Bogholder/sekretær søges.

Bogholder/sekretær søges.

Incestofre og seksuelt misbrugte har brug for hjælp. Det kan de få i Landsorganisationen KRIS, af vore erfarne terapeuter, men vi mangler dig til at sørge for at kontoret fungerer, regnskabet føres og KRIS bliver kendt.

Timetal: 15 timer ugentlig

Vi forventer at du som person:

 • Er imødekommende og tillidsvækkende
 • Har gode samarbejdsevner, forståelse for kristen tro og værdier samt for terapeutisk arbejde
 • Er selvstændig, kan tilrettelægge eget arbejde og har erfaring med at koordinere og skabe struktur
 • Er fleksibel og kreativ tænkende
 • Har lyst til at have mange bolde i luften og se ting ske

Vi ønsker du bl.a. vil tage dig af følgende opgaver:

 • Bogholderi, medlemskartotek
 • Fundraising
 • Tage mod telefonopringninger, mails osv. Du vil være den første en klient har kontakt med, en form for ”gatekeeper funktion”
 • Være tovholder på events, kurser og KRIS’ frivillige
 • Opsætning af nyhedsbrev og hjemmeside
 • Sekretær for bestyrelsen

Vi tilbyder:

 • Tæt samarbejde med de terapeutiske områdeledere og bestyrelsen
 • En engageret bestyrelse, der kan bruges som sparringspartner
 • Samarbejde med engagerede frivillige
 • Løn efter kvalifikationer

 

Ansættelse snarest muligt og indtil d. 30.april 2021.

Arbejdet har base på KRIS ’s Landskontor på Bredgade 55 1.sal 7400 Herning.

Deadline for ansøgning er d. 6. oktober. Jobsamtaler forventes at finde sted d. 10. oktober.

Hører du ikke fra os inden d 21. oktober er stillingen blevet besat til anden side.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til terapeut Sonja Jensen på tlf. 50518818.

Ansøgning stiles til bestyrelsen på kris@kris-dk.dk og vedhæftes relevant CV.

Når livets omstændigheder kommer i vejen.

Kære medlemmer.

Vi må desværre meddele, at vores nye sekretær, Susanne, som vi har været rigtig glade for, er blevet nødt til at sige op.

Susanne stopper af personlige årsager, og det har vi fuld forståelse for, omend vi er rigtig kede af at skulle sige farvel til hende så hurtigt. Det har været et godt men alt for kort samarbejde. Vi vil fra bestyrelsens vegne sige Susanne stor tak for hendes tid hos os. Vi har mærket hendes brand for opgaven og for KRIS’s vision, og vi har mærket det store ønske om at give mere, end det var muligt på nuværende tidspunkt. Det er derfor også tydeligt for os, at det ikke var et let valg for Susanne, og at hun hellere var blevet, hvis omstændighederne var anderledes.

Vi ønsker Susanne alt det bedste fremadrettet og håber, at samarbejdet må bære frugt på anden vis i fremtiden.

 

Og, kære medlemmer, så vil jeg i samme omgang også benytte lejligheden til at spørge jer, om I vil bede for den kommende ansættelsesproces. Mon I kender nogen, der kunne være relevante til at søge stillingen som bogholder/sekretær hos os? Hvis det er tilfældet, så prik dem endelig på skulderen og foreslå dem at tjekke stillingsopslaget ud, som nu ligger på vores hjemmeside. I må meget gerne dele opslaget f.eks på facebook, så det kommer ud til flest mulige.

 

Varme hilsener fra Malene, formand for KRIS.

VELKOMMEN TIL ROSENGUDSTJENESTE!

ROSENGUDSTJENESTE

 

søndag den 27. oktober 2019 kl. 19

I

Sct. Johannes Kirke i Herning

Landsorganisationen KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) afholder igen Rosengudstjeneste.

Ved gudstjenesten vil Mogens Svendsen fra KRIS tale.

Alle er velkommen til gudstjenesten.

 

Efter gudstjenesten vil der være kaffe, hvor der er mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

VEL MØDT

Nyt fra repræsentanskabet, august 2019.

Kære medlemmer.

Ved årsmødet i april 2019 blev der valgt et helt nyt repræsentantskab af medlemmerne i KRIS. Der er nu 11 medlemmer af repræsentantskabet, valgt efter de ændringer i vedtægterne, der blev stemt igennem ved årsmødet.

Repræsentantskabet har været samlet hos Anna-Carla og Gunnar Moesgaard d.12.juni 2019 til opstartsmøde.

