Da smerten begyndte at råbe, begyndte Sanne at leve

59 årige Sanne prøver at finde sig selv i en urskov af tab og længsler. Hun er på vej. Smerten, som Sanne bærer på, er ikke længere tavs. Og heller ikke længere helt så tung. Da hun var barn, blev hun misbrugt af sin far, der siden sørgede for, at hun kom på børnehjem af og til. Moderen døde, da Sanne var seks år, så hun kunne ikke hjælpe sin lille pige.

Mærker af slag

Når barnet ikke gjorde, hvad hendes far ville have, fik hun rigtige tæsk, ikke blot en flad lussing, men slag med livrem og bøjle, og på Sannes ryg er stadig – mere end 50 år efter – ar fra to bøjler, der sårede hende. Selv har hun andre ar og åbne sår på sjælen.  I mange år bar jeg en stor sorg, og jeg har følt mig misbrugt og kasseret, siger Sanne stille. Langsomt taler hun om barndommen med de mange svigt og overgreb og om barnet, der mistede sin mor og ikke måtte snakke om det.

Frygt for folk

Konsekvensen blev et liv med frygt for mennesker, frygt for at tage stilling til selv enkle ting i tilværelsen, frygt for at miste kontakten til sin mormor og morfar, frygt for at være, utryghed og ulægte tab. Og den fuldstændige frygt fortrængte enhver forestilling om at konfrontere faderen med de forfærdelige overgreb.

Jeg har så utrolig meget at takke KRIS for, har faktisk slet ikke ord for min taknemlighed. I årevis har jeg gået til psykiatere, men først da jeg kom til KRIS, syntes jeg, jeg blev hørt og set,som den jeg er. Hos KRIS kan jeg læsse alt det af som tynger, og jeg er blevet mere frimodig. Er ikke helt så indestængt og bange længere.

Fuldstændig tillid til KRIS

Sanne understreger, at tavshedspligten hos KRIS er vigtig. Hun stoler 100 procent på terapeuten, som hun har mange lovord om og gerne vil prise med en ægte taknemlighed over, at hun har fået Sanne videre i livet. For det er terapeuten, der har fået hende til at bevæge sig, som da hun langt om længe blev virkelig vred på sin far. De forbudte følelser, som fx vrede, var svære at grave frem, men undervejs i samtalerne med terapeuten er det blevet lettere.

– Når vi snakker om noget, jeg ikke tør, så opfordrer terapeuten mig til at have omsorg for mig selv. At gøre noget jeg er glad for. Det prøver jeg at lære, men det er svært, for hvad er det, jeg er glad for? Det har kostet mange tårer og megen øvelse i at turde tro på, at jeg er noget værd som menneske. Jeg lader ikke meget være uprøvet, men jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer over incesten og tabet af min mor, der er nok langt endnu, siger ærlige Sanne.  Den kristne tilgang hos KRIS benytter hun sig af. Hver samtale slutter med en bøn til Gud om, at det dårlige må forsvinde og det gode vinde frem i Sannes liv.

(Sanne er ikke klientens virkelige navn)

 

Spændende kursus i september og november.

IPSICC – International Psychotherapy school in Christian culture tilbyder et spændende kursus.

Det starter d. 22-24. september og hvad der ellers er på programmet, kan du se læse meget mere om her.

 

 

Rosengudstjeneste d. 30. okt.

Rosengudstjeneste rose

Alle er velkommen til Rosengudstjeneste

Søndag den 30. oktober 2016 kl. 19.00 Sct. Johannes kirke i Herning Fredhøj Allé 2

Ved Rosengudstjenesten ønsker vi at sætte fokus på Guds kærlighed, barmhjertighed og trofasthed overfor de mennesker, for hvem livet er blevet lidelsesfyldt og vanskeligt som følge af de alvorlige krænkelser, som de har været udsat for.

Guds omsorg udtrykkes gennem lovsang, tale, nadver, forbøn og gennem kirkens rum og symboler. Vi vil høre hvad Kristus har at sige til ofrene – ham, der bevarede kærligheden midt i smerterne, rosen iblandt torne. Mogens Svendsen fra KRIS taler denne søndag.

Samtidig vil vi påpege kirkens særlige opgave med at vise omsorg for disse mennesker, og formidle håbet om lægedom og lindring – om et dejligt og meningsfyldt liv – smerten til trods.

Gudstjenesten arrangeres af Landsorganisationen KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) og Sct. Johannes Kirke. Arrangementet finder sted i Sct. Johannes Kirke

Efter gudstjenesten er der kaffe i Sct. Johannes kirke, hvor der er mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

Indsamling til KRIS under lovsangen

Information om gudstjenesten kan fås hos: Landsorganisationen KRIS, tlf.: 29 70 23 05

Hvem er KRIS?

Kris er en fælleskirkelig, politisk uafhængig og tværfaglig landsorganisation, der blev stiftet i april 1991.

Formål

KRIS er et terapicenter, hvis hovedformål er at hjælpe personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Hjælp kan ydes på følgende måde:

 • Rådgivning og terapi til krænkede
 • Rådgivning af enkelt personer, par og familier
 •  Information og undervisning
 • Hjælp til pårørende

Hvad er incest og seksuelt misbrug?

Det er, hvis man som barn/ung har oplevet at blive udnyttet af en person, der har skaffet sig selv seksuel tilfredsstillelse ved f.eks.:

 • Tvang til at se på eller deltage i handlinger af seksuel karakter
 • Tvang til berøring af kroppens intime områder
 • Beluring eller omtale af samme områder

Hvor findes seksuelt misbrug? Misbrug finder sted i:

 • Dårligt fungerende familier og systemer
 • Børns nære relationer
 • Alle sociale lag i samfundet
 • Alle miljøer, også kirkelige

Følger af seksuelt misbrug Generel oplevelse af:

 • Lavt selvværd, selvhad
 • Skadet følelsesapparat, skyld- og skamfølelser
 • Depression og angst
 • Seksuel dysfunktion, problemer i parforholdet
 • Social isolation, manglende personlige grænser
 • Spiseforstyrrelser og afhængighedsmønstre
 • Kroniske smerter og anspændthed

Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige.

KRIS Landskontoret i Herning
Bredgade 55, 1 sal 7400 Herning
Tlf.: 29 70 23 05 www.kris-dk.dk

Krop, kraft og trygge steder

scan0002

Skynd dig at sætte dagen af d. 5. november kl. 9.30 og frem.

Det bliver en dag, hvor der lægges vægt på, at du får nogle brugbare redskaber til din vandring mod heling, gennem sund kost, arbejde med din krop og hjælp til at finde trygge steder i og omkring dig selv.

Tilmelding senest d. 17. oktober til Helene Svendsen på mail: Helene.svendsen@kris-dk.dk
eller telefon: 21 95 02 09

Se brochuren her

25 ÅRS JUBILÆUM

25_aars-jubilaeum

Indbydelse

I anledning af de 25 år der i år er gået, siden KRIS blev dannet,
har vi i bestyrelsen besluttet at markere dette ved at invitere til fejring af jubilæet.

Festligheden vil finde sted i Sct Johannes kirkes menigheds lokale,
Frehøjalle 2, i Herning.

Tiden er fastsat til søndag d. 28. august fra kl. 13.30 til 17.30.

Alle er velkomne til at deltage i begivenheden.

Program

Velkomst

Tale ved Karlo Brondbjerg (Karlo sidder i Herning Byråd for KD)

Kaffebord

Sang og Musik v/familien Bødtker

Herefter er Ordet frit
Der kan i den forbindelse bringes hilsner og andre festlige indslag i anledning af jubilæet.

Afslutning