Kommende arrangementer

Kommende arrangementer:

Af/ Jette Kruse

KRIS er en organisation i bevægelse. Det mærkes tydeligt med de mange tiltag.

 

  • og 7. september 2024 Sommermøde
  • september 2024 Repræsentantskabsmøde
  • oktober 2024 Rosengudstjeneste
  • oktober 2024 Økonomimøde
  • oktober 2024 Medarbejderdag
  • november 2024 Bestyrelsesmøde

Der vil i 2024 også være Kursusdage, Netværksgrupper, Selvhjælpsgrupper, Maleterapi, Medarbejdermøder, Supervision, Udvalgsmøder, Foredrag og meget mere

Vi har derudover et kursushold med titlen ”helbredelse af sjælen”.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk hvis du har spørgsmål.

I ønskes alle en dejlig sommer!

Dryp fra bestyrelsen

Wooden ladder leading up to the light from inside of a puzzle shaped hole in a dark dungeon.

Dryp fra bestyrelsen

 Af/ Malene Nygaard Kristensen

Et nyt årshjul er gået i gang for bestyrelsen. Bestyrelsen består fortsat af Karin Jensen, som er næstformand, Svend Aage Østergaard som er kasserer, Sonja Jensen, som er medarbejderrepræsentant, Mogens Svendsen og mig selv, Malene Nygaard Kristensen på formandsposten. Vi tilrettelægger efter bedste evne budgettet for 2025, som mange fonde efterspørger allerede nu, og vi forsøger at tilpasse vores indsats for resten af året efter de indkomne og de formodede indtægter, som dette år giver. Vi arbejder i tro på at Gud vil sørge for økonomien, men dog også med fokus på at stabilisere KRIS’ økonomi og finde langtidsholdbare løsninger, for at KRIS må få lov at vokse endnu mere. Jeg indrømmer, at det er en svær balancekunst med det faktisk indkomne på den ene side og sammen med dem, de formodninger eller forhåbninger vi har til resten af året, og på den anden side de kendte udgifter, men for en organisation som KRIS, så er det et af vilkårene. Mange af vores gavegivere har givet penge gennem mange år – og deraf har vi også noget at bygge vores formodninger på, men samtidig er intet lovet.

Når nu økonomi fylder meget – så skal vi som bestyrelse sørge for at styrke fokus på hvorfor vi gør, det vi gør, og hvorfor vi er en del af KRIS. Vi skal holde visionen højt – at sætte mennesker, som har været udsat for overgreb på en eller anden måde, i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid; og at give mennesker mulighed for terapi ved at holde prisen for vores arbejde kunstigt lav, så selv dem, der intet har, kan få den hjælp de har brug for. Vi skal lytte til menneskers historier om, hvordan deres liv bliver forvandlet gennem terapien og KRIS’ arbejde, og vi skal lytte til de pårørende, når de ser deres kære træde ind i en ny fase med større glæde og livsmod. Vi har brug for disse opmuntrende og livgivende historier til at bringe glæde og gejst ind i arbejdet på ny, så tak til alle jer, som deler jeres historier og oplevelser med KRIS – de giver kraft på ny.

Årshjulet byder nu snart på sommer – og dermed også lejre og lignende, hvor der bliver mulighed for at fortælle om KRIS, og efter sommeren får vi mulighed for at samles til bestyrelsens sommermøde, hvor der udover KRIS arbejde, bliver god tid til at dele med hinanden, hvad Gud gør i hvert af vores liv, og tid til at bede sammen for arbejdet og for hinanden.

God sommer til jer alle – og del endelig budskabet om KRIS, hvor I kommer hen. Må Gud velsigne jer alle.

En hilsen fra malegruppen

En hilsen fra malegruppen i KRIS

Af/Helene og malegruppen

I malegruppen kan man vælge at skrive sin dagbog, male, strikke, tegne eller lave det kreative man lige har lyst til den dag.

 

Lidt udsagn fra tre friske piger:

1.Hvad har du ud af at komme i denne gruppe?

” Det har jeg forskellige ting ud af. Det at være sammen med jer er det fedeste ved det hele. Rigtig dejligt fællesskab.

Så skriver jeg jo, og det får jeg rigtig meget ud af. Så får jeg skrevet noget ud af min krop – alt det der går og fylder i mit hoved.”

Hvad betyder det at du sidder i denne gruppe?

” Det er trygt, og så får jeg det gjort, der er rum og plads til det. Og vi hygger os, og har plads til at slutte af på en god måde.”

Sjovt at bruge nye maleteknikker, f.eks en plastikpose eller en grydesvamp. Det kan der komme noget godt ud af.

2.Hvordan har rejsen været i den her gruppe, hvor du skulle starte med at lave noget kreativt?

” Det har været udfordrende, jeg var meget usikker til at starte med. Det er meget det der med at ”det er ikke pænt nok”, det tænker jeg ikke nær så meget over længere.

Hvad betyder det for dig at være i gruppen?

”Jeg synes det, er hyggeligt og det giver en frihed til at lade lidt op. Jeg behøver ikke forholde mig til de andre hele tiden, kan også bare sidde stille eller snakke når der er brug for det. Det synes jeg er rart, man kan sidde lige så stille eller bidrage hvis det er det man har lyst til. Ikke føle sig tvunget til at bidrage. Så ved jeg ikke om jeg er kedelig, men synes nogle gange det bare er rart at være stille uden at skulle en hel masse.”

 Hvordan startede det for dig at være i en kreativ gruppe?

”Jeg tror nok jeg skubbede lidt på, for jeg tror det var godt for mig, altså, så det kunne sætte gang i, at jeg lavede noget.

