Lægedom ved Jesu sår.

Det afgørende for os i vort liv fra undfangelse til sidste åndedræt er at blive mødt med kærlighed fra de personer, som står os nærmest. Mother Teresa sagde engang: ”Den værste sygdom i den vestlige verden i dag er ikke TB (tuberkulose) eller spedalskhed; Nej! Det er at være uønsket, uelsket og uden omsorg. Vi kan kurere legemlige sygdomme med medicin, men den eneste virkelige helbredelse for ensomhed, fortvivlelse og håbløshed er kærlighed. Der er mange i verden, der dør på grund af mangel på brød, men langt flere der dør på grund af for lidt kærlighed. Fattigdommen i vesten er af en anden slags – det er ikke kun en fattigdom på grund af ensomhed, men også en åndelig fattigdom. Der er en sult efter kærlighed så vel som en sult efter Gud.”

Alle menneskelige relationer står i fare for at blive ramt af destruktive skader på grund af manglende kærlighed. Når kærligheden bliver kold tager selviskheden over og så bliver selvtilfredsstillelsen markant mere udtalt. I forbindelse med en film på DR med titlen: ”Mænd der dræber kvinder” – Stilles spørgsmålet til forskellige såkaldte eksperter, men ikke en eneste nævner en af de vigtige drivkræfter – nemlig det helt indlysende: Forbrug af pornografi, som jo netop er seksuel udfoldelse uden kærlighed. Seriemorderen Ted Bundy kom med en advarsel den sidste aften før henrettelsen d. 29. januar 1989; en advarsel med henblik på unge mænd, der let bliver afhængige af porno. Pornografien i teen årene havde for Bundy netop ført til den afsporing, som endte med mord på mange unge kvinder.

Ethvert seksuelt overgreb fører uvægerligt til dybe skader, som har brug for dybtgående lægedom. Oplevelsen af forkastelse er blot en af de mulige skader. Forkastelse er en af de mest udbredte lidelser i vor del af verden. Ikke kun seksuelle overgreb fører til oplevelse af forkastelse, men enhver form for krænkelse og svigt i de tidlige år. Selv i mors liv kan et barn opleve sig uelsket og uønsket og dermed mærke forkastelsen fra fosterstadiet af. Ikke kun er forkastelsen i sig selv destruktiv lidelse, men det kan åbne for andre negative og ødelæggende følelser og holdninger. Frygt, mindreværd, had, bitterhed, jalousi, vrede, hidsighed, uforsonlighed, oprør, skuffelse med mere. Alle negative følelser er gift for sjælen.

Hvad kan man gøre for at få lægedom for forkastelse? Det første skridt er at erkende problemet. Dernæst må man følge, hvad Jesus lærte: Tilgive den eller de, der har såret dig. Også selvom de for længst er døde. Husk! Tilgivelse er ikke en følelse, men en beslutning. Men du klarer næppe alene at tilgive af hjertet. Bed Jesus om kraften til at tilgive af hjertet. Han formår. Tag dernæst en beslutning om at blive af med alle de negative følgevirkninger af forkastelsen i dit liv, som er nævnt ovenfor. Vær opmærksom på at alle negative følelser kan give mulig åbning for ånder af tilsvarende karakter. Tag dernæst mod hvad Jesus vandt til dig på korset. Et fuldkomment offer i kærlighed til netop dig. Jesus oplevede forkastelse på korset: Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Selvom Han kun havde gjort godt og aldrig syndet, oplevede Jesus forkastelsen, for at du aldrig skal have nødig at opleve forkastelse fra din himmelske Far, men accept på grund af Jesu fuldkomne offer for dig. Se Ef. 1,6 – accepteret i den elskede (Jesus) (se King James oversættelse). Det næste du skal gøre er at acceptere dig selv. Formentlig det sværeste. Jeg må ofte sige til mennesker: tænk og tal aldrig dårligt og negativt om dig selv. Du har ikke skabt dig selv. Det har Gud. På korset Har Han forløst dig. Du er Hans elskede barn på grund af Jesus fuldbragte værk. Du har dermed ingen ret til at tænke og tale dårligt om den, som er Guds elskede og dyrebare søn/datter.  Faderen elsker dig lige så højt som Han elsker Jesus. Hans favn er åben netop for dig.

En lille bøn: Tak Herre Jesus jeg tror at du accepterer mig lige her og nu på grund af det, du gjorde for mig på korset. Tak at du virkelig elsker mig og at jeg er dyrebar og kostelig i dine øjne. Tak for din helt særlige omsorg for mig og at du leder mig til fuld frihed. Tak at den himmelske Far også er min Far. Tak at jeg får lov at høre hjemme i Himlen som medlem at den bedste familie i universet. Tak Herre, at du lærer mig at acceptere mig selv, for dit værk er jeg i dig (Ef. 2,10). Tak Herre Jesus, at jeg kan forkynde min frihed fra enhver ond ånd, som har forsøgt at skaffe sig indflydelse på mig gennem mine sår. Tak i Jesu navn. Amen.

