KRIS jul 2019!

KRIS Jul 2019!

Det er snart JUL! Reklamerne har allerede længe hvirvlet byger af glitrende og farverige tilbud ned over os. De fleste håber på noget godt og glædeligt. Andre frygter for skuffelser og smerter. Men hvad er det mon, som er vores virkelige behov, når Julen nærmer sig? Som præst har jeg oplevet uendelig meget forskelligt i forbindelse med Julen. Både glædeligt og sørgeligt. En Julenat – midt om natten eller måske snarere sidst på natten blev jeg kaldt ud til en nødstedt, som frygtede for sit liv. Vedkommende blev hentet og fik en seng at hvile i resten af julenatten. Glædeligt midt i sorgen. Jo, Julen kan sandelig være fyldt med både store glæder og dybe sorger.

Den første Julenat kom budskabet til hyrderne på Betlehems marker, at frelseren var født. Svøbt og lagt i en krybbe. Jesus kommer til os også i denne Jul. Ikke som barnet, men som den opstandne og himmelfarne. Han er selv den største julegave til dig og mig. Thi forholdet til Jesus afgør både vores timelige og evige skæbne. Han er verdens frelser, men er Han også din? Ja, beslutningen er din. Nogen af dem, jeg stiftede bekendtskab med undervejs, anede aldeles intet om, hvem Jesus er. Vokset op i et miljø, hvor ord som Gud og Jesus højst er noget, der bruges til bandeord. En havde oplevet uendelig meget med svigt, vold og overgreb. Langt mere end de flestes fantasi rækker til at fatte blot en brøkdel af. Jeg har oplevet mange tunge og smertelige beretninger gennem årene, men det her er måske nok noget af det smerteligste.

Ret tidligt i min præstetjeneste blev jeg klar over, at det vigtigste i hjælpen til mennesker er, at lære dem, at kalde på Jesus. Selvom den enkelte ikke kender noget til Ham i forvejen, så er det forbløffende, hvor hurtigt et menneske kan erfare Hans konkrete hjælp og indgriben. Fra at Jesus var fuldstændig ukendt og fremmed blev Han til den bedste ven. Tænk at Jesus reagerede på et nødstedt menneskes først nødråb til Ham! Det havde hun aldeles ikke regnet med. Men erkendelsen var klar – Jesus svarede hende ved første opkald, selvom hun ikke havde troet, at det var muligt. Naturligvis har jeg fulgt de mennesker, som jeg hjalp gennem længere tid med samtale og forbøn, men Jeg kan aldrig give mennesker et forhold til Jesus, det kan kun Han selv, når vi kalder på Ham. Han er julegaven til dig og mig og til alle svigtede, misbrugte, voldsramte og underkuede små mennesker. Mange lider af angst for alt muligt, men måske især angsten for krænkelse, overgreb, svigt og for at dø.

Jeg har set Jesu nærvær og venskab forvandle et menneskes liv totalt. Hun, som ikke vidste, at Jesus var virkelig, fik ikke kun en ven for livet her, men for evigheden. Jeg fulgte, indtil hun sagde farvel den sidste gang. Næste gang stod jeg ved den åbne grav og da turde jeg godt fortælle NN har nået målet. Hun/han er nået hjem hos Jesus – for evigt. Jesus har magt til at bevare de mange små mennesker, som har overgivet sig til Ham. Bevare dem i troen til evig herlighed derhjemme hos sig.

Om vi glæder os til en forestående højtid, så er det kun en svag afglans af den glædesfest, som venter derhjemme hos Gud. Er Jesus din bedste ven, så har du et hjem, hvor du er velkommen, elsket, ønsket og ventet. Han kæmper for dig. Det handler ikke om at være god nok, men om at Jesus gav sit uskyldige blod for dig. Syv gange udgød Han blod for dig på lidelsens vej til Han hang på korset. Jo, Han hang der virkelig helt nøgen, så du nu kan vide, at Han faktisk bar din skam. Blev hånet, mishandlet og naglet til forbandelsens træ, for at du og jeg kunne blive løst af synd, skyld og skam og blive erklæret retfærdige, rene, hellige og velsignede. Blot ved at tro Ham. Hvilket fantastisk bytte. Kald på Ham, og sig blot: Jesus hjælp mig! Det er nok. Han ved, hvad du trænger, før du beder Ham.

Glædelig og velsignet JUL til alle med stor tak for alt i det forgangne år. Guds Fred og Alt Godt!

Mogens

Trækkene, der er nævnt i ovenstående, er hentet fra mange forskellige personer og kan derfor ikke henføres til nogen bestemt.

