ÅRSMØDE 2022

Kære medlem

Du inviteres hermed til årsmøde i KRIS,

lørdag den 30. april 2022 kl. 13.00 – 17.00

i menighedslokalerne, Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning

Til årsmødet får vi besøg af Lisa Lauridsen, som kommer og fortæller om hendes liv som misbrugt gennem mange år.

Er du i tvivl om hvem Lisa er, kan du se hende på TV-klippet fra årsmødet i september, som var det mest sete klip på TV Midt-Vest i flere dage.

Se det her.

Der vil ved årsmødet også være lovsang og auktion. Kontakt Helene på 2195 0209 vedr. effekter.

Dagsorden:

Velkomst

Valg af ordstyrer
Medlemsmødets dagsorden:
1. Årsberetning
2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab)
3. Valg af revisor
4. Fremlæggelse af budget
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
7. Eventuelt.

Repræsentantskabsmødets dagsorden:
1. Valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer
2. Emner vedrørende repræsentantskabet
3. Eventuelt.
Afslutning

30 års jubilæum & årsmøde

 v/Mette Baldwin

Lørdag d 25.9.21 afholdt vi årsmøde og fejrede 30 års jubilæum for KRIS. Det foregik i Skt Johanneskirkens fine lokaler. Bordene var flot pyntede til dagen.

Dagen startede med generalforsamling kl 10.30, årsberetning blev aflagt og regnskabet godkendt.  Blandt nye tiltag i KRIS er jo at Jette fungerer rigtig godt som sekretær, hun har taget flere kurser i fundraising som giver udbytte! Bl.a blev vi lovet omkring 160000 kr fra Socialstyrelsen hvis vi bredte vore aktiviteter ud over hele landet.

Vore revisorer kommer fra firmaet Revenu.

Derudover kom der fokus på, at bøn er en styrke i KRIS, det virker ind i arbejdet med klienterne. Kurset ”Helbredelse af sjælen” blev nævnt, det er også for mænd.

Til sidst sagde Anne Katrine Vig tak for at have haft Helene som supervisor gennem hendes 4 årige psykoterapeutuddannelse, som hun blev færdig med i sommer. Hun er fortsat medarbejder i KRIS Århus.

Til frokost nød vi smørrebrød og samvær med hinanden.

Om eftermiddagen havde vi undervisning om skam ved Christa Boje, som gav stof til eftertanke. Vibeke Møller, tidligere landsleder i KRIS, fortalte historien om KRIS fra starten af og hvordan det blev en landsforening. Særligt om årene hvor der virkelig var tilskud fra staten m.m.

Vi hørte et par lovsange v/Hanne Bødtker

Vi afrundede eftermiddagen med et flot kagebord og en virkelig lækker 30 årslagkage! Selvfølgelig inklusiv auktion, hvor der blev solgt godt.

Tak til alle der var med til at gøre dagen festlig! KRIS har været igennem både fede tider og mere udfordrede tider. Men vi er her endnu, og oplever fremgang i denne tid på flere fronter.

Al tak og ære til Gud for arbejdet. Han står bag og har i alle årene velsignet med de tjenere der skulle til.  Han har givet mod og håb i de svære perioder, tak til alle der har kæmpet for KRIS, i bøn og i arbejdet med stor udholdenhed.

  1. 25.11.21 Mette Baldwin, næstformand i KRIS

Dryp fra bestyrelsen

Dryp fra bestyrelsen

v/Malene Nygaard Kristensen

Glædelig advent. En tid hvor vi ser frem mod julen og mod Jesu komme.

Samtidig er det også en tid, hvor mange af os begynder at kigge lidt tilbage på året, der nærmer sig sin afslutning. Det gjorde vi også en lille smule til vores sidste bestyrelsesmøde d. 3. nov., og jeg har selv siden tænkt lidt mere.

Det er et år, som fylder os med taknemmelighed. Vi kunne f.eks. krydse af til bestyrelsesmødet, at vi har både det nødvendige antal gavegivere for i år, og at vores medlemstal fortsat har været stigende. 105 gavegivere og 372 medlemmer – Det fylder os med taknemmelighed. Vi talte også med stor taknemmelighed om årsmødet – om 30 års-jubilæet, som var en herlig dag.

En tilbagevendende udfordring for KRIS gennem årene, har været økonomien – og her kan vi virkelig også være fyldt af taknemmelighed for året der er gået. Jette, vores sekretær, har gjort en stor indsat i fundraising, og det er blevet velsignet, så vi står økonomisk et rigtig godt sted, for at arbejde videre med KRIS mod nye højder. Der er plads i økonomien til at drømme og tænke større, og så beder vi Gud støtte og guide os, i at træffe gode valg og bruge pengene på bedste vis.

Vi har fortsat fokus på at gøre KRIS kendt i større dele af landet, og samtidig er vi opmærksomme på, at vi ikke kan række længere ud end vi har og finder ressourcerne til, både i forhold til praktiske opgaver, terapi, oplægsholdere og tid.

Der er ingen tvivl om, at Gud vil KRIS – det har vi tydeligt mærket hele vejen igennem og da ikke mindst i år, så derfor beder vi Ham også frimodigt om bisiddere, terapeuter, oplægsholder, bestyrelsesmedlemmer, og hvad vi ellers har brug for. Og Gud sørger for os igen og igen.

Hannes sang

MINE DØDE TIMER

1. Mine døde timer

bærer jeg til dig,

gjennom tørst og tomhet

skal jeg finne vei.

 

2.Se de skjulte smerter,

netter uten navn,

angstens bitre timer

fylt av ordløst savn,

 

3.Løft dem inn i lyset,

gi min uro navn,

la ditt ord, din nærhet

fylle mine savn.

 

4.Mine døde timer

bærer jeg til dig,

inntil de i lyset

stille åpner seg.

 

Daniel Helldèn 1972. ( måske kun melodien)

Sponsorpulje

Sponsorpulje

v/Jette Kruse

I KRIS har vi et stort ønske om at række ud og hjælpe alle, som har været udsat for incest eller andre former for seksuelt misbrug – også dem, som ikke selv har de økonomiske midler til at betale for et terapiforløb.

Vi har derfor oprettet en sponsorpulje – men hvad er en sponsorpulje egentlig?

En sponsorpulje betyder, at en person, som ønsker at hjælpe en økonomisk trængt misbrugt klient med at dække udgifterne til et terapiforløb, indbetaler penge til klienten via en sponsorpulje.

Sponsoren får fuldt skattemæssigt fradrag for beløbet som ved andre gaver.

Sponsoren vælger selv, om beløbet skal dække udgifterne for en bestemt klient (hvor man får oplyst det første bogstav i klientens navn), eller det skal være et fast månedligt beløb, som går til flere klienter. Man kan også her få oplyst forbogstavet i et eller flere klienters navne.

Terapeuten opfordrer altid klienten til at betale så meget selv, som hun/han har mulighed for. Det er således kun det resterende beløb, sponsoren betaler. Hvis klientens økonomi forbedres (fx hvis klienten kommer i arbejde), vil klientens betaling blive større og sponsorens betaling derfor blive mindre.

En terapitime hos KRIS koster kun 300 kr. for en enkelt person eller 450 kr. for parterapi, hvilket er meget billigt i forhold til, hvad det koster andre steder.

Hvis du ønsker at hjælpe os med at hjælpe en klient, er du meget velkommen til at kontakte os på kris@kris-dk.dk eller 29702305. Så laver vi aftalen præcis som du ønsker det.

På forhånd TUSIND TAK for dit bidrag!