30 års jubilæum & årsmøde

 v/Mette Baldwin

Lørdag d 25.9.21 afholdt vi årsmøde og fejrede 30 års jubilæum for KRIS. Det foregik i Skt Johanneskirkens fine lokaler. Bordene var flot pyntede til dagen.

Dagen startede med generalforsamling kl 10.30, årsberetning blev aflagt og regnskabet godkendt.  Blandt nye tiltag i KRIS er jo at Jette fungerer rigtig godt som sekretær, hun har taget flere kurser i fundraising som giver udbytte! Bl.a blev vi lovet omkring 160000 kr fra Socialstyrelsen hvis vi bredte vore aktiviteter ud over hele landet.

Vore revisorer kommer fra firmaet Revenu.

Derudover kom der fokus på, at bøn er en styrke i KRIS, det virker ind i arbejdet med klienterne. Kurset ”Helbredelse af sjælen” blev nævnt, det er også for mænd.

Til sidst sagde Anne Katrine Vig tak for at have haft Helene som supervisor gennem hendes 4 årige psykoterapeutuddannelse, som hun blev færdig med i sommer. Hun er fortsat medarbejder i KRIS Århus.

Til frokost nød vi smørrebrød og samvær med hinanden.

Om eftermiddagen havde vi undervisning om skam ved Christa Boje, som gav stof til eftertanke. Vibeke Møller, tidligere landsleder i KRIS, fortalte historien om KRIS fra starten af og hvordan det blev en landsforening. Særligt om årene hvor der virkelig var tilskud fra staten m.m.

Vi hørte et par lovsange v/Hanne Bødtker

Vi afrundede eftermiddagen med et flot kagebord og en virkelig lækker 30 årslagkage! Selvfølgelig inklusiv auktion, hvor der blev solgt godt.

Tak til alle der var med til at gøre dagen festlig! KRIS har været igennem både fede tider og mere udfordrede tider. Men vi er her endnu, og oplever fremgang i denne tid på flere fronter.

Al tak og ære til Gud for arbejdet. Han står bag og har i alle årene velsignet med de tjenere der skulle til.  Han har givet mod og håb i de svære perioder, tak til alle der har kæmpet for KRIS, i bøn og i arbejdet med stor udholdenhed.

  1. 25.11.21 Mette Baldwin, næstformand i KRIS