Kære medlem

Kære medlem.

Økonomi – det er et hyppigt emne i mange hjem, i alle organisationer og i alle virksomheder. Spørgsmål om, hvad vi har råd til? Hvordan investerer eller forvalter vi pengene bedst? Og hvad får vi for pengene? er spørgsmål de fleste af os kender.

Det vil jeg forsøge at svare på for KRIS vedkommende.

Hvad har vi råd til?

Hjertet i KRIS er at hjælpe – hjælpe mennesker i dyb nød med at finde en vej tilbage. Derfor prioriterer vi i KRIS at holde prisen urealistisk lav. En terapitime kan ikke betales med 400 kr., men er nærmere 1200 kr. i rå omkostninger. Men hvis prisen for en terapitime var 1200 kr. ville mange af vores borgere ikke have råd. Derfor forsøger vi at sætte prisen efter, hvad mange trods alt kan betale – og nogle får faktisk derudover yderligere hjælp til betalingen. KRIS vil gå langt for at enhver kan få adgang til den nødvendige hjælp.

Hvordan investerer og forvalter vi pengene?

Vi investerer i mennesker. Vi investerer i den livsforvandlende betydning, der ligger i at gå fra at være offer til overlever – fra ”at komme igennem dagen” til ”at leve på trods.” Vi ved, der er håb, uanset hvad borgeren har været udsat for. Vores terapeuter har set borgeres forvandling, når de får del i det håb, når de får lov at se, det der kan være -det livet kan blive.

For at holde prisen lav i terapien, er de gaver vores medlemmer giver, de gaver virksomheder, kommuner eller fonde giver, helt uundværlige. Det er vigtigt at arbejde på en nogenlunde stabil indtægt, for vores udgifter er stabile, så derfor er der også ekstra stor glæde over de faste månedlige eller kvartalsvise gaver. Det hjælper likviditeten, og vi kan bedre forvalte de gaver vi får, uden at tage unødigt risikable beslutninger i forhold til f.eks. ansættelser og lokaler.

Hvad får jeg for pengene?

Hvad betyder 100 kr. om måneden i jeres husholdning? Eller hvad betyder 900 kr. om måneden i din virksomhed? I KRIS betyder de 1000 kr. i måneden hjælp til en, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når vi ser på pengestrømmen og menneskestrømmen gennem KRIS, så betyder 1000 kr. måneden at et menneske bliver hjulpet gennem KRIS. For når vi ser på antallet af mennesker og pengene, der er kommet ind på et år, så bruger KRIS i gennemsnit 12000kr pr. borger på et år (inkl. administration, løn, leje osv.). For nogle har der været et gruppeforløb, for nogle 3 gange terapi og for andre har det været terapi hele året flere gange om måneden. Men i gennemsnit bliver 12000 kr. til KRIS, til et menneske, der lever i håb og ikke kun kommer gennem dagen.

Jeg håber, at du på baggrund af dette brev, er blevet klogere på, hvordan KRIS bruger dine gaver, og jeg håber du vil overveje om fast givertjeneste eller et fast sponsorat fra din virksomhed, kunne være et sted at investere dine eller din virksomheds penge.

Kærlig hilsen

Malene Nygaard Kristensen,

Formand for KRIS