Årsmøde i KRIS 2024

Årsmødet i KRIS 2024.                          

Af/Birgit Dashnaw

Den 27. april fejrede KRIS igen årsmøde i Herning. Denne gang blev årsmødet holdt i dejlige lokaler, der til daglig tilhører Herning oasekirke.

Vi var ca 30 fremmødte, der fik lov til at lytte til Astrid Bauns levende fortælling om, hvad Gud har gjort i hendes liv. Om en Gud, der forvandler og helbreder, selv om hun tidligt i livet var udsat for incest af sin far. Som Astrid sagde, så har jeg en kasse med minder om det frygtelige, der skete, kassen står her (og hun peger ned ved siden af sig), men kassen er der, den skal ikke åbnes mere, men være en påmindelse om, at Gud har forandret og forvandlet, at Gud KAN forandre og forvandle. Astrid fortalte om den vrede, der nærmest fyldte alt i hende i nogle år, om en vrede, der kunne have ødelagt ægteskab og børn, hvis ikke hun havde fået hjælp både af terapeuter og fra Herren selv. Astrid fortalte også om den proces med forsoning og samtaler, hun har været igennem for at genoprette forholdet til sine børn. Bogen ”Fra kaos til helhed” er skrevet af Astrid Baun for nogle år siden.

Astrids vidnesbyrd giver håb til os alle, om en Gud, der er nærværende, en Gud, der elsker sin skabning og magter at forvandle og forandre, når vi kommer til Ham. Stor tak til Astrid Baun.

Repræsentantskabet havde sørget for dejligt bagværk, hjemmebagte boller, hjemmelavede æblekager og kaffe/te, der blev nydt inden generalforsamlingen blev afholdt. I år var der ingen vedtægtsændringer og der var genvalg til bestyrelse og repræsentantskab.

Formanden Malene informerede om et underskud i regnskabet for 2023, som var forudset og som der er handlet på af bestyrelsen. Sekretæren Jette søger fonde og kommuner om økonomiske midler, men da disse beløb varierer fra år til år, kan det være ret svært at lægge et budget. Netop derfor er bønnen om Guds indgriben en utrolig vigtig del af bestyrelsen og repræsentantskabets opgaver. Hvis ikke Gud velsigner arbejdet kan det ikke bestå, og der er virkelig brug for at arbejdet består, så mange kan få hjælp af terapeuterne i KRIS.

Så en dejlig oplevelse var det, at en repræsentant for Velliv foreningen var mødt op for at give en gave til KRIS på 50.000 kr. Et beløb, der er øremærket til en temadag for frivillige i KRIS, der skal afholdes her til efteråret. Velliv foreningen støtter initiativer, der styrker den mentale sundhed på arbejdspladser og i lokalområder.