Dryp fra bestyrelsen.

Dryp fra bestyrelsen

Til seneste bestyrelsesmøde holdt jeg en kort indledning over et bibelvers fra Salme 119 fra Salmernes bog -nemlig vers 105 som lyder sådan: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” Det ord havde jeg valgt fordi, det er meget beskrivende for KRIS’ arbejde. Vi arbejder på, at KRIS må blive en større organisation, og i det arbejde er der undervejs mange beslutninger, der skal tages, og valg, der skal træffes. Det er vigtigt at vi holder KRIS’ formål højt, ved at række ud til seksuelt misbrugte og incestofre med hjælp og terapi og være med til at bringe håb for fremtiden for både dem og deres pårørende. Vi tror, at Jesus er det håb, og at han kan bringe den forvandling ind i ethvert menneskes liv med alle de sår, vi hver især bærer rundt på. Det betyder, at vi i de konkrete, praktiske og væsentlige opgaver har Jesus med. Til hvert møde søger vi ham først, og vi beder om at han må åbne og lukke døre. Vi beder til ham om hjælp i de konkrete opgaver, og vi søger hans vejledning om hvilken vej, vi skal gå og hvilke skridt, vi skal tage. Det betyder også at f.eks. repræsentantskabet er med til at bede for KRIS’ arbejde og for bestyrelsen, og jeg håber og tror, at mange af jer medlemmer også sender en bøn op for dette arbejde ind imellem – og for det skal I have stor tak!

En af de seneste beslutninger og valg, har handlet om vores nye sekretær Jette. Også dér har vi en klar fornemmelse af Guds ledelse og vejledning, og vi er rigtig glade for at have budt hende velkommen, og vi er meget taknemmelige for hendes gå-på-mod og handlekraft.

KRIS var her ikke, om ikke Gud ville det – og om Gud vil, får vi lov til at opleve, at vi vokser som organisation og kan række længere ud med Guds budskab til os brudte mennesker.

Jesus er lyset på vores sti og lygten for vores fod – også i bestyrelsesarbejdet.