Mogens Svendsen

Donation

Birgit og jeg tog d. 9 oktober til Dok 1 i Århus, da vi var inviteret af Århus Kræmmermarked. Vi skulle hente en donation.

Det var jo rigtig spændende. Bjørg Helen Biseth havde lavet en fin ansøgning til en Lions Club Århus om 15.000 kr. Men en ildsjæl i denne Club mente, at vi skulle vente til det store Århus kræmmermarked. Da tiden var inde til det, havde Bjørg fået nys om ca. 40.000 kr. SÅ vi blev overrasket, da vi modtog donationen på 60.000 kr. Desværre var Bjørg syg, så hun kunne ikke være med.

Vi takker hermed også Århus kræmmermarked for de 60.000 kr. som vi vil sørge for at bruge til kurser for klienterne.

Stor tak til Bjørg for dit forarbejde.

Helene

 

Frivillighedsdagen

Den 24. august deltog KRIS i frivilligheds dagen på Tinghuspladsen i Herning. Vi havde en stand sammen med 35 andre frivillige foreninger i Herning. Vi synes, det er vigtigt at vise, at KRIS er til stede i byen, så derfor stiller vi op.

Da dagen oprandt med regnvejr, tænkte jeg: Åh nej da – men jeg bad til, at det måtte blive tørvejr mellem klokken 13 og 17. Den bøn blev næsten opfyldt, for der kom kun en lille byge kl. 16, og ellers var det fint vejr. Der var megen trafik forbi vores stand, og en del fik brochurer med på vejen. Man kunne også købe vores bøger, og ligeledes havde Peter Forum stillet en lille loppe bod op – alt sammen blikfang. Anna Marie Tjargvad var arbejdende kunstner for at illustrere, at det at bruge sin kreativitet er en god måde at bearbejde sine problemer på. Det blev ikke til de dybe samtaler eller mange kopper kaffe og kage, men vi fik vist flaget. Der var mange, der standsede op og læste vores bannere.

Frivilligcentret havde inviteret alle de frivillige på spisning bagefter. Peter og jeg kom til at sidde ved en, der er ansat i kommunen til at hjælpe kronisk syge, og hende fik vi en god samtale med. Så det blev en rigtig god dag. TAK for det.

Sonja Jensen.

 

Middel mod ensomhed

Ensomhed er et stort problem for mange i vort land i dag. Selv blandt kristne. Jesus har peget på en alvorlig udvikling i Endetiden. Nemlig at lovløsheden skal tage til. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Det burde jo i grunden være utænkeligt i et kristent fællesskab. Men er vi ikke helt overgivet til Jesus Kristus i vort liv, så vil fjenden meget let kunne splitte dem ad, som ellers hører sammen i troen. Netop fordi vi lever i en tid, hvor mennesker i tusindvis vender sig bort fra den levende Gud, vil ikke bare vantro, men også åndeligt mørke, løgn og egentligt hedenskab vinde indpas i menneskers liv. Djævelen forstår at udfylde det tomrum, som opstår der, hvor mennesker vælger Gud fra. Det indebærer, at vi kan opleve stor splittelse og lidelse i familierne. Afhængig af hvem, der virkelig har besluttet at følge Jesus på den smalle vej, som hjem til Himlen når, eller måske har valgt at gå på den brede vej, som fører til fortabelse Matt.: 7,13-14 Vi kan ikke afgøre noget herom for andre end os selv personligt. Måske må vi med smerte se nogen af de kære gå en anden vej end vi. Vi kan lægge dem i Guds hånd og bede Ham tage vare på de af vore, som har valgt at vandre borte fra levende livsfællesskab med Jesus og vor Himmelske Far. Vi skal aldrig fortvivle, når vi udsættes for trængsler i vort liv med Gud.  Paulus og Barnabas oplevede voldsom modstand og forfølgelse på deres missionsrejse i Lystra, hvor Paulus blev stenet. I Apg. 14,22 står der om dem, at de efter at være vendt tilbage, styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde: ”Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige.”

Ensomhed står i stærk kontrast til Guds planlægning for mennesket. Menneskeligt fællesskab er derfor grundlæggende Guds middel mod ensomhed. Allerede i 1. Mos. 2,18 står der, at Herren sagde:” Det er ikke godt for mennesket at være alene –.” Det er den naturlige jordiske kernefamilie far, mor og børn. I disse år løbes der storm netop mod familien. Tidens ideologi, som har dybe rødder i kulturmarxismen, vil afskaffe både jødisk/kristen moral og specielt seksualmoral og dermed undergrave kernefamilien. Helt sikkert ved vi, hvem der er den åndelige drivkraft bag den ideologi.

