Jesus fandt dig

Af Mogens Svendsen

 Jesus Fandt dig!

 Tunge mørke natteskyer op ad himlen drager – Med disse strofer af Jakob Knudsen vil jeg begynde en julehilsen. For livsvilkåret i denne verden er, at mørket for mange især i vinterhalvåret kan være voldsomt tyngende og nærmest lammende for sind og tanker. Spørgsmålene står i kø. Hvor finder jeg håb? En stråle af Guds helbredende lys, der kan splitte det smertelige mørke både omkring mig og indeni mig?

For år tilbage skrev jeg en ”KRIS – Julehilsen”, der hed: ”En Rose fra Jesus”. Hvis du skriver det,  som søgeord på nettet, finder du den hilsen som det første. Det handlede bl.a. om, at Jesus greb ind netop, da det så allersværest ud. Bønnen er i denne julehilsen, at Jesus finder også netop dig, som synes, at livet er smerteligt og næsten ubærligt. At du her midt i en isolerende Corona tid, kan få lov at mærke Hans forløsende nærvær. Mærke en omsorg, som kan nå derind, hvor ingen andre kan nå og lindre den nød og smerte, som synes alt for uoverkommelig.

Vi kan i vort livsforløb træffe mange skæbnesvangre beslutninger. Måske giftede nogen sig til en overvældende sum af lidelser hos et menneske, som gjorde dem alvorligt fortræd. En anden voksede op med alvorlige svigt, vold og overgreb. I sidste ende var det Jesus, der fandt dem. Han har fulgt dig også før du anede noget om Ham. Han blev udvej for mange efter måske mange år med navnløs angst, rædsel og smerte. Jeg mødte nogen af dem, som Jesus fandt. Har tit tænkt på hvor ubegribelig meget ondt nogle mennesker kan udsættes for. Jesus gav et håb, som de aldrig

havde drømt om, kunne blive til virkelighed. Nogle af dem, der oplevede megen smerte i deres tilværelse havde smerten med helt fra undfangelsen af. Selvom Gud har tænkt noget godt for hvert eneste lille menneske, der undfanges i mors liv, så lever vi i en falden verden. Hvor synd og sorger gror. Andre mødte først den dybe smerte på et senere tidspunkt.

Her i livet tænkes der ikke kun gode og lykkelige tanker for de ufødte. Men der kan alt afhængig af omstændigheder meget let opstå destruktive følelser, som kommer til at præge livsskæbnen for det kommende liv. Følelser af forkastelse og afvisning kan begynde allerede, når en mor tænker ulykkestanker om det barn, hun venter. Det kan der være utallige grunde til. Men fælles er, at et foster altid vil mærke om det er ønsket, elsket og villet eller det er uønsket, hadet og afvist.

Nogen, som jeg lærte, hvordan de kunne kalde på Jesus, havde forgæves prøvet stort set alle muligheder for lindring. Men intet hjalp. Først, da de lærte at kalde på Jesus, nåede Hans befrielse ind bag den dybe forkastelse. Dermed kom forløsningen. For Jesus har ”en” med sig, som de fleste slet ikke er særlig positivt fortrolig med.

Jesus siger: ”Den, der har mine bud og holder dem, han/hun er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af Min FAR (hvilken herlig besked at få); også jeg skal elske ham/hende og give mig til kende for ham/hende.” Og i vers 23 tilføjer Jesus, at både Han og Faderen vil bo der. Hører du!! Han vil bo hos dig, der elsker Jesus, dvs. dig. som holder fast ved Hans Ord.

Den vigtigste åbenbaring af dig som Guds barn er den Himmelske Faders accept, som Paulus nævner i Ef. 1,6 – Det græske ord karitoo brugs kun her og i Lukas 1,28 (du benådede). Det betyder at være højt begunstiget, den stærkeste accept noget menneske kan få jf. King James oversættelsen. Hører du? Du som tænker tunge triste negative tanker om dig selv. Der er bud fra englekor, at du er Guds favorit i den elskede (Jesus). Så syng da glæden ud, for du er Jesu Kristi brud. I Hans hænder du tegnet står, om end du selv så uendelig lidt formår.

Jesus betalte prisen for dig med sit dyrebare blod, for at Faderens nærvær i dit hjerte og Hans Fuldgyldige accept af dig, som Hans elskede barn kunne blive gyldig. Jesus kan åbenbare denne virkelighed for dig. Du skal intet gøre for at fortjene det. Men du må selv komme til Ham og afhente gaven i tro. Dermed har du ikke kun en FAR i Himlen, som har accepteret dig helt og fuldt, men du har også et hjem i Himlen og du har en helt ny familie Guds Familie, som venter på at du skal være med i kredsen.

Med disse ord om, hvad Jesus formår også i dit liv, vil vi ønske alle en rigtig glædelig Jul og et velsignet Nytår i Jesus navn! Vi takker Gud for, at Han har formidlet håb til rigtig mange gennem arbejdet i KRIS. Samtidig retter vi en varm tak til alle, der har været med til på forskellig vis at yde en indsats med forbøn, terapi, rådgivning, arbejde, støtte og opbakning til KRIS. Tak til alle medlemmer og gavegivere. Tak til bestyrelse, medarbejdere, forbedere, repræsentantskab og klienter. Tak til alle, som vil stå med i Herrens kamp for at nå alle de små, som længes efter at blive mættet med Jesu herlige nærvær i deres hjerte.

Kærlig hilsen Mogens