Efterrefleksioner af kurset: “En sund familie med traumer i bagagen”.

Efterrefleksioner af kurset ”En sund familie med traumer i bagagen”

Vi er glade for at have deltaget i den første del af kurset! Det var oplysende og inspirerende. Der var en rød tråd af håb gennem hele dagen. Det var opløftende, at der var et fokus på at se os selv som en hel familie, trods traumer og svære ting i bagagen. Det at tage Guds tanker om os selv og vores familie til os, og lade det forme os, så vi får det erstattet med alt det nedbrydende, andre og vi selv har sagt. Vi fik skærpet opmærksomheden på, hvad det egentlig er, vi går og tænker og siger om os selv og hinanden, og hvilken betydning det har.

Vi fik svar på, hvad en sund familie er, og hvordan det kommer til udtryk og folder sig ud i familien, og hvordan et traume påvirker den enkelte og familien. Gunhild er en god formidler, der inddrager sine erfaringer, så det gjorde undervisningen levende og let at tage til sig. Samtidig var vi en gruppe, som begyndte at dele liv med hinanden, eller ’yde bypass’ til hinanden, og det er med til at vi får meget mere med hjem. Vi udfoldede os også med pensler og maling, og det gav et helt andet udtryk end det at tale og lytte. Vi har startet en god proces sammen som par, og ser frem til næste del af kurset!