Helbredelse af sjælen/kursus

Helbredelse af sjælen kursus.

Af/ Sonja Jensen

Vi satser på at starte nyt kursushold op for kvinder i august 2023 såfremt der er nok tilmeldte.

Du kan læse mere om hvad helbredelse af sjælen kursus går ud på her:

Helbredelse af sjælen – KRIS (kris-dk.dk).

Kurset bliver afholdt i KRIS lokalerne i Bredgade 55 Herning lederne er Sonja Jensen og Anna Karla Moesgård.

Tilmelding til Sonja Jensen

Mail: sonja.jensen@kris-dk.dk

Invitation til foredrag og årsmøde

Kære medlem

Du inviteres hermed til foredrag og årsmøde i KRIS

lørdag den 29. april 2023 kl. 13.00 – 17.00

i menighedslokalerne, Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning

Til årsmødet får vi besøg af Dorthe Sandvad, som er autoriseret coach og vil fortælle om ”en kærlighed, der forvandler”.

Du får her en præsentation af hende:

 

En kærlighed, der forvandler

Jeg vil i mit oplæg invitere jer indenfor i min tros-og livsrejse. På en vej der har indeholdt meget smerte, men også et møde med Gud som ændrede mit perspektiv og mit fokus.

En historie som fortæller om, at Gud kan møde dig, uanset hvor mørk din baggrund er og hvad end der er hændt dig. Gud ønsker at skrive en ny historie om dig, det er ikke for sent.

I kan læse mere om mig og min historie på www.dorthesandvad.dk.

Dagsorden for generalforsamling ifølge vedtægter:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Godkendelse af årsrapporten.
 3. Valg af repræsentantskab.
 4. Valg af revisor.
 5. Vedtægtsændringer
 6. Eventuelt.

Dagsorden for repræsentantskabsmøde ifølge vedtægter:

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 2. Orientering om emner af interesse for repræsentantskabets kontaktopgave.
 3. Eventuelt.

Har du punkter til dagsordenen til årsmøde eller repræsentantskabsmøde, bedes du sende dem til kris@kris-dk.dk senest d. 31. marts.

Under kaffen er der mulighed for at købe bøger og ting fra loppemarkedet. Medbring ting, som du vil donere til loppemarkedet. Husk at sætte pris på det du medbringer.

Indkaldelse til årsmøde 2023

Indkaldelse til Årsmøde 2023

Af/formand Malene Nygaard Kristensen

Lørdag d. 29. april kl. 13-17 afholder KRIS Generalforsamling og repræsentantskabsmøde.

Mødet finder sted i Sct. Johannes kirkes menighedslokaler, Fredhøj Allé 2, 7400 Herning.

Dagsorden for generalforsamling ifølge vedtægter:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Godkendelse af årsrapporten.
 3. Valg af repræsentantskab.
 4. Valg af revisor.
 5. Vedtægtsændringer
 6. Eventuelt.

Dagsorden for repræsentantskabsmøde ifølge vedtægter:

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 2. Orientering om emner af interesse for repræsentantskabets kontaktopgave.
 3. Eventuelt.

Har du punkter til dagsordenen til årsmøde eller repræsentantskabsmøde, bedes du sende dem til kris@kris-dk.dk senest d. 31. marts.

Dorthe Sandvad taler ved årsmødet. Se mere i indbydelsen.

Indbydelse og dagsorden bliver sendt ud og lagt på hjemmesiden senest 3 uger før mødet.

Det levende håb

Det levende håb!

Af/Mogens Svendsen

Kalendermæssigt er vi på vej mod forår og lysere dage. Men i tiden er der mange mørke skyer i vores menneskelige tilværelse. Det er ikke bare krigen i Ukraine. Der er også de mange unges mistrivsel. Der er krisen i hospitalsvæsenet. Der er Psykiatriens utilstrækkelighed. Der er den seksuelle revolutions skadelige konsekvenser for den enkeltes så vel som for familiernes sundhed, hvor dybt moralsk forfald går hånd i hånd med de manges oplevelse af forkastelse og mangel på kærlighed. Hvor skal de finde et varigt håb?

