Kald på mig, så vil jeg svare dig v. Mogens Svendsen

Jeremias 33 Kald på mig, så vil jeg svare dig!

Det ord fra Jer har jeg ikke kunnet lægge til side igen. Gud har store og forunderlige ting til os, hvis blot vi vil kalde på Ham. Han vil helt sikkert give os langt ud over, hvad vi kan forstå og fatte, når blot vi trofast kalder på Ham og stoler på, at Han er trofast og altid holder, hvad Han lover. Han ønsker inderligt fællesskab med hver eneste af os. Han har en klar og tydelig plan for dit og mit liv. Alt er lagt tilrette for at vi skal vandre i de gerninger, Han har beredt.

Vi har en nød på vores hjerte for kirken i Danmark. Vi ved og har derhjemme talt om, at den åndelige situation er tæt på det, vi møder i Jesu ord til menighederne i Åb. 2-3, F.eks. Til menigheden i Sardes: Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod Ordet og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig.

Eller f.eks. menigheden i Efesos: Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed, husk derfor på hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig.

Vi har lagt mærke til, at vidnesbyrdet i udstrakt grad er fuldstændig ophørt i mange kirkelige kredse og forsamlinger. Når vidnesbyrdet om Jesus dør bort, så kan de troende ikke føre mennesker til frelse i Kristus Matt. 28,19. Uden vidnesbyrdet kan de troende heller ikke besejre Satan. Jf. Åb 12,11. Dermed bliver de troende lette ofre for satans forførelser og bedrag.

Det er alvorligt, når den levende bøn mange steder er skrumpet ind. Nærheden til Jesus er blevet fjern. Vi har brug for at blive mindet om Hebr. 2,1-4. Hurtigt og næsten umærkeligt kan vi glide bort fra det nære forhold til Jesus og til Helligåndens klare brand i hjertet, fordi så meget andet får lov til at fylde alt for meget i vores liv med Gud.

Jesus er alt for mig. Påmindelser kommer hver dag. Han har så meget godt til menighederne i Danmark. Så meget uafhentet velsignelse. Det er nærmest tragisk at måtte sige det. Om Guds folk i Danmark dog ville åbne deres hjerte for Jesu kald. Der er menigheder som f.eks den i Laodikea, hvor Jesus er sat udenfor. Han står og banker på menighedens dør og siger: Hører nogen mig og åbner døren? – da vil jeg gå ind og dele Herrens nadver.

Du og jeg har fået det himmelske kald. Og husk på, at når Jesus siger klare og tydelige ord til os om at vågne op og vende om, så er det i inderlig kærlighed. Jeg havde en meget stærk oplevelse en dag. Jeg havde lavet en stor handel, som kostede mange penge og kom i tvivl om, hvordan Jesus så på det, jeg havde gjort.  Jeg blev mindet om, at uanset hvilke fejl jeg måtte begå, så har Herren ikke trukket sin nåde tilbage. Hans kærlighed er den samme, om vi har fejlet aldrig så slemt. Af Guds nåde er du frelst ved tro, det skyldes ikke dig selv, gaven er Guds og ingen synd kan ændre det. Vi husker det nok også fra kong David. Har du syndet, så erkend det med det samme, bøj dine knæ og bed om tilgivelse, og det er slettet ud, som om det aldrig var sket. Erkende, bekende og vende os bort fra synden og vende os til Ham, som ønsker inderligt fællesskab med os for Jesu Kristi skyld.

Det helt centrale ord for Guds redningsplan har du i 2. Kor 5,21. Den store udveksling. Jesus, der ikke kendte til synd har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i Ham. Vi har ikke noget at prale af. Intet af det, vi gør, kan bidrage til vor frelse. Desværre er det meget udbredt, at kristendom handler om overholdelse af love og regler, men det er alt sammen bedrag. Intet slet intet af vort bidrager til frelsen. Den er Guds suveræne gerning. Og tag imod det i tro. Der er overvældende meget til dig som vi! være et Guds barn. Kald på mig, så vil jeg svare dig! Lyder det stadig fra Herren. Amen.

Mogens P. C. Svendsen