Indkaldelse til Årsmøde 2019

 

Lørdag d. 27. April kl. 13-17 afholder KRIS Generalforsamling og repræsentantskabsmøde.

Mødet finder sted i Sct Johannes kirkes menighedslokaler, Fredhøj Allé 2, 7400 Herning.

Dagsorden for generalforsamling ifølge vedtægter:

  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Godkendelse af årsrapporten.
  3. Valg af repræsentantskab.
  4. Valg af revisor.
  5. Eventuelt.

Dagsorden for repræsentantskabsmøde ifølge vedtægter:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Orientering om emner af interesse for repræsentantskabets kontaktopgave.
  3. Eventuelt.

Har du punkter til dagsordenen til årsmøde eller repræsentantskabsmøde, bedes du sende dem til kris@kris-dk.dk senest d. 29. marts.

Psykolog Jette Grooss taler ved årsmødet.

Alle er velkommen til at medbringe effekter til auktionen, som afholdes under kaffen. Pengene går UBESKÅRET til KRIS`s arbejde.

Indbydelse og dagsorden bliver sendt ud og lagt på hjemmesiden senest 3 uger før mødet.

 

Kasserer:

KRIS søger en kasserer til bestyrelsen. -Er det dig?

I bestyrelsen savner vi en person med et godt regnskabskendskab og økonomisk sans til at give sit besyv med i bestyrelsesarbejdet.
Hvis du har evner indenfor dette, interesse for KRIS-arbejde og mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet for KRIS (4 faste årlige møde samt årsmøde og sommermøde), må du meget gerne kontakte os på mail: kris@kris-dk.dk el. tlf. 29 70 23 05.

Mvh Bestyrelsen.

Du er et nyt menneske i Jesus Kristus.

Jesu Kristi Kors er det sted, hvor Jesus har ofret sig helt for dig. Men det er også det sted, hvor dit gamle jeg må afgå ved døden. Her er der tale om både den gamle natur (kaldet kødet) og der er tale om sindet. Vort sind kan være Guds hårdeste modstander. Gælder vilje og intellekt. Et uomvendt ikke fornyet intellekt vil altid være en fjende af Gud. Derfor ser du også den hårdeste modstand mod Gud blandt intellektuelle, som ikke er blevet omvendt og fornyet.

Når du har taget mod Jesus som Herre i dit liv, så er du sammen med Kristus en helt ny skabning. Men hver dag må det gamle menneske dødes, hænges på korset. En beslutning, du må træffer hver dag, hvis følgeskabet med Jesus skal opretholdes. Kraften dertil giver Han. ”Også i dag Jesus! vil jeg være din” – helt og fuldt!! Du er en ny skabning i Jesus Kristus, for det har du jo besluttet. Du har besluttet (viljen til at følge Jesus hver dag uanset prisen. Han giver autoriteten (exousia) til at være Guds barn. Du må oplæres i at bruge den autoritet/myndighed. Især når djævelen kommer med alle sine løgne om dig. Korset betyder, at du ikke længere skal behage dig selv eller behage verden. Men alene behage og herliggøre Jesus og din himmelske Far. Det gør du først og fremmest ved at takke, prise og tilbede Herren. Tal om alt det herlige, som du er i Kristus. Stop med at tænke og tale dårligt og negativt om dig selv. Satans dæmoner presser på for at fastholde dig i et negativt tankemønster om dig selv. Vær årvågen og på vagt — Stå djævelen imod fast i troen, 1. Peter 5,8. Overgiv dig selv til Gud og stå djævlen imod og han vil flygte fra dig Jakob 4,7. Du må lære dig selv, at tænke Guds tanker om dig ved at takke for alt

Husk også på, at det kun er Helligånden, der overbeviser om synd, mens djævelen giver skyldfølelse. Hver gang du har begået en synd, så bekend den omgående og du er løst af den med det samme. Men skyldfølelse kan ikke forsvinde. Om du så bekender synden tusind gange, for den er satans beskyldning for at franarre dig friheden i Kristus. Derfor brug den autoritet Kristus har vundet dig til at jage fjenden på flugt.

Undgå også det det onde makkerpar som hedder selvmedlidenhed og vrede. Begge kan være med til at åbne porten for dæmonerne.

Til slut: Bed denne vidunderlige bøn: Min herlige himmelske Far! Jeg takker og priser dig for alt, hvad du ved Kristi dyrebare blod har vundet til mig. Tak at du renser mig fra alle mine negative syndige og onde tanker om mig selv. Tak at du nu iklæder mig Kristi fuldkomne retfærdighed. Tak at det anklagende skyldbrev er naglet til Korset. Tak at du vil fylde mig med kærlighed ved Helligånden Rom. 5,5. Tak Herre Jesus Kristus, at du vil give mig visdoms og åbenbaringsånd, så jeg kan få et dybt, inderligt og intimt kendskab til dig og til din uendelige kærlighed til mig.

Mogens P.C. Svendsen

Forårshilsen fra Helene

En god ven har gjort sig nogle tanker om den lidt tidlige forårstid, prøv at se med her. Det er krydret med billeder malet af samme mand, Erik Jakobsen fra Ikast.

”Optid”

Det pipper i luften

Det pibler i jorden

Det rabler for vinteren!

Det er nogle dejlige tanker Erik her har gjort sig, og tak, jeg fik lov at bruge dem!

Vi går en dejlig tid i møde, der sker så meget i naturen, der sker også meget i KRIS

Vi føler også til tider, at det er ”Optid”, det er gået fremad med økonomien og arbejdet, men ikke uden prøvelser. Det koster lidt kræfter at komme ”op af jorden”. Mange møder og mange skrivelser bliver lavet af den frivillige bestyrelse, og nu er tiden kommet, hvor vi tør tænke nye tanker om en bogholder. Det er også tid til, at nogen tager afsked med KRIS efter en lang tjeneste.