Jeg har fået meget ud af det. Man kan være sig selv.”

”Fået mod til at udstille lidt. Jeg synes det er fint med gruppen og vi er lidt forskellige. Jeg er glad ved det.”

Det har været en spændende tid sammen med denne gruppe og se frimodigheden vokse, de har det rigtig godt med hinanden.

Helene S.

Jobs bog

Jobs bog                             

Af/næstformand Karin Jensen

Vi læser om Job i Jobs Bog i Det gamle Testamente.

Job var en from og gudfrygtig mand og meget rig. Men en dag ramler det hele for Job. Han mister alt sit gods, alle sine børn og bliver selv ramt af sygdom.

I hans samtid måtte det betyde, at han havde syndet groft mod Gud. Rigdom var tegn på Guds velsignelse og modgang var altså tegn på det modsatte. Job protesterer – ja, han klager direkte til Gud – til vennernes store chok. Jobs gudsbillede krakelerer fuldstændig i løbet af denne krise. Den Gud han mente at kende, eksisterer åbenbart ikke. Men han insisterer hele tiden på at finde Gud igen. Vennerne taler hele tiden i fromme vendinger om Gud, mens Job bliver mere og mere kradsbørstig i sine udtalelser, samtidig med at han holder fast ved Gud, som en personlig Gud, som han kan henvende sig til.

Indimellem er det som om Job ser nogle lysglimt midt i al håbløsheden. I kap. 19, 25 – 27 siger han: ”Dog ved jeg, at min løser lever … når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud…”. Det er som om Job profetisk ser Jesus som frelseren og forløseren. Han udtrykker et opstandelseshåb, som slet ikke var åbenbaret på det tidspunkt.

Da Gud endelig taler til Job, bliver Job sat hårdt i rette. Job ender med at trække alle sine anklager mod Gud tilbage og angre det alt sammen. Job får ikke svar på alle de spørgsmål, han havde til Gud – han finder aldrig ud af, hvorfor han skulle igennem så mange lidelser. Men han får et nyt syn på Gud. Ja han siger ligefrem, at før havde han kun hørt et rygte om Gud, men nu har han set ham.

Oprindeligt havde Job en nytte relation til Gud. Det var måske næsten som en gensidig aftale: Job var from og Gud velsignede ham. Det kunne betale sig at være from og Job nød godt af Guds velsignelser. Til slut i Jobs bog erfarer Job velsignelsen ved at kende Gud. Nu var der ikke jordisk gods eller andet, der kunne komme imellem Job og Gud. Og Job forblev hos Gud og lærte ham at kende på et langt dybere plan. Job lærte, ikke at søge Gud for velsignelsernes skyld, men at søge Gud fordi han længtes efter at være nær Gud.

Jobs Bog handler måske ikke først og fremmest om lidelse, men i lige så høj grad om velsignelsen ved at leve nær ved Gud – velsignelsen ved at kende Gud selv. Det er langt mere end blot at kende Gud via hans gaver.

Stor donation

Stor donation fra Velliv Foreningen

Af/ Jette Kruse

”Vores mange frivillige gør hver dag en kæmpe indsats for at hjælpe seksuelt misbrugte med terapi og rådgivning. Da terapeuterne arbejder meget alene uden daglig kontakt med de andre terapeuter, har de brug for en dag, hvor deres trivsel kommer i fokus. Ud over deres tid giver de også mange penge til projektet. De frivillige har så meget brug for en dag, hvor de kan nyde og ikke blot yde og hvor deres kæmpe indsats året rundt bliver tilgodeset.”

Sådan stod der i en ansøgning til Velliv Foreningen – og vi var så heldige, at netop Velliv Foreningen gerne ville give de frivillige I KRIS netop sådan en dag.

Det resulterede i, at Torben Busk fra Velliv foreningen mødte op på Årsmødet og overrakte donationen til vores formand, Malene Nygaard Kristensen på ikke mindre end 50.000 kr.

Torben Busk fra Velliv Foreningen sagde ved overrækkelsen:

”I Velliv foreningen har vi stor respekt for det frivillige arbejde og den helt afgørende betydning som de frivillige har for mange medborgeres liv.

En donation til KRIS i Herning rammer lige i hjertet og er en stor anerkendelse af en flot og hjertevarm indsats overfor mennesker, der har det svært.”

Vi er i KRIS utrolig taknemmelige for denne donation og glæder os til at kunne forkæle alle de frivillige en dag.

Donationen vil blive brugt til at invitere alle vores frivillige ulønnede medarbejdere til en medarbejderdag med fokus på mental sundhed, så vi støtter op om de frivilliges trivsel.

Dette vil blive opnået via et foredrag med emnet egenomsorg/sekundær traumatisering for frivillige medarbejdere.

Sekundær traumatisering er den form for stress, der opstår, når man er udsat for at være vidne til eller arbejder med og prøver at afhjælpe andres traumer eller lidelse.

Efter foredraget vil der være faglig reflektion og samtale i mindre grupper for at få vendt og delt nogle af de svære situationer. Foredraget holdes af Socialrådgiver, cand.scient.soc. Kombineret kandidat / Combined Master socialrådgiver og psykologi Gitte Jakobsen. Medarbejderdagen afholdes på Hotel Eyde, som også står for forplejningen

Det glæder vi os rigtig meget til.

Efter overrækkelsen har donationen fået omtale i både ”Udfordringen” og i ” Brønshøj-Husum Avis Gladsaxe Bladet”

Vi sender en STOR TAK til Velliv foreningen.