Men der gives et endnu stærkere middel til fællesskab end den naturlige jordiske familie og det er den himmelske. Ensomhed og kristent fællesskab er hinandens dybeste modsætning. Som de, der har besluttet at følge Jesus er vi kaldet til at være sønner og døtre af vor Far i Himmelen. Jeg har tidligere nævnt Ef. 1,6 som et af de stærkeste udtryk for det familieskab vi som troende er sat ind på. I King James oversættelsen står der : – Han (Gud) udvalgte os — idet Han havde forudbestemt os til at blive adopteret som sønner/døtre ved Jesus Kristus til Ham selv i overensstemmelse med hans gode viljes behag, til pris og ære for Hans nåde, ved hvilke Han har gjort os accepterede i den elskede (nemlig Jesus). Det græske ord, der her oversættes ved accepterede kan også oversættes ved udtrykket højt begunstiget = du er altså Guds favorit i Kristus. (Det var netop det same ord, som er brugt på græsk i Englen Gabriels budskab til Maria.)

At være adopteret ind i Guds familie indebærer et søskende fællesskab i Kristus, hvor det er Helligåndens kraft, der driver værket. Rom, 5,5 ”Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden som er givet os.” Derved indpodes der et fællesskab i os, hvor kærligheden hele tiden er motivet for alt, hvad vi er befalet at gøre indbyrdes. Paulus har givet os det stærkeste billede af det kristne fællesskab ved henvisning til den omsorg lemmerne i et jordisk legeme har for hinanden. Alle Helligåndens gaver, som Paulus omtaler i 1. Kor. 12,13 & 14 er beregnet på at blive udfoldet i kærlighedens omsorg for hinanden i det kristne fællesskab, hvor alle er værdifulde og dyrebare og ingen overflødige eller ligegyldige.

Jeg samler lige nogle vigtige ord til dig på basis af Bibelens Ord, som kan understrege hvordan Gud ser dig i Kristus. Du er 1. Kaldet. 2. Udvalgt. 3. Forudbestemt. 4. Adopteret. 5. Accepteret (Faderens højt begunstigede.) Sådan må du se dig selv i Kristus og ligeledes se alle dine søskende i troen og handle derefter. Før alt andet antyder apostlen Paulus, så må kærligheden være på plads 1. Kor. 14,1 : ”Jag efter kærligheden —.” Kun den kærlighed, vi får fra Helligånden kan klare den opgave, vi er blevet betroet i Kristus. Den Kærlighed må du se, som det mest effektive middel mod ensomhed og den kærlighed har Herren tiltænkt dig allerede før du selv kunne sanse noget som helst Ef. 1,4.

 

Mogens P.C. Svendsen

En god aften v/ Sonja Jensen

Den 25. april var jeg inviteret til at holde foredrag i foreningen Multikulturelle kvinder, som mødes i frivillig centret. Der kom ca. 15 kvinder af forskellig nationalitet, hovedsagelig tamilere, en enkelt kurder m.m.  De var meget søde og åbne og inviterede os til at spise aftensmad sammen med dem, som de hver især havde medbragt.

Mit tema var “Hvordan hjælper vi i KRIS dem, der er udsat for overgreb.”

Jeg talte lidt om, hvad der er seksuelle overgreb? Omfanget af overgreb, senfølger af overgreb, og hvordan vi hjælper ofrene. Derefter fik vi en livsberetning fra en tidligere klient, en ung pige. På trods af at det var første gang hun offentligt fortalte sin historie, gjorde hun det meget medlevende, og tilhørerne var meget opmærksomme.  Hun fortalte om svigt i barndommen, især fra faderens side, som muligvis resulterede i, at hun fik kontakt med nogle fyre, som begik overgreb mod hende i en meget ung alder. Dette medførte depression og angst. Hun blev desperat men fik snakket med sin mor, som formidlede og bakkede hende op i at søge hjælp hos KRIS .

Nu er hun i gang med en uddannelse. Hun har stadig ting at kæmpe med men er kommet langt i sin proces, takket være sin tro på Jesus, som hjælper hende og er en ressource for hende.

Da Hun var færdig med sin beretning, var der en af tilhørerne, som sagde: Hvor er det godt vi er i Danmark. Havde det været i mit hjemland, havde der ikke været nogen hjælp at hente.

Da vi tog hjem, var det med glæde i hjertet over en god aften.