Politikerne arbejder med det menneskeligt mulige, og de kan ikke løse den dybe krise i vores samfund. Alexander Solsjenitsyn nævner følgende i sin store Templeton tale:” – mens jeg endnu var barn, husker jeg at have hørt en række ældre mennesker give følgende forklaring på de store katastrofer, der ramte Rusland:” Mennesker har glemt Gud, det er derfor alt dette er sket.” Og dette omfattede forfærdelige og dødelige katastrofer for mange millioner af mennesker. Ikke mindst for de mange kristne. Solsjenitsyn blev omvendt i 1970.

Solsjenitsyn har også denne bemærkning: ”Gudløshed er altid det første skridt mod tyranni og undertrykkelse.” ”Det er første skridt mod ”Gulag.” Om Amerika skriver han: ”Jeg er forfærdet over, at landet gradvist bliver forvandlet til en sekularistisk og ateistisk utopi, hvor kommunistiske idealer glorificeres og fremmes, mens jødisk-kristne værdier og moral bliver latterliggjort og i stigende grad udryddes fra nationens offentlige og sociale bevidsthed. Gud er gradvist blevet slettet fra vores offentlige institutioner og vores uddannelsesinstitutioner, for at blive erstattet af alle mulige former for vildfarelser, perversion, korruption, vold dekadence og vanvid.”

Jo, der er så vist masser af åndeligt mørke i verden. Det gælder også i Danmark. Men der er dog også strålende lys i mørket. I bogen “Women who Risk” får du et stærk indblik i, hvad Gud gør i dag i de dele af verden, som ellers er nogen af de vanskeligst tilgængelige, når det gælder forkyndelsen af evangeliets budskab om frelsen i Jesus Kristus.

Her kan du bl.a. møde Nori, en sygeplejerske, som arbejder på militærhospitalet i Mafraq i Jordan. Selvom Nori er dygtig og engageret i sit arbejde, så er hun alvorligt plaget af nedtrykthed og håbløshed. Sommetider giver det sig udslag i raseri mod hendes forældre. Hun oplever sit liv som forbandet på grund af jinner. Det kan du læse om i koranen. Det er det samme som onde ånder. De plager hende, særligt om natten. Hun føler det, som om djævelen er indeni hende. Hun arbejder på kræftafdelingen, og hun oplever til stadighed, at patienter dør omkring hende. Overlægen er bekymret for hendes helbred. Han nævner, at hun er hans foretrukne sygeplejerske på afdelingen. En dag kommer han med et kontroversielt forslag. At hun måske skulle tale med en kristen præst. Hvilket hun pure afviser, idet hun understreger, at hun er praktiserende muslim. Det er lægen også, men ifølge ham er der ingen imam, der har kunnet hjælpe mennesker, når det drejer sig om jinner. Lægen nævner også, at tilstedeværelsen af jinner i hendes liv kan have noget med hendes far at gøre. Og Nori bliver på et tidspunkt klar over, at de onde ånder er kommet ind i hendes liv netop i forbindelse med at hendes far begyndte at misbruge hende seksuelt som fireårig.

Det er faktisk ikke ualmindeligt, at mennesker bliver invaderet af onde ånder i forbindelse med et seksuelle overgreb.

Det er imidlertid et kortvarigt glimt af en udsendelse på Sat 7, der får Nori til at træffe en drastisk beslutning. I udsendelsen nævnes det, at Jesus kan bryde enhver lænke. Hun opsøger en præst i den katolske kirke, men han vil ikke have ballade med muslimer, så hun bliver afvist. I den ortodokse kirke afviser præsten hende med samme begrundelse. Frustreret går hun rundt på fortovet og udtrykker sin vrede over at være blevet afvist. Et ægtepar ser hende gå rundt og tale med sig selv. De spørger hende venligt, om de måske kan hjælpe hende. Hun fortæller om sine problemer med jinner. Og de lover at hjælpe hende fri. Manden er præst i baptistkirken. Nori bliver inviteret med ind i kirken. Og i løbet af et par timer er hun sat fri fra de onde ånder og har taget mod Jesus som sin Frelser og Herre.

