VELKOMMEN TIL ROSENGUDSTJENESTE!

ROSENGUDSTJENESTE

 

søndag den 27. oktober 2019 kl. 19

I

Sct. Johannes Kirke i Herning

Landsorganisationen KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) afholder igen Rosengudstjeneste.

Ved gudstjenesten vil Mogens Svendsen fra KRIS tale.

Alle er velkommen til gudstjenesten.

 

Efter gudstjenesten vil der være kaffe, hvor der er mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

VEL MØDT

Nyt fra repræsentanskabet, august 2019.

Kære medlemmer.

Ved årsmødet i april 2019 blev der valgt et helt nyt repræsentantskab af medlemmerne i KRIS. Der er nu 11 medlemmer af repræsentantskabet, valgt efter de ændringer i vedtægterne, der blev stemt igennem ved årsmødet.

Repræsentantskabet har været samlet hos Anna-Carla og Gunnar Moesgaard d.12.juni 2019 til opstartsmøde.

Vi havde en dejlig aften, hvor vi lærte hinanden en smule bedre at kende.

Vi talte om visioner for arbejdet, hvor nogle af visionerne er at:

 • Bære KRIS i bøn
 • Dele KRIS pjecer ud i lokale kirker og sammenhænge, hvor vi færdes
 • Dele viden med andre om KRIS, skaffe flere medlemmer
 • Dele gode erfaringer med hinanden, om hvordan vi spreder budskabet om at KRIS findes

Praktisk: Evt. sætte annonce/stykke i kirkebladet

 • Lægge brochurer/KRIS pjecer i missionshuse og kirker

Sponsorater:

 • Skaffe folk, der vil betale for specifikke ting f.eks. kuglepenne og lignende
 • Bede om 100 fast gavegivere, der vil give mindst 200 kr. om året til KRIS
 • Helene er indimellem ude som taler og har nogle emner hun taler over, f.eks.:
  • Dage i mit liv
  • Faderbilledet
  • Senfølger efter overgreb
  • Med flere

Helene vil gerne holde møder ang. KRIS arbejdet

Vi har besluttet at mødes ca. 3 x årligt samt til årsmødet den sidste lørdag i april måned. Repræsentantskabet besluttede ved lodtrækning, hvem der er på valg, hvornår. Man har mulighed for at sidde i repræsentantskabet i en 5 års periode. Der vil være ca. 2 repræsentanter på valg hvert år til årsmødet.

Repræsentantskabet har konstitueret sig med Merete Mogensen som sekretær og Birgit Dashnaw som formand. Der vil være nyvalg i blandt repræsentanterne 1x årligt til disse poster.

Hvis du som medlem har gode ideer eller ønsker at bidrage med evner, ting eller økonomi, vil vi på forhånd sige tusind tak.  Kender du fonde, hvor der kan søges midler til arbejdet, hører vi også gerne fra dig. Bestyrelsen mangler en regnskabsfører i øjeblikket, så kender du en, eller er det dig, der vil bruge lidt tid i KRIS, da giv lyd fra dig.

Skriv gerne til kris@kris-dk.dk

Gud velsigne jer.

Mange hilsner

Birgit Dashnaw

Drømmen om vækkelse i Danmark.

Drømmen om Vækkelse i Danmark!

Herre Jesus! Du gav afkald på alt for min skyld (Filip 2,7). Du døde på korset, for at jeg kunne blive frelst. Jeg giver nu mig selv helt til dig uden noget forbehold. Jeg lægger alt det ned, som jeg har regnet for vigtigere end dig. Jeg giver mig selv helt til dig og underlægger mig din gode vilje for mig og mit liv. Betingelsesløs overgivelse. Herre Jesus! Tag imod mig, som jeg er og gør mig til den, du vil, jeg skal være. Din er riget, magten og æren. Amen.

Danmark er på tredje pladsen – over de 50 nationer, som er de mest ateistiske/vantro og ugudelige i verden (Zuckerman 2005). Det virker temmelig nedslående. Kun Sverige og Vietnam kan overgå os i vantro. Det må dog minde os om, at have en dyb nød for vort folk. Må Herren kalde os til at vågne op og tage Ham alvorligt. Så vi kan få nåde til at bede for vort folk. For – hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra Himlen og tilgive dem og læge deres land – 2. Krøn. 7,14. Vort land er dybt såret og forarmet af vantro og ugudelighed. Vort land har brug for lægedom.

