Velkommen til årsmøde i KRIS 21.4.2018 kl. 13-17

Velkommen til Årsmøde i KRIS!

Lørdag den 21. april 2018 kl. 13 -17.

 I Sct. Johannes kirke, Herning.

Fredhøj alle´2, 7400 Herning.

Taler er Psykolog Ph.d. Peter Damgaard-Hansen.

Han taler over emnet: Forsoningens kunst og nådegave.

Peter D.-H. voksede op i Luthersk Mission i Sønderborg. Men som ung vendte han ryggen til sine forældres kristne tro. Selvom han blev uddannet psykolog, oplevede han dog ikke, at psykologien gav ham tilfredsstillende svar. Senere søgte han svar i den alternative verden. Han oplevede sig tiltrukket af Indisk dybdepsykologi og forsøgte sig en tid med Transcendental Meditation og Yoga. Det åbnede hans øjne for den åndelige dimension, men afslørede for ham også det indre tomrum. Siden blev det til arbejde i Norge, hvor New Age filosofi blev koblet på psykologien i et integreret forløb. Her mødte han sin kone Deborah, som også var en søgende sjæl. Sammen flyttede de til USA, hvor Peter virkede som psykolog i en årrække. Arbejdet med det alternative fortsatte indtil de blev standset af en bog om Maria. Maria-åbenbaringer i Medjugorge.

Det blev for Peter et tegn, der fik ham til at søge svar et andet sted end i New Age. Det personlige manglede han i New Age. Det opdagede han derimod i Marias Søn, Jesus. Den lange søgen var slut og et åndeligt hjem fandt både han og hans kone i den katolske kirke.

Når Peter taler om forsoningens kunst og nådegave, så er det med baggrund i den kendsgerning, at vi som mennesker uundgåeligt kommer til at såre andre. Ofte meget dybt med alvorlige skader til følge. Hvordan kan mennesker, som har givet hinanden dybe sjælesår overhovedet blive forsonet? Det kan forekomme umuligt. Men Peter har nogle erfaringer, som vi nok kan drage nytte af, når vi hører ham fortælle om de meget vægtige erkendelser han har med sig fra mange års erfaring i arbejdet med mennesker. Han gør f.eks. gældende at forsoning ikke kan klares alene ved menneskelig kraft.

Der er i høj grad brug for ”Kraften fra Oven”.

 

Program:

Velkomst

Solosang

Tale ved Psykolog Peter Damgaard-Hansen.

 

Emne: Forsoningens Kunst og Nådegave

Anledning til spørgsmål.

 

Kaffe.

Under kaffen vil der være auktion over medbragte effekter. Giv en melding hvis du har mere end tre effekter med, af pladshensyn.

ALT GÅR UBESKÅRET TIL KRIS’ ARBEJDE

 

Generalforsamling

 

Følgende punkter er på generalforsamlingens dagsorden:

Medlemsmødet

  1. Årsberetning ved formanden.
  2. Godkendelse af årsrapporten (regnskab)
  3. Valg af revisor.
  4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
  5. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet

  1. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
  3. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer
  4. Eventuelt.

Tilmelding til årsmødet vil kunne ske pr. mail: kris@kris-dk.dk

eller telefon 29 70 23 05

Tilmeldingsfristen er lørdag d. 14. april.