Et årsmøde venter lige om hjørnet, det bliver spændende med nye tiltag. En ting er sikkert, vi får nye kræfter hver dag. Ligesom de små blomster derude i kulden, pibler vi op igen og glæder os til arbejdet i KRIS. Lige i skrivende stund bliver et kursus med Gunhild Aaen Madsen sat i søen: ”En sund familie med traumer”.  Måske skal der lidt hjælp til for en familie, der har traumer i bagagen. Det handler om håb på en fremtid, og når vi ser de små spirer, så dufter vi, at foråret er på vej. Det håb vil vi gerne sprede i KRIS.

Vi er med på de himmelske dage med et foredrag om senfølger, følg med på hjemmesiden

www.himmelskedage.dk/program/   der sker mange spændende ting.

Kom og vær med på årsmødet d. 27 April – det bliver fantastisk, med foredrag af Jette Gross . auktion m.m.

Forårs hilsen fra Helene Svendsen

Kris bygger mennesker op.

Den 38 årige mand, jeg taler med, har gået til samtaler i KRIS de seneste tre år. Han vil være anonym og kaldes derfor her “Peter”. Peter er gift og har en lille søn. Også hans hustru har mærket, at der er sket meget med ham på det sidste. Han er på vej til at tage ansvar for eget liv og finde værdi som et helt menneske. Som Peter.

Dag for dag har Peter fået det bedre og har efterhånden forstået, at han er unik, enestående og elsket af Gud. Fra han var 8 til han var 10 år, blev han seksuelt misbrugt, og han følte sig beskidt, syndig og uden værdi; han fortalte sine forældre om det seksuelle misbrug, men de reagerede IKKE.  Med en meget dominerende far var han vant til at føje sig, og selv kalder han sig “ikke stærk psykisk” og siger: “Jeg har altid gjort, hvad andre ville have og måske mere til”. Sådan er det ikke i samme grad længere.

Færre anfald

Da han opsøgte KRIS, havde han gået hos flere psykologer, uden at det gav ham den store ændring af sjæl og sind, og han følte, han sad uhjælpelig fast. Dengang fik han ofte flashbacks, som en film der kørte i hovedet på ham, hvor han blev misbrugt. Hele hans fysik reagerede, kroppen rystede og var i panik. I dag ved han, hvordan han kan takle det, for hos KRIS har han fået forskellige værktøjer, Et af de stærkeste værktøjer er, ifølge Peter, bøn. Som kristen kendte han da nok sit fadervor, men først de seneste år har han forstået, hvor meget kraft der i bønnen. Når et flashback er på vej, beder han. Det hjælper, og han får prompte bønnesvar, kroppen falder til ro, “filmen” stopper og “anfaldene”  er da heller ikke så hyppige længere.

Tidligere kunne han heller ikke gå i butikker, fordi billeder ad pornoblade i øjenhøjde sendte ham tilbage til barndommens misbrug. I dag køber han ind igen, og det er bestemt en hjælp for hans hustru.

Ekspertise og nænsomhed.

“KRIS har en ekspertise i at vide meget om seksuelt misbrugte – og hvilke ting der skal til for at hjælpe os. Terapeuten vidste præcis, hvad der skulle spørges ind til uden at presse mig for meget. Og de sværeste ting tog det år at få mod til at sige” siger han.

I dag er han færdig med faste samtaler, men han er ikke i tvivl om, at de ar, han har på sjælen efter de seksuelle overgreb, kræver livslang bearbejdning. Nogle ting tager bare år at tale om, og endnu længere tid at ændre.

Kan nu sige fra

Tidligere sagde han “ja og amen”, når folk ville have ham til noget, Han havde ingen personlig mening hverken overfor fx sin far eller arbejdsgiver. Da han for nylig sagde sin arbejdsgiver imod, blev denne noget overrasket. “Men han blev også stolt og imponeret over, og havde respekt for, at jeg kunne sige fra”, siger Peter.

Forholdet til hans far er også blevet anderledes. I dag har Peter i større og større grad modet til at sige fra. Det har overrasket faderen, der har det svært med at miste sin magt over sønnen, men Peter har mere styrke nu end tidligere. Bekendte har også lagt mærke til, at Peter er langt mere selvstændig, end han nogensinde har været. “Når de siger det, render det mig koldt ned ad ryggen, og jeg er lige ved at sige undskyld” men så bliver jeg også glad og stolt et eller andet sted og føler en helt ny selvtillid. Jeg ved godt, at jeg nok skal slås med barndommens seksuelle overgreb år endnu, men jeg er på vej”. Livet er meget andet end træls.

Peter er efter terapien hos KRIS blevet langt mere selvstændig og glad for livet. Han elsker at lade op ved havet til en ny dag med nye muligheder

Sonja Jensen

 

Bestyrelsen på arbejde.

”KRIS mod nye højder.” Det var overskriften på en tirsdag i november, hvor bestyrelsen sad på skolebænken. Vi fyldte væggene med plancher med tanker, ideer, udfordringer og håb for KRIS.

Takket være en gave fra KREC (Kristent Ressource Center) havde bestyrelsen mulighed for at invitere Karsten Bach til at inspirere os i arbejdet for KRIS. Karsten står bag virksomheden BlueWay.dk og er konsulent i salg og forandringsprocesser.

Nu ligger der et stykke arbejde foran bestyrelsen, hvor vi vil udforske vores identitet, genopfriske de gode historier og blive skarpere på vores visioner og håb.