Når livets omstændigheder kommer i vejen.

Kære medlemmer.

Vi må desværre meddele, at vores nye sekretær, Susanne, som vi har været rigtig glade for, er blevet nødt til at sige op.

Susanne stopper af personlige årsager, og det har vi fuld forståelse for, omend vi er rigtig kede af at skulle sige farvel til hende så hurtigt. Det har været et godt men alt for kort samarbejde. Vi vil fra bestyrelsens vegne sige Susanne stor tak for hendes tid hos os. Vi har mærket hendes brand for opgaven og for KRIS’s vision, og vi har mærket det store ønske om at give mere, end det var muligt på nuværende tidspunkt. Det er derfor også tydeligt for os, at det ikke var et let valg for Susanne, og at hun hellere var blevet, hvis omstændighederne var anderledes.

Vi ønsker Susanne alt det bedste fremadrettet og håber, at samarbejdet må bære frugt på anden vis i fremtiden.

 

Og, kære medlemmer, så vil jeg i samme omgang også benytte lejligheden til at spørge jer, om I vil bede for den kommende ansættelsesproces. Mon I kender nogen, der kunne være relevante til at søge stillingen som bogholder/sekretær hos os? Hvis det er tilfældet, så prik dem endelig på skulderen og foreslå dem at tjekke stillingsopslaget ud, som nu ligger på vores hjemmeside. I må meget gerne dele opslaget f.eks på facebook, så det kommer ud til flest mulige.

 

Varme hilsener fra Malene, formand for KRIS.