30 års jubilæum & årsmøde

 v/Mette Baldwin

Lørdag d 25.9.21 afholdt vi årsmøde og fejrede 30 års jubilæum for KRIS. Det foregik i Skt Johanneskirkens fine lokaler. Bordene var flot pyntede til dagen.

Dagen startede med generalforsamling kl 10.30, årsberetning blev aflagt og regnskabet godkendt.  Blandt nye tiltag i KRIS er jo at Jette fungerer rigtig godt som sekretær, hun har taget flere kurser i fundraising som giver udbytte! Bl.a blev vi lovet omkring 160000 kr fra Socialstyrelsen hvis vi bredte vore aktiviteter ud over hele landet.

Vore revisorer kommer fra firmaet Revenu.

Derudover kom der fokus på, at bøn er en styrke i KRIS, det virker ind i arbejdet med klienterne. Kurset ”Helbredelse af sjælen” blev nævnt, det er også for mænd.

Til sidst sagde Anne Katrine Vig tak for at have haft Helene som supervisor gennem hendes 4 årige psykoterapeutuddannelse, som hun blev færdig med i sommer. Hun er fortsat medarbejder i KRIS Århus.

Til frokost nød vi smørrebrød og samvær med hinanden.

Om eftermiddagen havde vi undervisning om skam ved Christa Boje, som gav stof til eftertanke. Vibeke Møller, tidligere landsleder i KRIS, fortalte historien om KRIS fra starten af og hvordan det blev en landsforening. Særligt om årene hvor der virkelig var tilskud fra staten m.m.

Vi hørte et par lovsange v/Hanne Bødtker

Vi afrundede eftermiddagen med et flot kagebord og en virkelig lækker 30 årslagkage! Selvfølgelig inklusiv auktion, hvor der blev solgt godt.

Tak til alle der var med til at gøre dagen festlig! KRIS har været igennem både fede tider og mere udfordrede tider. Men vi er her endnu, og oplever fremgang i denne tid på flere fronter.

Al tak og ære til Gud for arbejdet. Han står bag og har i alle årene velsignet med de tjenere der skulle til.  Han har givet mod og håb i de svære perioder, tak til alle der har kæmpet for KRIS, i bøn og i arbejdet med stor udholdenhed.

  1. 25.11.21 Mette Baldwin, næstformand i KRIS

Dryp fra bestyrelsen

Dryp fra bestyrelsen

v/Malene Nygaard Kristensen

Glædelig advent. En tid hvor vi ser frem mod julen og mod Jesu komme.

Samtidig er det også en tid, hvor mange af os begynder at kigge lidt tilbage på året, der nærmer sig sin afslutning. Det gjorde vi også en lille smule til vores sidste bestyrelsesmøde d. 3. nov., og jeg har selv siden tænkt lidt mere.

Det er et år, som fylder os med taknemmelighed. Vi kunne f.eks. krydse af til bestyrelsesmødet, at vi har både det nødvendige antal gavegivere for i år, og at vores medlemstal fortsat har været stigende. 105 gavegivere og 372 medlemmer – Det fylder os med taknemmelighed. Vi talte også med stor taknemmelighed om årsmødet – om 30 års-jubilæet, som var en herlig dag.

En tilbagevendende udfordring for KRIS gennem årene, har været økonomien – og her kan vi virkelig også være fyldt af taknemmelighed for året der er gået. Jette, vores sekretær, har gjort en stor indsat i fundraising, og det er blevet velsignet, så vi står økonomisk et rigtig godt sted, for at arbejde videre med KRIS mod nye højder. Der er plads i økonomien til at drømme og tænke større, og så beder vi Gud støtte og guide os, i at træffe gode valg og bruge pengene på bedste vis.

Vi har fortsat fokus på at gøre KRIS kendt i større dele af landet, og samtidig er vi opmærksomme på, at vi ikke kan række længere ud end vi har og finder ressourcerne til, både i forhold til praktiske opgaver, terapi, oplægsholdere og tid.

Der er ingen tvivl om, at Gud vil KRIS – det har vi tydeligt mærket hele vejen igennem og da ikke mindst i år, så derfor beder vi Ham også frimodigt om bisiddere, terapeuter, oplægsholder, bestyrelsesmedlemmer, og hvad vi ellers har brug for. Og Gud sørger for os igen og igen.

Et levende håb

v/Mogens Svendsen

Tale ved rosengudstjeneste 2021.

Salme 23,1-4; Jeremias 29,11-14; Matt 9,35-38; Joh 10,14 & 27-29

Et af de ord, som længe har berørt mig dybt, er ordene om, at ”Jesus ynkedes over skarerne, for de var vanrøgtede og forkomne, som får uden hyrde”. Det sætter ord på mange menneskers situation i vort land i dag.

Men der findes en god hyrde, som kan tage vare på de vanrøgtede og forkomne. I salme 23 GT hørte vi om, at ”Herren er min hyrde, mig skal intet fattes”. Hvad er en hyrde? Det er en, som tager vare fårene på en god måde. Han giver beskyttelse mod fjenderne. Han leder dem på de rette veje, sørger for mad og drikke. Han hjælper de, der er syge og sårede.

Ja, Herren ønsker at være kilden til al den hjælp, vi behøver. Stille vore behov for omsorg, ledelse og pleje. I stykket fra Jeremias tales der om, hvilke planer Herren har for os. ”Planer om fremtid og håb”.

