Dryp fra bestyrelsen

Dryp fra bestyrelsen i KRIS
Af: Mette Baldwin
Jeg vil starte med at udtrykke min store glæde over det arbejde, der gøres i og ud fra KRIS! Både det lønnede og ulønnede.
Jeg ved, det er stort for hver enkelt klient at kunne få denne hjælp, og rigtig mange er gået fra mørket og ind i lyset via hjælp fra KRIS gennem årene. Tak til alle medarbejdere, og særligt forbederne vil jeg nævne.
Dagen efter sommermødet var jeg til gudstjeneste i Viborg Domkirke og blev meget berørt, da jeg så Joakim Skovgårds billede, hvor Jesus går forrest med en kæmpe flok, alle klædt i hvidt, ud af dødsriget – og er på vej over i Himmeriget/Paradiset, hvor al smerte/sygdom/psykiske traumer/flashbacks o. lign skal høre op i menneskers liv!
Selvfølgelig er det Jesus, som går forrest også her på jord. Det sker i Helligåndens kraft og via vedholdende og udholdende støtter når incestoverlevere/seksuelt misbrugte kommer godt videre i livet. Derfor særlig tak til terapeuterne og alle dem, der beder for KRIS` kerneopgave; de terapeutiske samtaler!
Vi afholdte det årlige sommermøde i Stauning, som vi plejer, og nåede rundt om nye visioner og et mere almindeligt bestyrelsesmøde.
Fredag aften havde vi en tjek-in runde og dejlig aftensmad sammen.
Derefter forklarede Malene om vore hidtidige visioner, og vi besluttede hvilke visioner vi har indtil 2026! Det bliver spændende, da vi ønsker at KRIS når længere ud, både til unge og evt. lidt andre målgrupper.

Vi var inde på, om vi skal tilbyde vores kristne terapi til sekundært traumatiserede – F.eks. unge, der har rejst ud til flygtningelejre, hvor mange flygtninge (desværre) har oplevet seksuelle krænkelser o. lign undervejs – eller kontakte foreninger, der har frivillige, der ofte møder incestofre og seksuelt misbrugte i andre arbejdsgrene og mangler indsigt og faglig viden.
Terapeuterne forklarede idéen med venskabsfamilier for deres klienter, det er forsøgt med god gavn, at en familie bruger tid med en klient så ensomheden bliver formindsket. Hvis du/I vil vide mere, så kom til årsmødet lørdag d 25.9, det er også vores 30 års jubilæum!
Vores sekretær Jette er kommet rigtig godt ind i arbejdet, og har søgt mange fonde med gode resultater! Hun er guld værd for KRIS!
Vi gennemgik regnskabet fra 2020 så det kan rettes til før årsmødet. Vi blev godt forkælet med dessert og chokoladefondue senere.
Lørdag: Vi startede med en fin andagt v Svend Åge, som gjorde det tydeligt for mig (igen), at Jesus har gjort arbejdet for os ift synd og det evige liv! Dejlig start.
Derefter dagsorden med vanlige punkter om budget 2022, årsmøde, Rosengudstjeneste, Frivillighedsdag i Herning lørdag d 18.9, hvor vi deltager.
Vi sluttede af med en lækker frokost og kager fra Frederiks bageren til slut m kaffen. Alt i alt et godt sommermøde.
Hilsen Mette Baldwin, næstformand i KRIS bestyrelse!