Hvor skulle vi gå hen?

Hvor skulle vi gå hen? Du har jo det evige livs ord.

Tekst: Joh. 6,66-67

“Vi skal tale om Guds kærlighed og barmhjertighed, men også om Guds retfærdighed. I Jesu ord står der: jeg er livets brød. Brødet er grundlæggende for livets opretholdelse. Jesus er altså nødvendig for livet med Gud. Jesus må komme ind i mig ellers går jeg fortabt. Og ved troen bliver det muligt. Af nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven, siger apostlen. Troen kommer af det som høres. Altså kan ingen præstere troen. Men du kan tage mod den, når du hører ordet.”

Når vi ser på os selv, så er der intet håb for os. Og Guds Ord giver os ret. Guds løsning på vores synd er utrykt på engelsk: God’s solution is execution. Guds løsning er henrettelse. Guds ske tak og lov det skete på korset for næsten 2000 år siden. Det er både Guds kærlighed – Jesus går i dit sted – og Guds retfærdighed. Retfærdigheden er at straffen rammer Jesus i stedet for dig og for alverdens synd også den synd, som er begået mod dig. Guds løsning er tilgivelse. Gratis. Grænseløs nåde. Du kan intet lægge til eller trække fra. Bare stole på Gud. Blive desperat efter Ham, som er livsnødvendig for dig – Jesus. Han bar al din skyld og skam. Han blev slået i ansigtet for din skyld. De rev skægget ud. Satte tornekrone på hans hoved. Slog ham. Piskede Ham. Drev nagler gennem hænder og fødder. Hånet, spyttet på, nedværdiget, løjet om. Onde beskyldninger. Nøgen hang han der på korset og bar din skam. En hollandsk kvinde, som var blevet udsat for gruppevoldtægt af unge mænd, har berettet, at hun efterfølgende havde svære traumatiske smerter. Hun blev siden gift men ægteskabet var langt fra lykkeligt. Hun bar på alt for meget bitterhed mod mænd. Da fik hun en dag lov til siddende på sin seng at opleve en vision af Jesus. Hun så ham hængende der på korset – helt nøgen! Da blev det klart for hende, at Jesus virkelig som mand hang der og bar skammen også for hende. Befrielsen kom. Hun fik lov at erfare lægedom og frihed fra skammen.

Men langt det sværeste Jesus oplevede for din skyld var: Min GUD, Min GUD, hvorfor har du forladt mig. Jesus blev virkelig forladt af sin FAR for din skyld. Det var, for at du aldrig i evighed skulle have nødig at være forladt af Gud din FAR i Himlen. Du har endnu aldrig prøvet det, så du ved ikke hvordan det føles. Men Det er uendelig afgrundsdyb smerte.

Da jøderne hørte Jesu tale om at spise hans kød og drikke hans blod forlod mange Ham og fulgte Ham ikke mere. For dem var det vigtigste at få til opretholdelsen af livet her og nu. De havde ingen sans for evigheden. Synes du også at det nærværende er vigtigst?

Og Jesus sagde: vil I også gå jeres vej. Simon Peter svarede: Herre til hvem skulle vi gå, du har jo det evige livs Ord.

Det evige Livs Ord – er Jesus selv. Både det Han siger og det han gør og har gjort.

Der er en Far i Himmelen, som har ventet på dig – hele dit liv, ja, og endda før. Sådan er Jesu eget billede fra Lukas 15 om sønnen der vender hjem til sin far og bliver modtaget med en åben kærlig favn. Som denne far er Gud, siger Jesus. Lad Ham ikke vente forgæves på dig.

Jesus har Det Evige Livs ORD!

Henry A. Tandberg. Blev født i 1871 i Chicago. Faderen døde, året efter. Henry flyttede med moderen tilbage til Norge. Blev frelst ved frelses armeens bodsbænk i 1878. Og blev året efter officer i armeen i Norge. Knapt 18 år. Som en af pionererne arbejdede han hårdt og energisk. Stiftede Armeens børne og ungdomsarbejde, samt søgertjenesten. Redaktør af Krigsråbet var han gennem mange år. Mest kendt nok for sine mange digte og åndelige sange. F.eks. Jeg er en sejler på livets hav.

I 1907 blev Han alvorligt syg og kom på Sanatoriet som rekonvalescent. På den tid var tuberkulose oftest ensbetydende med lidelse og død. Mens han var der skrev han en anden af sin meget kendte sange. – Til hvem skal vi dog gå hen, du har jo det evige livs Ord. – Blandt patienterne var også en ung kvinde. Hun var i slægt med Tandberg. Hun var meget syg, og det var kun et spørgsmål om tid, før hendes liv her på jord ville slutte. Hun havde ingen personlig tro på Jesus. En dag spurgte hun lægen direkte – Tror du på, at Jesus er død for vore synder? Og læge svarede klart, at han troede at Jesus var død for vore synder. Hun var så dårlig, at hun ikke var sammen til spisning i spisesalen men fik mad på sit værelse. Lægen bad Tandberg om at tale med kvinden.

Han fortalte hende netop om ordene fra sin nye sang og om Jesus, der er gået gennem dødens dal for os. Det var denne samtale der blev vendepunktet i hendes korte liv. Og hun måtte hurtigst muligt rejse hjem for at dele sin nyvundne tro med sin familie. Inden hun kort efter fik lov at rejse hjem til sin elskede Jesus og sin himmelske Far.

Sangen taler netop om, at vor livsaften usvigelig sikkert kommer – Hvordan vil den være for dig? Skal den betyde evigt lys for dig og ikke fortabelsens uendelige mørke? Skal du være med og se det strålende lys fra Jesus, når du går ind igennem perleporten?

-o-

“O Herre til hvem skulle vi dog gå hen? Du har jo det evige livet! Kun du bærer navnet som synderes ven, kun du har dit livsblod os givet. Hvor fattig, hvor øde og tom var vor jord. Om ikke vi havde dit evighedsord. Som løfter vor sjæl over jorderigs grus. Helt op mod de evige højder.

O Herre til hvem skulle vi dog gå hen? Når sorgerne fylder vort hjerte , Når ikke der findes en eneste ven, Som magter at lindre vor smerte? Hvor godt da at fly til din åbnede favn. Du lindrer hver smerte og stiller hvert savn. Som før vil du byde dit; Ti og vær stille! Og stormen og bølgen dig lyder.

Når livsaften kommer og solen går ned, Og evighedsklokkerne ringer. I Skyggernes dal og ved dødsflodens bred. Sig hvem skal vel over mig bringe? Her vil da til Jesus jeg befale min ånd. Og barnligt da lægge min skælvende hånd I hans, som har gået gennem dødsdalen før, Og fjernet dens brod og dens torne.”

Af Henry Albert Tandberg

Med Disse indslag vil vi i KRIS ønske alle en rigtig glædelig JUL og et velsignet Nytår i Jesu navn. Tak til alle! Til medarbejdere, medlemmer, repræsentantskab, bestyrelse, forbedere og til enhver som i årets løb har gjort en indsats til fordel for KRIS og dermed for alle, for hvem KRIS er blevet en Guds lægedom og velsignelse.

Kærlig hilsen Mogens Svendsen Formand i KRIS