Men ikke nok med, at hun bliver friet fra sine plageånder og finder et livsforvandlende håb i Jesus, hun vælger også at vidne om ham. Det gør hun på Facebook. Hun ved, at det er med livet som indsats. Hun risikerer at blive slået ihjel af sine allernærmeste. Hun bruger derfor et dæknavn ”Huda.” og åbner med ordene: ”Godaften dette er ”Huda har håb.” For to måneder siden var mit liv et roderi, jeg havde rædselsfulde mareridt. Jinner angreb mg om natten, og jeg ønskede bare slå mig selv ihjel. I dag er jeg en helt ny person. Så her er min historie. Hvis du kan relatere til noget, jeg deler med dig i aften, så ønsker jeg helt bestemt at høre fra dig. Måske har du de samme spørgsmål, som jeg havde. Jeg har altid følt en tomhed i mit hjerte. Noget manglede, eller nogen manglede. I aften vil jeg fortælle om min rejse til Jesus.”

Naturligvis blev Nori straks mødt med en strøm af negative kommentarer – ”vantro” – ”jeg hader dig” – ”du fortjener at dø.” Men de fleste kommentarer var positive, og de opmuntrede hende til at fortsætte. I løbet af kort tid havde hun mere en tusind følgere fra hele Mellemøsten.

Samme dag Nori mødte Jesus, døde hendes far. Bare 49 år gammel. Da hun en dag fortalte sin mor, Nasreen, om sit nye liv med Jesus, blev hun mødt med voldsom vrede og afvisning. Nasreen slog hende med knytnæve i ansigtet og truede hende med familiens straf. Men hver aften låste Nori sig inde på sit værelse med sin PC. Her hjalp hun muslimer fra utallige lande med at finde frihed og et levende håb i Jesus. Og historien med moderen ender lykkeligt. Nori får nemlig lov til at lede sin egen mor til at tage mod Jesus som Frelser og Herre. Nasreen er dog totalt uvidende om, at det er hendes egen datter, der som, Huda, svarer på hendes spørgsmål.

Det som havde gjort mest indtryk på Nasreen var den forvandling, som hun oplevede i datterens liv. Nori var blevet fyldt med en kærlighed og glæde, som moderen aldrig havde mødt før.  En dag efter at Nasreen var kommet til tro, får Nori frimodighed til at fortælle Moderen, hvem Huda er og i overstrømmende glæde griber Nasreen hende, løfter hende op og giver hende en svingtur, som var hun en lille pige igen. Mor og datter forenet i fælles tro på Jesus.

Beretningen om Nori kan du læse i bogen: Women Who Risk. Secret agents for Jesus in the Muslim World. Den er skrevet af Tom & Joann Doyle 2021.

I Bogen er der dybt bevægende vidnesbyrd om kvinder som er villige at risikere alt for Jesus. Du kan læse om A. Solsjenitsyns omvendelse i Gulag Archipelago.

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning?

Af/Malene Nygaard Kristensen

En ide er opstået blandt terapeuter og bestyrelse i KRIS. Kan det mon være muligt at tilbyde økonomisk rådgivning gennem KRIS.

Indimellem oplever terapeuterne, at økonomien hos klienterne er en kæmpe kilde til bekymring. En bekymring der tærer på kræfter og overskud, og som derfor også sætter bremser for terapien og dens virkning. KRIS forsøger at hjælpe på forskellige måder allerede – i form af muligheden for at betale mindre for terapien eller få det hele sponsoreret – men hjælpen der opnås gennem terapien, er betydelig mindre, hvis klienten har en konstant knude i maven over næste regning eller over breve fra kreditorer, som bliver ved at komme.

Er der mon nogen af jer medlemmer, som kan noget med at lægge budgetter, skabe overblik over gæld eller lignende, og har lyst til at bruge det i denne sammenhæng? Så må I meget gerne give lyd, for så vil vi rigtig gerne have jeres hjælp.

Vi ville gerne kunne give mulighed for en ”light” rådgivning i forhold til økonomien, og skabe mulighed for at vedkommende kan få hjælp til at komme til et af de øvrige tilbud om økonomisk rådgivning, hvis der er behov for yderligere hjælp. I første omgang er det hovedsageligt til en snak om, hvordan et tilbud kunne se ud, uden at vi kommer i karambolage med lovgivning og retningslinjer for rådgivningsområdet.

Hvis du har input, så skriv endelig til formanden på malene.nygaard@kris-dk.dk eller til KRIS på  kris@kris-dk.dk