Vi havde en dejlig aften, hvor vi lærte hinanden en smule bedre at kende.

Vi talte om visioner for arbejdet, hvor nogle af visionerne er at:

 • Bære KRIS i bøn
 • Dele KRIS pjecer ud i lokale kirker og sammenhænge, hvor vi færdes
 • Dele viden med andre om KRIS, skaffe flere medlemmer
 • Dele gode erfaringer med hinanden, om hvordan vi spreder budskabet om at KRIS findes

Praktisk: Evt. sætte annonce/stykke i kirkebladet

 • Lægge brochurer/KRIS pjecer i missionshuse og kirker

Sponsorater:

 • Skaffe folk, der vil betale for specifikke ting f.eks. kuglepenne og lignende
 • Bede om 100 fast gavegivere, der vil give mindst 200 kr. om året til KRIS
 • Helene er indimellem ude som taler og har nogle emner hun taler over, f.eks.:
  • Dage i mit liv
  • Faderbilledet
  • Senfølger efter overgreb
  • Med flere

Helene vil gerne holde møder ang. KRIS arbejdet

Vi har besluttet at mødes ca. 3 x årligt samt til årsmødet den sidste lørdag i april måned. Repræsentantskabet besluttede ved lodtrækning, hvem der er på valg, hvornår. Man har mulighed for at sidde i repræsentantskabet i en 5 års periode. Der vil være ca. 2 repræsentanter på valg hvert år til årsmødet.

Repræsentantskabet har konstitueret sig med Merete Mogensen som sekretær og Birgit Dashnaw som formand. Der vil være nyvalg i blandt repræsentanterne 1x årligt til disse poster.

Hvis du som medlem har gode ideer eller ønsker at bidrage med evner, ting eller økonomi, vil vi på forhånd sige tusind tak.  Kender du fonde, hvor der kan søges midler til arbejdet, hører vi også gerne fra dig. Bestyrelsen mangler en regnskabsfører i øjeblikket, så kender du en, eller er det dig, der vil bruge lidt tid i KRIS, da giv lyd fra dig.

Skriv gerne til kris@kris-dk.dk

Gud velsigne jer.

Mange hilsner

Birgit Dashnaw

Drømmen om vækkelse i Danmark.

Drømmen om Vækkelse i Danmark!

Herre Jesus! Du gav afkald på alt for min skyld (Filip 2,7). Du døde på korset, for at jeg kunne blive frelst. Jeg giver nu mig selv helt til dig uden noget forbehold. Jeg lægger alt det ned, som jeg har regnet for vigtigere end dig. Jeg giver mig selv helt til dig og underlægger mig din gode vilje for mig og mit liv. Betingelsesløs overgivelse. Herre Jesus! Tag imod mig, som jeg er og gør mig til den, du vil, jeg skal være. Din er riget, magten og æren. Amen.

Danmark er på tredje pladsen – over de 50 nationer, som er de mest ateistiske/vantro og ugudelige i verden (Zuckerman 2005). Det virker temmelig nedslående. Kun Sverige og Vietnam kan overgå os i vantro. Det må dog minde os om, at have en dyb nød for vort folk. Må Herren kalde os til at vågne op og tage Ham alvorligt. Så vi kan få nåde til at bede for vort folk. For – hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra Himlen og tilgive dem og læge deres land – 2. Krøn. 7,14. Vort land er dybt såret og forarmet af vantro og ugudelighed. Vort land har brug for lægedom.

Guds navn er nævnt over det danske folk, men de fleste herhjemme har i dag vendt Ham ryggen og går deres egne onde veje bort fra Herrens åsyn. Vækkelse begynder med enhver som tror på Jesus. I Hebr. 10,36-37 står der: ”I har brug for stor udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som Han har lovet. For nu varer det kun ganske kort tid, så kommer Han, som skal komme, og Han udebliver ikke”. Der er noget herligt i vente. Og det haster med at kalde på Jesus og bede om hjælp.

En afgørende betingelse for et frugtbart liv som kristen er, at du har et klart defineret mål for dit liv. Et mål, som du til stadighed vil forfølge. Uden det klare mål er du at ligne ved en båd, som driver for vind og vejr på det åbne hav. Du vil aldrig komme i mål på den måde. Allerhøjst støde på grund eller forlise. Har du derimod et tydeligt mål, er det et stort gode og en klar velsignelse for dit kristne liv. Jesus har et klart udtalt mål for alle, der tror på Ham: at de skal tage del i indhøstningen til Hans rige Matt. 28,19.