Selvom Israels folk på den tid havde vænnet sig af med at lytte til Gud og var gået deres egne tåbelige veje og var havnet i landflygtighed som slaver, så havde Herren ikke glemt dem. På trods af det rod, de havde lavet for sig selv, så sendte Gud dem gennem profeten en kærlig og stærk opmuntring, som handlede om Guds planer med fremtid og håb. Noget som kunne blive til virkelighed. Han ville føre dem hjem til deres eget land igen.

Men hvad var opskriften på opfyldelsen af Guds plan om lykke fremtid og håb? Het kommer det: ”Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal i finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte er jeg at finde, siger Herren.

Der er også håb for dig, uanset hvem du er, eller hvad du er, så er der håb. Og Guds plan for dit liv går i opfyldelse, når du søger ham AF HELE DIT HJERTE. Det vigtigste for dig er at få Gud selv, som dit et og alt.

Du er på rejse mod evigheden. Hvor skal du tilbringe evigheden? Uden Jesus har du ingen god hyrde på rejsen.

John Robinson var i menneskers øjne et uønsket barn. Dem er der en del af. Han havnede i en alder af fire måneder på børnehjem, hvor vold og misbrug hørte til dagens orden. Kom i fængsel som14 årig for ildspåsættelse. Fra ungdomsfængsel kom han ud til gadens vold. Havnede siden på psykiatrisk hospital fuld af ar, tatoveringer, vrede og had.

Men som med alle andre havde Gud en plan for Johns liv. Han ødte Jesus. Blev frelst. Blev frontløber med gademission i nogen af de mest hårdkogte miljøer i Manchester. Han siger: ”min lidenskab er – og det er min bøn -, at være der for dem, som er allermest undertrykt og som føler sig dybt såret og forkastet”.

John siger: ”jeg ved hvordan det føles: de føler sig som afskum, som hver morgen vågner op til intet og ingenting. Andre siger om ham; ”- er der nogen, der kan lede håbløst fortabte til et levende fællesskab med Kristus, så er det John”.

Lige som for John, har Gud en god plan også for dig. Søg Ham af hele dit hjerte og du skal få at se, at det virkelig er sandt. Markerne er hvide til høst, vil du være medarbejder på andres rejse til et liv med Jesus, så vid at Gud har en god plan for dig.

Tak Herre for din store og helt ubetingede kærlighed til hvert enkelt lille menneske her.

Herre jeg vil følge den opskrift, du selv har give. Jeg vil søge dig af hele mit hjerte. Hjælp mig at se virkeligheden i øjnene, som den er. Lad alt skjult i mit liv komme åbent frem for dig, så du kan sætte mig fri fra alt det, som hindrer i mit liv. Så at jeg får mod til at tilgive alle dem, som har svigtet mig og såret mig i mit liv. At jeg kan blive sat fri til at stole på dig og igen tør stole på andre. Jeg lægger alt hvad jeg er åbent frem for dig og beder om, at du vil vise mig dine planer for mit liv sammen med dig. I Jesu navn! Amen!

Hannes sang

MINE DØDE TIMER

1. Mine døde timer

bærer jeg til dig,

gjennom tørst og tomhet

skal jeg finne vei.

 

2.Se de skjulte smerter,

netter uten navn,

angstens bitre timer

fylt av ordløst savn,

 

3.Løft dem inn i lyset,

gi min uro navn,

la ditt ord, din nærhet

fylle mine savn.

 

4.Mine døde timer

bærer jeg til dig,

inntil de i lyset

stille åpner seg.

 

Daniel Helldèn 1972. ( måske kun melodien)

Sponsorpulje

Sponsorpulje

v/Jette Kruse

I KRIS har vi et stort ønske om at række ud og hjælpe alle, som har været udsat for incest eller andre former for seksuelt misbrug – også dem, som ikke selv har de økonomiske midler til at betale for et terapiforløb.

Vi har derfor oprettet en sponsorpulje – men hvad er en sponsorpulje egentlig?

En sponsorpulje betyder, at en person, som ønsker at hjælpe en økonomisk trængt misbrugt klient med at dække udgifterne til et terapiforløb, indbetaler penge til klienten via en sponsorpulje.

Sponsoren får fuldt skattemæssigt fradrag for beløbet som ved andre gaver.

Sponsoren vælger selv, om beløbet skal dække udgifterne for en bestemt klient (hvor man får oplyst det første bogstav i klientens navn), eller det skal være et fast månedligt beløb, som går til flere klienter. Man kan også her få oplyst forbogstavet i et eller flere klienters navne.

Terapeuten opfordrer altid klienten til at betale så meget selv, som hun/han har mulighed for. Det er således kun det resterende beløb, sponsoren betaler. Hvis klientens økonomi forbedres (fx hvis klienten kommer i arbejde), vil klientens betaling blive større og sponsorens betaling derfor blive mindre.

En terapitime hos KRIS koster kun 300 kr. for en enkelt person eller 450 kr. for parterapi, hvilket er meget billigt i forhold til, hvad det koster andre steder.

Hvis du ønsker at hjælpe os med at hjælpe en klient, er du meget velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk eller 29702305. Så laver vi aftalen præcis som du ønsker det.

På forhånd TUSIND TAK for dit bidrag!