Hannes sang

MINE DØDE TIMER

1. Mine døde timer

bærer jeg til dig,

gjennom tørst og tomhet

skal jeg finne vei.

 

2.Se de skjulte smerter,

netter uten navn,

angstens bitre timer

fylt av ordløst savn,

 

3.Løft dem inn i lyset,

gi min uro navn,

la ditt ord, din nærhet

fylle mine savn.

 

4.Mine døde timer

bærer jeg til dig,

inntil de i lyset

stille åpner seg.

 

Daniel Helldèn 1972. ( måske kun melodien)