 

Præsentation

Hej

Mit navn er Jette Aarestrup Kruse. Jeg er for kort tid siden blevet ansat som jeres nye sekretær i KRIS, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Jeg glæder mig rigtig meget over at være en del af det vigtige arbejde, KRIS gør.

Jeg er gift med min dejlige mand, Karsten. Vi har 3 skønne drenge på 12, 16 og 18 år. Samtidig har vi en sød lille plejedatter på 4 år. Vi bor 3 km. fra Herning, så det er skønt at kunne snuppe cyklen på arbejde.

I fritiden er vi aktive i Herning Oasekirke, hvor jeg er formand for Børne- og UngdomsOase, Herning. Samtidig er jeg leder i FDF.

Jeg har tidligere arbejdet 25 år i Krifa og 4 år i Nykredit, hvilket er en god ballast for arbejdet hos KRIS.

Jeg glæder mig til at lære jer og KRIS bedre at kende og sidder klar ved telefonen hver mandag, onsdag og fredag kl. 11 – 15.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår!

Jette Aarestrup Kruse.

Mon du har mulighed for at give en ekstra julegave i år?

Mon du har mulighed for at give en ekstra julegave i år?

Kan du hjælpe en klient i KRIS, ved at give en gratis terapitime. Der er stor behov for en økonomisk håndsrækning, så misbrugte kan få den hjælp, der er brug for.

Ved at give 300 kr kan du give 1 time, 450 kr giver 1 terapitime til et par i parterapi.

KRIS har behov for at blive mere kendt rundt i landet og har bestilt reklamekuglepenne. Har du mulighed for at sponsorere 50 kuglepenne, så send gerne 100 kr til KRIS på kontonummer 3627-5361842.

Hjælpes vi ad kan mange mennesker få mulighed for et bedre liv, ved at komme ud af misbrugets skygge.

Bed for KRIS, for klienter og for terapeuter, Herren er nær og vil velsigne den, der deler med andre.

Ønsker du pjecer om KRIS til uddeling i dit område, kontakt da gerne kontoret.

Tak fordi du står sammen med os i repræsentantskabet.

Glædelig jul og Guds velsignelse ønsker vi for jer alle.

Birgit og Greg Dashnaw

Koordinatorer for KRIS repræsentantskab

Afsked

Afsked

Vi har i november taget afsked med Karen Boye som terapeut i KRIS. Karen kan ikke længere stå inde for KRIS´ trosgrundlag hvilket har ført til, at vore veje måtte skilles. Vi vil sige en stor tak til Karen for den trofaste måde hun, gennem mange år, har taget vare på diverse opgaver i KRIS, både som Terapeut og bogholder. Vi ønsker det allerbedste for Karen fremover, hun har været en god kollega og været meget rar at arbejde sammen med.

Helene

Dryp fra bestyrelsen.

Dryp fra bestyrelsen

Til seneste bestyrelsesmøde holdt jeg en kort indledning over et bibelvers fra Salme 119 fra Salmernes bog -nemlig vers 105 som lyder sådan: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” Det ord havde jeg valgt fordi, det er meget beskrivende for KRIS’ arbejde. Vi arbejder på, at KRIS må blive en større organisation, og i det arbejde er der undervejs mange beslutninger, der skal tages, og valg, der skal træffes. Det er vigtigt at vi holder KRIS’ formål højt, ved at række ud til seksuelt misbrugte og incestofre med hjælp og terapi og være med til at bringe håb for fremtiden for både dem og deres pårørende. Vi tror, at Jesus er det håb, og at han kan bringe den forvandling ind i ethvert menneskes liv med alle de sår, vi hver især bærer rundt på. Det betyder, at vi i de konkrete, praktiske og væsentlige opgaver har Jesus med. Til hvert møde søger vi ham først, og vi beder om at han må åbne og lukke døre. Vi beder til ham om hjælp i de konkrete opgaver, og vi søger hans vejledning om hvilken vej, vi skal gå og hvilke skridt, vi skal tage. Det betyder også at f.eks. repræsentantskabet er med til at bede for KRIS’ arbejde og for bestyrelsen, og jeg håber og tror, at mange af jer medlemmer også sender en bøn op for dette arbejde ind imellem – og for det skal I have stor tak!

En af de seneste beslutninger og valg, har handlet om vores nye sekretær Jette. Også dér har vi en klar fornemmelse af Guds ledelse og vejledning, og vi er rigtig glade for at have budt hende velkommen, og vi er meget taknemmelige for hendes gå-på-mod og handlekraft.

KRIS var her ikke, om ikke Gud ville det – og om Gud vil, får vi lov til at opleve, at vi vokser som organisation og kan række længere ud med Guds budskab til os brudte mennesker.

Jesus er lyset på vores sti og lygten for vores fod – også i bestyrelsesarbejdet.