KRIS I EN BRYDNINGSTID!

Det har helt åbenbart været en tid med mange ændringer. Vi fik ikke den store opbakning til vores møde i april om KRIS’ fremtid. Til gengæld fik vi den positive oplevelse, at der kom opbakning til KRIS i form af fire nye ansigter i bestyrelsen. DSC07871Et vældigt positivt løft, som styrker arbejdet rigtig meget. Det er godt, når der kommer nye kræfter til. Ofte er vi andre slidte og KRIS har brug for engagerede, idérige mennesker, der godt vil yde en indsats for netop den tjeneste, som vi alle ved er meget værdifuld.

fremtidenMed henblik på KRIS repræsentantskab har vi fået den glædelige oplevelse, at Birgit og Greg Dashnaw har lovet at stå for koordinationen i KRIS repræsentantskab. Vi hilser dem velkommen i tjenesten. De har allerede tidligere vist stort praktisk engagement i KRIS. En tydelig personlig ledelse af repræsentantskabet vil være med til at styrke KRIS’ organisatorisk, men også rent praktisk vil det være med til at gøre det konkrete arbejde langt mere synligt og mærkbart. Det gælder både det medlemsmæssige engagement, men også kontaktfladen til kirker og menigheder. En Hovedopgave for repræsentantskabsmedlemmer er jo lokalt at være KRIS’ ambassadører der sørger for kontakten. Nu kommer der nogen, som kan lede dem i det arbejde.

ukraine-krise-auftragslage-mittelstand-maschinenbauI juni udsendte vi et nødråb vedrørende økonomien. Det gav en god respons fra mange, men ikke nok til at vi kunne undgå at træffe drastiske afgørelser.
I slutningen af oktober så vi os i bestyrelsen nødsaget til at afskedige sekretæren. Det sker med udgangen af januar måned 2016. Skal der blive tale om genansættelse, så skal vi skaffe en månedlig forøgelse af gaveindtægter på mindst 5.000 kr. Ved samme møde blev det vedtaget, at vi målrettet ville øge anstrengelserne for at skaffe flere medlemmer og flere gavegivere. Vort givermotto er forsat: Hellere give et lille beløb end et afslag.

Rosengudstjeneste roseI forbindelse med vores Rosengudstjeneste nævnte jeg i talen noget om at vælge mellem velsignelsen og forbandelsen. Det vil jeg gerne uddybe. Det er kun i forholdet til Gud, at vi kan vælge mellem velsignelsen eller forbandelsen. Og det er vel at mærke kun de velsignelser og forbandelser, som nævnes i Bibelen. De er alle nævnt i 5. Mos. 28.
I 5. Mos. 11,26-28 nævnes det valg, som Gud stiller folket over for. Men det er i virkeligheden også vort valg i dag. For vælger vi Gud til i vort liv, så vælger vi dermed også velsignelsen, som Gud lover. Det vil helt enkelt sige; at vælger du at høre Jesus til og følge Ham gennem livet her i verden, så vælger du også de velsignelser, som Gud lover sit folk. Du vælger også den velsignelse at arve evigt liv og være med Jesus i herligheden derhjemme hos Gud.
Hvis vi derimod vælger Gud fra i vores liv, så vælger vi også de forbandelser, som er nævnt i 5. Mos. 28.

Helt anderledes forholder det sig med de forbandelser, som andre mennesker påfører os. De er absolut ikke noget, som vi selv vælger. For at sige det direkte: Det er ikke noget du selv er skyld i, men noget som er påført dig af andre. Men den slags forbandelser giver Jesus os ret til at bryde i Hans navn, når vi har besluttet at følge Ham.

Desværre er der nogle, der har en dårlig vane med at sige noget ondt og grimt om sig selv – f.eks. – jeg burde aldrig være født eller – jeg er ikke værd at elske – eller sige andre grimme ord om sig selv. Kort og godt – det er at forbande sig selv, og det kan skade os alvorligt, derfor bør vi omgående holde op med at både tænke og udtale onde tanker og ord om os selv.

Tak til alle jer, som på forskellig vis bidrager til at KRIS fortsat kan øge en værdifuld tjeneste for de mest udsatte i vores del af verden. Gud velsigner i rigt mål jeres virke til bedste for dem, som er Herrens ”øjesten”

 

– Mogens Svendsen