Vækkelse er Guds vilje – se Åb. 2-3. Betingelsen er, at vi som troende opfylder vores del. Først og fremmest må kærligheden være på plads i dit liv 1. Kor 14,1. Der er kærligheden til Jesus. Kærlighed til Den himmelske FAR (hvor en jordisk far måske skygger alvorligt på grund af seksuelle overgreb. Og der er den indbyrdes kærlighed. Kærligheden skal endog kunne række selv til fjenderne Matt 5,44. Kærlighed handler mest af alt om viljen til at elske. Følelser er ingen forudsætning for at elske. I vielsesritualet står der i tilspørgslen: vil du elske og ære —. Kærlighed er noget du beslutter dig for. I Joh. 14,21. siger Jesus: ”Den, der har mine bud og holder dem, han/hun er den, der elsker mig.” Kærlighed til Jesus er altså forbundet med lydighed og dermed en af betingelserne for at Gud vil sende vækkelse. Uden Helligåndens kraft kan ingen af os for alvor elske. Hverken Gud eller mennesker. Derfor er bøn om kraft til at elske, som Jesus elskede, alt afgørende Rom 5,5.

Det er ikke dine planer, ideer og anstrengelser, der bringer frelse til sjæle, men det enkle, at du gør Guds vilje. Og det er der i høj grad brug for i et land, som Danmark hvor synden hærger og ødelægger og spreder dybt sårende mørke. Særligt over børnene og de unge, så de ikke kan finde lys, håb, fremtid og hvile.

Jesus har et stærkt ord i Joh 4.35 hvor Han siger til disciplene:” Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Jesus havde lige mødte den samaritanske kvinde ved brønden og høstet hende til Hans rige. Jesus høstede ikke bare hende, men også alle dem, som ved hendes ord kom til tro på Ham. Mennesker er modne til høst. Ser du det? Men hvem vil gå bud? Giv plads for den nød Jesus har for de u-frelste i Danmark Matt. 9,36. Begynd der, hvor Jesus leder dig. Mange i kirkelige kredse er fanget af synd, som lammer deres åndelige liv med Jesus. Mange kender meget lidt eller slet intet til Guds nåde. De finder ikke nogen hvile i deres kristne tro. En del kæmper med, at de ikke føler sig gode nok. Føler sig uværdige. Hvileløse og fredløse. At gøre de rigtige ting gør dig ikke værdig. Al din værdighed, retfærdighed, frelse fra synden finder du bare i Jesus. Alt hvad du har brug for er i Ham 2.Kor. 5,21. Du har intet – at bidrage med af dit eget. Men hvis du lader Jesus få sin vilje med dig, sker underet. Lad Ham få al din synd, dine fald, mangler, overtrædelser, så de kan blive naglet til korset Gal 3,13; Kol. 2,14. Og tag så mod gaven, som er gratis Ef. 2,8. Kærlighed, Retfærdighed, Fred, Tilgivelse, Renselse, Lægedom, hvile og meget, meget mere. Når du gør Jesus vilje, så bliver mennesker frelst gennem dit liv. Når du søger Jesu vilje for dit liv, så ser du tingene som de virkelig er. Kun der er den sande frihed. I Jesus alene.

Ved du f.eks. at Danmark er på førstepladsen mht. børnepornografi? I bogen, ”Overcoming Violence Against Women and Girls” af William S. Hatcher, står der: “ – Den største kilde til kommerciel børnepornografi er Danmark. Danmark blev verdens førende producent af børnepornografi, da det i 1969 fjernede alle begrænsninger for produktion og salg af enhver form for pornografisk materiale”. Tim Tate bemærker:” Resultatet var en kortvarig eksplosion i voksenpornografi og fødslen af en kommerciel børnepornografi. Dansk lovgivning har gjort dette muligt”. Skal du i Danmark få mennesker til at vende om fra de mange onde veje, så er det ikke nok, at du har kærlighed og lydighed på plads. Der må også ydmyghed til. Gud står de hovmodige imod (pride): Lukas 1,51, 1. Peter 5,5; Jakob 4,6; Matt. 23,12, De ydmyge viser Han nåde. Har du ydmygheden på plads? Det er et valg, du træffer. Du skal ikke bede Gud om at gøre dig ydmyg. Valget er dit, men kraften kan du få fra Ham.

Til lykke med din beslutning om at følge Jesus og gøre Guds vilje, så der kan blive vækkelse i Danmark.

Mogens P.C. Svendsen