ÅRSMØDE 2022

Kære medlem

Du inviteres hermed til årsmøde i KRIS,

lørdag den 30. april 2022 kl. 13.00 – 17.00

i menighedslokalerne, Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning

Til årsmødet får vi besøg af Lisa Lauridsen, som kommer og fortæller om hendes liv som misbrugt gennem mange år.

Er du i tvivl om hvem Lisa er, kan du se hende på TV-klippet fra årsmødet i september, som var det mest sete klip på TV Midt-Vest i flere dage.

Se det her.

Der vil ved årsmødet også være lovsang og auktion. Kontakt Helene på 2195 0209 vedr. effekter.

Dagsorden:

Velkomst

Valg af ordstyrer
Medlemsmødets dagsorden:
1. Årsberetning
2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab)
3. Valg af revisor
4. Fremlæggelse af budget
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
7. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødets dagsorden:
1. Valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer
2. Emner vedrørende repræsentantskabet
3. Eventuelt.
Afslutning