Jobs bog

Jobs bog                             

Af/næstformand Karin Jensen

Vi læser om Job i Jobs Bog i Det gamle Testamente.

Job var en from og gudfrygtig mand og meget rig. Men en dag ramler det hele for Job. Han mister alt sit gods, alle sine børn og bliver selv ramt af sygdom.

I hans samtid måtte det betyde, at han havde syndet groft mod Gud. Rigdom var tegn på Guds velsignelse og modgang var altså tegn på det modsatte. Job protesterer – ja, han klager direkte til Gud – til vennernes store chok. Jobs gudsbillede krakelerer fuldstændig i løbet af denne krise. Den Gud han mente at kende, eksisterer åbenbart ikke. Men han insisterer hele tiden på at finde Gud igen. Vennerne taler hele tiden i fromme vendinger om Gud, mens Job bliver mere og mere kradsbørstig i sine udtalelser, samtidig med at han holder fast ved Gud, som en personlig Gud, som han kan henvende sig til.

Indimellem er det som om Job ser nogle lysglimt midt i al håbløsheden. I kap. 19, 25 – 27 siger han: ”Dog ved jeg, at min løser lever … når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud…”. Det er som om Job profetisk ser Jesus som frelseren og forløseren. Han udtrykker et opstandelseshåb, som slet ikke var åbenbaret på det tidspunkt.

Da Gud endelig taler til Job, bliver Job sat hårdt i rette. Job ender med at trække alle sine anklager mod Gud tilbage og angre det alt sammen. Job får ikke svar på alle de spørgsmål, han havde til Gud – han finder aldrig ud af, hvorfor han skulle igennem så mange lidelser. Men han får et nyt syn på Gud. Ja han siger ligefrem, at før havde han kun hørt et rygte om Gud, men nu har han set ham.

Oprindeligt havde Job en nytte relation til Gud. Det var måske næsten som en gensidig aftale: Job var from og Gud velsignede ham. Det kunne betale sig at være from og Job nød godt af Guds velsignelser. Til slut i Jobs bog erfarer Job velsignelsen ved at kende Gud. Nu var der ikke jordisk gods eller andet, der kunne komme imellem Job og Gud. Og Job forblev hos Gud og lærte ham at kende på et langt dybere plan. Job lærte, ikke at søge Gud for velsignelsernes skyld, men at søge Gud fordi han længtes efter at være nær Gud.

Jobs Bog handler måske ikke først og fremmest om lidelse, men i lige så høj grad om velsignelsen ved at leve nær ved Gud – velsignelsen ved at kende Gud selv. Det er langt mere end blot at kende Gud via hans gaver.