Guds navn er nævnt over det danske folk, men de fleste herhjemme har i dag vendt Ham ryggen og går deres egne onde veje bort fra Herrens åsyn. Vækkelse begynder med enhver som tror på Jesus. I Hebr. 10,36-37 står der: ”I har brug for stor udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som Han har lovet. For nu varer det kun ganske kort tid, så kommer Han, som skal komme, og Han udebliver ikke”. Der er noget herligt i vente. Og det haster med at kalde på Jesus og bede om hjælp.

En afgørende betingelse for et frugtbart liv som kristen er, at du har et klart defineret mål for dit liv. Et mål, som du til stadighed vil forfølge. Uden det klare mål er du at ligne ved en båd, som driver for vind og vejr på det åbne hav. Du vil aldrig komme i mål på den måde. Allerhøjst støde på grund eller forlise. Har du derimod et tydeligt mål, er det et stort gode og en klar velsignelse for dit kristne liv. Jesus har et klart udtalt mål for alle, der tror på Ham: at de skal tage del i indhøstningen til Hans rige Matt. 28,19.

Vækkelse er Guds vilje – se Åb. 2-3. Betingelsen er, at vi som troende opfylder vores del. Først og fremmest må kærligheden være på plads i dit liv 1. Kor 14,1. Der er kærligheden til Jesus. Kærlighed til Den himmelske FAR (hvor en jordisk far måske skygger alvorligt på grund af seksuelle overgreb. Og der er den indbyrdes kærlighed. Kærligheden skal endog kunne række selv til fjenderne Matt 5,44. Kærlighed handler mest af alt om viljen til at elske. Følelser er ingen forudsætning for at elske. I vielsesritualet står der i tilspørgslen: vil du elske og ære —. Kærlighed er noget du beslutter dig for. I Joh. 14,21. siger Jesus: ”Den, der har mine bud og holder dem, han/hun er den, der elsker mig.” Kærlighed til Jesus er altså forbundet med lydighed og dermed en af betingelserne for at Gud vil sende vækkelse. Uden Helligåndens kraft kan ingen af os for alvor elske. Hverken Gud eller mennesker. Derfor er bøn om kraft til at elske, som Jesus elskede, alt afgørende Rom 5,5.

Det er ikke dine planer, ideer og anstrengelser, der bringer frelse til sjæle, men det enkle, at du gør Guds vilje. Og det er der i høj grad brug for i et land, som Danmark hvor synden hærger og ødelægger og spreder dybt sårende mørke. Særligt over børnene og de unge, så de ikke kan finde lys, håb, fremtid og hvile.

Jesus har et stærkt ord i Joh 4.35 hvor Han siger til disciplene:” Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Jesus havde lige mødte den samaritanske kvinde ved brønden og høstet hende til Hans rige. Jesus høstede ikke bare hende, men også alle dem, som ved hendes ord kom til tro på Ham. Mennesker er modne til høst. Ser du det? Men hvem vil gå bud? Giv plads for den nød Jesus har for de u-frelste i Danmark Matt. 9,36. Begynd der, hvor Jesus leder dig. Mange i kirkelige kredse er fanget af synd, som lammer deres åndelige liv med Jesus. Mange kender meget lidt eller slet intet til Guds nåde. De finder ikke nogen hvile i deres kristne tro. En del kæmper med, at de ikke føler sig gode nok. Føler sig uværdige. Hvileløse og fredløse. At gøre de rigtige ting gør dig ikke værdig. Al din værdighed, retfærdighed, frelse fra synden finder du bare i Jesus. Alt hvad du har brug for er i Ham 2.Kor. 5,21. Du har intet – at bidrage med af dit eget. Men hvis du lader Jesus få sin vilje med dig, sker underet. Lad Ham få al din synd, dine fald, mangler, overtrædelser, så de kan blive naglet til korset Gal 3,13; Kol. 2,14. Og tag så mod gaven, som er gratis Ef. 2,8. Kærlighed, Retfærdighed, Fred, Tilgivelse, Renselse, Lægedom, hvile og meget, meget mere. Når du gør Jesus vilje, så bliver mennesker frelst gennem dit liv. Når du søger Jesu vilje for dit liv, så ser du tingene som de virkelig er. Kun der er den sande frihed. I Jesus alene.

