 2. oktober 2022 kl. 19.00 inviteres DU til Rosengudstjeneste i Sct. Johannes kirke i Herning, Fredhøj Allé 2

Ved Rosengudstjenesten ønsker vi at sætte fokus på Guds kærlighed, barmhjertighed og trofasthed overfor de mennesker, for hvem livet er blevet lidelsesfyldt og vanskeligt som følge af de alvorlige seksuelle krænkelser, som de har været udsat for.

Guds omsorg udtrykkes gennem lovsang og tale v. Mogens Svendsen fra KRIS. Der er nadver og forbøn. Vi vil høre hvad Kristus har at sige til ofrene – ham, der bevarede kærligheden midt i smerterne, rosen iblandt torne.

Samtidig vil vi påpege kirkens særlige opgave med at vise omsorg for disse mennesker, og formidle håbet om lægedom og lindring – om et dejligt og meningsfyldt liv – smerten til trods.

Gudstjenesten arrangeres af Landsorganisationen KRIS og Sct. Johannes Kirke.

Gudstjenesten er for ALLE

Efter Gudstjenesten er der kaffe, hvor der mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

Indsamling til KRIS under lovsangen.

Information om gudstjenesten kan fås hos:

Landsorganisationen KRIS, tlf.: 29 70 23 05

Årsmødet 2022

Af Sonja Jensen

Lørdag d. 30. april var vi ca. 25 samlet til Årsmøde.

Mette Baldwin bød velkommen og Jette Kruse ledte os gennem generalforsamlingen.

Formandens beretning blev oplæst af Mette Baldwin, Formanden Malene Kristensen har barselsorlov.

Deraf fremgik, at i 2021 er der afholdt 69 kursus aftener, 299 terapitimer, 7 foredrag/oplæg. Det viser lidt af aktiviteten i KRIS.

Kasserer Svend Åge orienterede om den økonomiske situation. Det er fantastisk som KRIS´s økonomi har det lige nu, takket være den succes, som Jette har som fundraiser, og takket være vore mange gavegivere.

Svend Åge fremlagde også budgettet, hvor det fremgår bl.a. at Jette bliver sat op i tid, da hun nu skal til at være mere med ind over med bogføring til regnskabet.

Ved valg af repræsentanter blev Lisa Lauridsen og Britta Troelsen begge genvalg, desuden kom Susanne Skov også ind i repræsentantskabet. Birgit Dashnaw orienterede om et velfungerende repræsentantskab.

Genvalgt til bestyrelsen blev Svend Åge og Karin Jensen. Desværre havde Mette Baldwin meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen. Tak til Mette for den indsats, som hun har gjort som bestyrelsesmedlem. Det efterlader så en tom plads i bestyrelsen, så hvis du, eller én du kender, vil gøre en indsats i KRIS ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet, så vær venlig at kontakt formanden Malene Kristensen. Man kan være med fra nu af og så formelt blive valgt ind i bestyrelsen ved næste årsmøde

Efter årsmødet var der kaffe med dejlig kage, som repræsentanterne havde stået for. Derefter var der en auktion til fordel for KRIS

Derefter var der dejlig lovsang, som blev ledt af Jytte Holm.

Efter det lyttede vi til et vidnesbyrd af Lisa Lauridsen, som fortalte om en traumatisk barndom. Først nu kan hun sige:” jeg er ikke et offer længere, nu er jeg en overlever”.

Hun har hele livet været tvunget til at rette ind efter andre og gøre som andre sagde. Men NU siger Lisa, at hun har en mening og kan få lov at have den.

Lisa fortæller, at hun har været igennem en proces af tilgivelse, hvor hun fortæller, at hun har tilgivet sin Morfar som menneske – MEN IKKE handlingen han gjorde mod hende. Hun måtte tilgive for at sætte sig selv fri.

Lisa fortæller, at hun har været en, som skulle skjule sig da hun altid har fået at vide, at hun var grim og det tøj hun havde var grimt.

MEN NU kan jeg vise mig, og kan se pæn ud, og være den kvinde, som Gud vil, jeg skal være. Lisa fortæller også, at det er godt at gøre nogle aktive handlinger.

Hun gik ud til det sted, hvor hun blev misbrugt. Hun var sammen med sin søster, og de knaldede døren til skuret i – som symbol på, at det, der skete der, ikke skulle have magten over dem længere.

Nu har hun lært at gå alene og ikke være afhængig af andre, men være selvstændig sammen med Jesus. Lisa udtrykker sin taknemlighed for det liv hun har nu. Taknemlighed for at KRIS har hjulpet hende igennem mange processer.

DET var et fantastisk vidnesbyrd at lytte til.

TAK for et dejligt årsmøde.

Nyt kursus – samme koncept

Af: Sonja Jensen

Der vil starte et nyt kursushold når der er tilmeldinger nok – så vi mangler 3-4 nye kursusdeltagere.

Håber at vi kan starte efter sommerferien. Tilmelding til Sonja Jensen mail sonja.jensen@kris-dk.dk

Hvad kurset går ud på, kan du læse: HELBREDELSE AF SJÆLEN

En kursusdeltager fra det hold, der var færdig i foråret 2022 skriver:

Livet kan give sår. Der kan være kæmpestor forskel på Guds og menneskers syn på os.

Gud kender os fuldt ud og trods det, kæmper han for os. Gud ønsker at forløse, tilgive, give os fred samt evigt liv. Guds måde at tilgive og glemme fortræd er frisættende og livgivende.
Det er fantastisk her at se nærmere på Guds kærlighed til os og sammen vove os ud i den.
Kurset har været til stor glæde og gavn for mig og min familie.
Deltag aktivt i kurset og gid du må opleve det samme.
Marianne

 

ÅRSMØDE 2022

Kære medlem

Du inviteres hermed til årsmøde i KRIS,

lørdag den 30. april 2022 kl. 13.00 – 17.00

i menighedslokalerne, Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning

Til årsmødet får vi besøg af Lisa Lauridsen, som kommer og fortæller om hendes liv som misbrugt gennem mange år.

Er du i tvivl om hvem Lisa er, kan du se hende på TV-klippet fra årsmødet i september, som var det mest sete klip på TV Midt-Vest i flere dage.

Se det her.

Der vil ved årsmødet også være lovsang og auktion. Kontakt Helene på 2195 0209 vedr. effekter.

Dagsorden:

Velkomst

Valg af ordstyrer
Medlemsmødets dagsorden:
1. Årsberetning
2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab)
3. Valg af revisor
4. Fremlæggelse af budget
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
7. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødets dagsorden:
1. Valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer
2. Emner vedrørende repræsentantskabet
3. Eventuelt.
Afslutning

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

v/ Jette Kruse

  •  Lørdag den 30-04-2022 kl 13 – 17 afholdes årsmøde i menighedslokalerne ved Sct. Johannes Kirke Fredhøj Allé 2, 7400 Herning
  • Helbredelse af sjælen – nyt kursus vil starte op, når der er deltagere nok. Meld derfor gerne ind til kris@kris-dk.dk hvis du ønsker at deltage i et kursus – så finder vi nogle datoer.