ÅRSMØDET ER UDSKUDT

ÅRSMØDET ER UDSKUDT

Vi må desværre udskyde årsmødet på grund af COVID19.

Vi forventer, at den nye dato for årsmødet bliver søndag, den 25. oktober 2020 i forbindelse med årets Rosengudstjeneste.

I vil få nærmere information om det snarest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE I KRIS

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE I KRIS

Lørdag den 25. april 2020

kl 13 – 17

Sct. Johannes Kirke

Fredhøj Allé 2, Herning

Program:

13.00 Velkomst og fællessang

Solosang v/ Hanne Bødtker

13.15 Tale v/Krista Bojesen

14.15 Mulighed for at stille spørgsmål til Krista

14.30 Kaffe og auktion. Overskuddet går til KRIS´arbejde.

Ting til auktionen kan afleveres til

Helene Svendsen tlf: 2195 0209

 

Medlemsmødet

  1. Årsberetning ved formanden.
  2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab).
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
  5. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet

  1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  3. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer.
  4. Eventuelt.

Afslutning

 

Tilmelding til årsmødet på  kris@kris-dk.dk

eller 29 70 23 05 senest fredag d. 17. april

 

Det er os en glæde at kunne præsentere taleren på Årsmødet 

Krista Bojesen

Krista Bojesen er psykolog med speciale i skam. Skam er følelsen af at være forkert, ulækker, uværdig til kærlighed og kontakt. Når mennesker bliver udsat for incest og seksuel misbrug opstår der næsten altid traumeskam.

Når nogen behandler os, som om vi er intet værd, men ikke selv udviser skam, vil vi næsten altid tage skammen på os selv.

Dette fænomen er derfor meget centralt i forhold til KRIS’ arbejde.

Krista Bojesen vil undervise om skam, traumeskam og om. hvordan nåden kan hjælpe mennesker ud af den igen.

Velkommen til et spændende foredrag i KRIS

 

Det er os en glæde at kunne præsentere taleren på Årsmødet Krista Bojesen

Krista Bojesen er psykolog med speciale i skam. Skam er følelsen af at være forkert, ulækker, uværdig til kærlighed og kontakt. Når mennesker bliver udsat for incest og seksuel misbrug, opstår der næsten altid traumeskam.

Når nogen behandler os, som om vi intet er værd, men ikke selv udviser skam, vil vi næsten altid tage skammen på os selv.

 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG I KRIS

Lørdag den 25. april 2020 kl 13 – 17

Sct. Johannes Kirke Fredhøj Allé 2, Herning

Gratis tilmelding til:KRIS kris@kris-dk.dk

 Landskontoret  Bredgade 55, 1. sal  7400 Herning www.kris-dk.dk Tlf.: 2970 2305  Konto: 3627 5361842  MobilePay 818212

Skam!      

Jesus du tog vor skyld og bar vor skam. Sl 435v3

Hvad er skam for noget? Det er en meget smertelig og negativ følelse, som opleves, når man har været udsat for omfattende og smerteligt tab af selvværd. Det sker ofte i forbindelse med svigt, krænkelser og overgreb, hvor man er afmægtig overfor den eller de, som svigter, krænker eller begår overgreb. En oplevelse af at blive frataget ære og værdighed. Sammen med skyld og forkastelse eller afvisning er skammen blandt de mest smertefulde negative følelsesmæssige erfaringer, som overlevere efter seksuelt misbrug er konfronteret med.

Vi ved at overgreb er udbredt i alle miljøer, også kirkelige. Men hvordan kan troen være en ressource for overlevere efter overgreb? For det kan være overordentlig svært at tale om Gud og Jesus, hvis krænkeren er del af det kirkelige miljø, hvori overgrebene skete.

I Hebræerbrevet 12,2 står noget om – at Jesus udholdt korset uden at ænse dets skam – Dermed kan vi vide noget om, den skam, der ramte Jesus. Vi ved at Han blev udsat for voldsomme krænkelser og ydmygelser se Matt.: 27. Jesus ved altså, hvad det vil sige at blive dybt såret af hån, spot og mishandling. Han blev pint, slået og til sidste det ultimative at måtte se sig ribbet for al ære og værdighed. Frataget endog et lændeklæde. Fuldstændig nøgen hang Han der på korsets træ, skammens ultimative symbol. Hvordan kan det hjælpe dig med lægedom og genoprettelse i forhold til de voldsomme svigt overgreb og krænkelser, som måske blev din smertelige virkelighed?

I Esajas 53 står der beskrevet om Jesu lidelser mange hundrede år før de indtraf. ”Foragtet og opgivet af mennesker — Men det var vore sygdomme Han tog, det var vore lidelser Han bar –gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved Hans sår blev vi helbredt”. Det er afgørende. Der er helbredelse ved Jesu sår.

En af de kvinder, jeg mødte for en hel del år side, havde oplevet ubeskrivelig megen lidelse. Svigt i barneårene. Udsat i mange år for meget alvorlig vold og overgreb. Ubeskriveligt forfærdelige ting. Dybe sår på sjælen. Hun bad om hjælp over telefonen. Havde desperat brug for noget, der kunne lindre hendes nød. Jeg sagde, at hun måtte lære at kalde på Jesus. Ham kendte hun intet til. Gud og Jesu Kors kendte hun kun som bandeord. Hun troede derfor ikke det mindste på, at det kunne hjælpe, at kalde på Jesus. Men desperat som hun var, prøvede hun at bruge de ord, jeg gav hende. Og Jesus svarede hende første gang, hun kaldte. Hun fik nærmest et chok. Jeg fulgte hende en del år og oplevede at Jesus blev hendes bedste ven. Jesus blev den vigtigste lægedom og genoprettelse i hendes liv. Selv hendes enorme angst for at dø kunne han afvæbne. Ingen lidelse og nød er fremmed for Jesus. Den største smerte, Han oplevede, var, at Han blev forkastet af sin egen FAR – min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig – det skete, for at du aldrig skulle behøve at blive forkastet i tid og evighed. Jesus blev altså udstødt til det yderste mørke udenfor, og Han bar din skam, for at du kan få del i Hans herlighed Hebr 2,10. Han ænsede ikke skammen for Han så frem til at blive til frelse, lægedom og genoprettelse for dig i dit liv. Være kilden til evigt liv for dig. Kald på Ham, og du skal erfare Hans dybe kærlighed og omsorg.

Mogens P.C. Svendsen

Hilsen fra repræsentantskabet.

Kære medlem.

Har du lyst til at gøre en særlig indsats for at gøre KRIS kendt i vores land eller hjælpe med at skaffe midler til arbejdet i KRIS til gavn for klienterne? Så er der brug for netop dig i repræsentantskabet i KRIS. Vi har det seneste år været samlet 3 gange ud over årsmødet, så det er en overkommelig opgave.

Ønsker du at være med så send en mail til bestyrelsen på KRIS mailen: https://kris-dk.dk/

På repræsentantskabets vegne

Birgit Dashnaw