Dryp fra bestyrelsen

Dryp fra bestyrelsen

v/Malene Nygaard Kristensen

Glædelig advent. En tid hvor vi ser frem mod julen og mod Jesu komme.

Samtidig er det også en tid, hvor mange af os begynder at kigge lidt tilbage på året, der nærmer sig sin afslutning. Det gjorde vi også en lille smule til vores sidste bestyrelsesmøde d. 3. nov., og jeg har selv siden tænkt lidt mere.

Det er et år, som fylder os med taknemmelighed. Vi kunne f.eks. krydse af til bestyrelsesmødet, at vi har både det nødvendige antal gavegivere for i år, og at vores medlemstal fortsat har været stigende. 105 gavegivere og 372 medlemmer – Det fylder os med taknemmelighed. Vi talte også med stor taknemmelighed om årsmødet – om 30 års-jubilæet, som var en herlig dag.

En tilbagevendende udfordring for KRIS gennem årene, har været økonomien – og her kan vi virkelig også være fyldt af taknemmelighed for året der er gået. Jette, vores sekretær, har gjort en stor indsat i fundraising, og det er blevet velsignet, så vi står økonomisk et rigtig godt sted, for at arbejde videre med KRIS mod nye højder. Der er plads i økonomien til at drømme og tænke større, og så beder vi Gud støtte og guide os, i at træffe gode valg og bruge pengene på bedste vis.

Vi har fortsat fokus på at gøre KRIS kendt i større dele af landet, og samtidig er vi opmærksomme på, at vi ikke kan række længere ud end vi har og finder ressourcerne til, både i forhold til praktiske opgaver, terapi, oplægsholdere og tid.

Der er ingen tvivl om, at Gud vil KRIS – det har vi tydeligt mærket hele vejen igennem og da ikke mindst i år, så derfor beder vi Ham også frimodigt om bisiddere, terapeuter, oplægsholder, bestyrelsesmedlemmer, og hvad vi ellers har brug for. Og Gud sørger for os igen og igen.