KRIS netop nu!

Afsked med en god medarbejder

Eva

Eva Jensen

Det går ikke altid, som vi kunne ønske os, men nutiden bliver fortid og fremtid bliver nutid. Vi har i KRIS oplevet meget godt, men også nogle svære ting. Som sagerne står til i øjeblikket, så har vi været nødt til at tage afsked med vores trofaste sekretær gennem halvandet år – Eva. ”Stor tak til dig Eva for den store omsorg og omhu, du har vist i arbejdet. Det vil kunne mærkes, at vi ikke har den hjælp og støtte i hverdagen, som vi har være vant til. Vi ønsker dig Guds velsignelse og alt muligt godt i tiden fremover”.

Nye ansigter på de, der fremover skal løse sekretæropgaver!

10428479_10205814445910147_1821309167074136451_n

Daniel Christensen

De fleste af sekretæropgaverne er nu blevet udliciteret til bestyrelsens medlemmer. Desuden har Hugo Martinussen været os til umådelig stor hjælp omkring budget og regnskab og hele den økonomiske side af arbejdet i KRIS og stor tak for det. Den eneste aflønning fremover bliver Daniel Christensen indsats med bogføringen. Velkommen siger vi til Daniel. Eva har været god til at dele opgaverne og beskrive deres indhold. Det er jo ikke det samme som, at nu går det bare nemt. Vi bliver sat på prøve, om vi virkelig kan bestride opgaverne på forsvarlig vis. Eva har lovet fortsat at stå for hjemmesiden, så den kan fungere og desuden også Nyhedsbrevet, så det kan blive sendt ud til alle medlemmerne.

Vejen frem

Vi tror stadig på, at Gud har en fremtid for KRIS. Der gøres et meget værdifuldt arbejde til bedste for de mennesker, som bærer på smertefulde minder fra de tidlige år i deres liv.

En af de afgørende skader, vi mennesker kan opleve, er forkastelse. Så mange drejer det sig om, at ca. hver femte menneske lider under følelser af forkastelse. Det i sin tur fører til en lang række andre negative følelser, angst, frygt, had, bitterhed, værdiløshed, selvmedlidenhed, depression, osv. Det, som mange ikke er klar over, er, at der til hver negativ følelse fin
des en tilsvarende ånd, som forstærker den negative følelse. Det medfører, at små årsager får en uforholdsmæssig voldsom reaktion. Og desuden fastholder og forstærker det negative mønster.

12733977_960533560700110_5060218682235543030_nFor at løse problemerne i vores liv, må vi gå til roden af dem. Hvis ikke vi går til roden af problemerne, vil elendigheden fortsætte. Og roden ligger i vort selv, at alt i mit liv kun drejer sig om mig selv. Jeg vil, jeg kan, jeg skal osv. Vi må afvæbne det fordærvede selv. Her viser Bibelen os en klar løsning på problemerne fra forkastelse til accept. Løsningen for alle vore problemer har deres udspring i det fuldbragte værk på Jesu Kors. Mange tror at de ved alt om, hvad der er fuldbragt på Kristi Kors, men om du så brugte et langt liv på at udforske det, så vil der altid være meget mere. På korset ramtes Jesus af Guds retfærdige straf over ethvert menneskes fordærvede selv. Der er kun en løsning for vort fordærvede selv og det er henrettelse. Din henrettelse skete på Jesu kors. Dit gamle selv er korsfæstet med Kristus. Synden blev sonet. Til gengæld får enhver, som tror på Jesus og overgiver sit liv til Ham, tilgivelse og retfærdighed, lægedom evigt liv og salighed. Det er jo et fantastisk godt bytte. Du får det for intet, derfor kan du også give det videre for intet. I Ef. 1,6 står der i King James oversættelsen – Han har gjort os accepterede i sin elskede Søn. Og det er en langt bedre oversættelse end den danske. At Gud har accepteret os i Kristus betyder, at vi i Kristus kan få alt det, som Jesus har vundet til os på Korset. Tilegnelse sker ofte gradvist, for at vi kan nå at følge med i det, som Gud gør i vore liv. Vi får det i det omfang vi selv er klar til.

På grundlag af Jesu værk på Korset er vi kaldet til at sætte os selv fri ved at: Tilgive andre – Aflægge vrede, bitterhed, had og oprør – godtage at du er accepteret i Kristus – og glem ikke at acceptere dig selv – i Kristus.

V/ Mogens P.C. Svendsen