Ved du f.eks. at Danmark er på førstepladsen mht. børnepornografi? I bogen, ”Overcoming Violence Against Women and Girls” af William S. Hatcher, står der: “ – Den største kilde til kommerciel børnepornografi er Danmark. Danmark blev verdens førende producent af børnepornografi, da det i 1969 fjernede alle begrænsninger for produktion og salg af enhver form for pornografisk materiale”. Tim Tate bemærker:” Resultatet var en kortvarig eksplosion i voksenpornografi og fødslen af en kommerciel børnepornografi. Dansk lovgivning har gjort dette muligt”. Skal du i Danmark få mennesker til at vende om fra de mange onde veje, så er det ikke nok, at du har kærlighed og lydighed på plads. Der må også ydmyghed til. Gud står de hovmodige imod (pride): Lukas 1,51, 1. Peter 5,5; Jakob 4,6; Matt. 23,12, De ydmyge viser Han nåde. Har du ydmygheden på plads? Det er et valg, du træffer. Du skal ikke bede Gud om at gøre dig ydmyg. Valget er dit, men kraften kan du få fra Ham.

Til lykke med din beslutning om at følge Jesus og gøre Guds vilje, så der kan blive vækkelse i Danmark.

Mogens P.C. Svendsen

KRIS deltog i “frivillig fredag”

KRIS deltog i ”frivillig fredag” i Herning på tinghuspladsen d. 24. aug.

Det var en god oplevelse at være tilstede på frivillig fredag og vise, at vi findes. Der blev delt mange profilbrochurer ud, og det blev også til en del snakke om, hvad KRIS står for – og er sat i verden for.

På standen deltog AnnaMarie som aktiv kunstner for at demonstrere, at det at male er et godt værktøj til at bearbejde traumer, der ligger gemt. Hun fik nogle kommentarer i forhold til maleriet, som hun arbejdede på.

Arrangementet blev også brugt til at hilse på andre frivillige organisationer. I alt var der 28 organisationer med.

Nyt fra bestyrelsen.

Nyt fra bestyrelsen

En hvid tavle med tuscher i forskellige farver, nogle forskellige geometriske figurer og kaffe, te og kage er nogle af ingredienserne, der har været vigtige i bestyrelsens arbejde siden november 2018.

For et lille års tid siden havde vi i bestyrelsen en workshop, som havde fået overskriften ”KRIS mod nye højder.” Denne workshop fik sat gang i en længere proces, hvor vi gravede dybere i, hvad KRIS er, har brug for og drømmer om. Igennem workshoppen og de efterfølgende aftener, vi fik lagt i kalenderen til at arbejde videre, kom vi blandt andet frem til behovet for at ansætte en sekretær. Og allerede i maj kunne vi så med stor glæde byde Susanne Andersen velkommen til KRIS. Der er allerede nu ingen tvivl om, at det bliver en stor gevinst med en fast kvinde på kontoret.

Nu er vi så gået i gang med næste del, som handler om PR. KRIS er en fantastisk organisation med dygtige folk, som virkelig har omsorg for mennesker, og som brænder for at se mennesker sat fri til at leve og være. Vi ønsker og arbejder for, at de voldsomme sår mennesker har fået i livet, ikke må blive det, der definerer dem og ødelægger dem. Vi tror på en Gud, som har en langt større magt end smerten og det brudte i os, så han kan vise og hjælpe os frem mod et godt og frit liv. Det kan vi alle sammen være enige om, er en god vision og et værdifuldt og ærefuldt formål, – og alligevel ligger KRIS og kæmper med den organisationsmæssige vigtige grænse, som hedder 300 medlemmer. For at være ærlig, så undrer det mig. Vi har så meget godt at give til vores samfund i dag, og der er desværre rigtige mange mennesker, der har brug for den hjælp, vi kan tilbyde. Så konklusionen er, for mig at se, at mennesker ikke kender KRIS, for ellers var vi mange flere. Derfor er det vigtigt for bestyrelsen at arbejde hen imod et godt og virksomt PR-fremstød. En PR, som er tro overfor vores historie og vores måde at virke på, og som samtidig viser klart og tydeligt, hvorfor man skal være medlem af KRIS. Vi skal vise, hvem vi er – og vi skal lade KRIS komme til orde i langt flere menneskers liv.

Det er et lille glimt af, hvad bestyrelsen arbejder med i øjeblikket. Jeg eller en anden fra bestyrelsen vil i hvert nyhedsbrev give små glimt af arbejdet bagved KRIS. Vi håber, det kan være med til at give dig som medlem et lidt større billede af, hvad KRIS er, hvad vi vil og hvad du meget gerne må være med til at lægge over til Gud i bøn – det er Ham, der kan vise os vejen frem!

Kærlig hilsen   Malene Nygaard Kristensen

Formand for KRIS