Ting til auktion

Ting til auktion

Af/ Helene Svendsen

I forbindelse med Årsmødet vil der igen i år blive holdt en auktion under kaffen.

Alt hvad der kommer ind, går ubeskåret til de klienter, der ikke kan betale for terapi. Klienter må opsige deres lejlighed pga. prisstigninger op til 900 kr. for husleje/forbrug.

 Der vil komme flere, som ikke længere kan betale de 300 kr. selv. Så vi vil slå et slag for dem.

Du er velkommen til at tage effekter med, der vil også være en salgsbod, hvor man ved at købe kan støtte arbejdet.

Find lidt i gemmerne og giv dermed en gave til KRIS.

Der er også muligt at blive sponsor for en klient, kontakt os på mødet eller skriv til kontoret. kris@kris-dk.dk

Har du spørgsmål omkring auktion kontakt Helene 21950209

At være med i KRIS bestyrelse

At være med i KRIS´ bestyrelse

 Af/Mette Baldwin

 Jeg har været med i KRIS´ bestyrelse i snart 4 år.

Jeg meldte mig, da jeg fandt frem til KRIS, pga jeg var medarrangør af et kursus i min kirke.

Jeg ville samle info om, hvor man kunne være frivillig indenfor sjælesorg og at give støtte til mennesker, der har det svært. Det inspirerede mig til at undersøge nærmere, og der stod på hjemmesiden, at der manglede folk i bestyrelsen, så det søgte jeg om.

KRIS havde jeg mødt i København i 90´erne – både i form af undervisning/prædikener i Bethlehemskirken og ved at kende flere kvinder, der havde fået god hjælp hos KRIS.

I bestyrelsen har jeg været særlig glad for det tværkirkelige samarbejde. At vi kommer fra forskellige kirkesamfund og baggrunde har været en berigelse, både for mig og for arbejdet i KRIS.

Særligt det, at vi altid starter med en andagt og beder sammen, det har været stærkt og nemt for mig at gå ind i.

Vi har altid brug for at ligge arbejdet og KRIS´ fremtid i Guds hænder. Han viser vejen for os.

Samtidig er der dygtige folk i bestyrelsen. De senere år er Svend Åge kommet til som en kompetent kasserer og Jette er en fantastisk dygtig sekretær. Mere af arbejdet er delt ud i udvalg, så alle har særlige områder, de arbejder mere på i perioder.

Jeg har lært meget af Malenes overblik, især i forhold til det visionære. Ud fra hendes fine tegninger og gode drøftelser har vi turdet gøre nye ting, det har været rigtig spændende! -At vi altid søger Gud for hjælp og inspiration – det virker!

Jeg har nydt at være med og kunne bruges, også med min baggrund og mine uddannelser. Jeg er både pædagog og psykoterapeut.

Det at bakke op om andres dygtige terapeutiske arbejde har passet godt for mig i disse år.

At terapisamtalerne samtidig er omsluttet af bøn og der er mulighed for forbøn for klienterne er stort. Det tror jeg på kan rykke allermest for et menneske i nød.

Så det er med vemod, jeg træder ud af bestyrelsen til årsmødet.

Men vil her opfordre dig til at melde dig, hvis du har interesse og lyst til at være med.

Kontakt Malene hvis du overvejer at melde dig

Med kærlig hilsen næstformand Mette Baldwin, Silkeborg

Nyt medlem til KRIS-bestyrelsen

Nyt medlem til KRIS-bestyrelsen.

Af/ Malene Nygaard Kristensen

Vil du være med? KRIS arbejder for mennesker – arbejder for nyt liv – arbejder for at enhver får chancen for at være den, Gud har skabt vedkommende til at være.

KRIS er i gang med at bygge op og bygge ud – en tid med udvikling og spændende nye horisonter.

KRIS er under opblomstring igen og du har muligheden for at tage del i det arbejde Gud har for os.

Ring til tlf. 29702305 (her får du fat i vores sekretær) eller skriv en mail til kris@kris-dk.dk, hvis det har interesse – fortæl lidt om dig selv og hvorfor du vil være med, hvad du brænder for og stil dine spørgsmål – så besvarer vi efter bedste evne, og vi kan få en snak om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer.

Du kan også læse mere i nyhedsbrevene, hvor vi hver gang bringer et lille dryp fra bestyrelsen om arbejdet og om, hvad der rører sig.

Evaluering/vidnesbyrd fra helbredelse af sjælen kursus

Evaluering/vidnesbyrd fra Helbredelse af sjælen kursus.

 

af/ Anonym kursusdeltager

Under forbøn kom et meget smertefuldt minde frem, om at blive afvist som 8-årig.

Jeg stod på en lang mørk gang en tidlig morgen i vores hus.

Dette minde er blandet med en generel følelse af at være afvist og forkert gennem barndommen.

Jeg er vokset op i en familie, hvor sorgen over min lillebrors død har fyldte meget – uden at blive italesat. Under forbønnen fik jeg et indre billede af Jesu lysende skikkelse, som gik foran mig ned ad gangen, og der kom en trøst og en kærlighed ind.

Med min nu voksne forståelse indså jeg, at det, jeg havde tolket som afvisning, var i virkeligheden mine forældres egen smerte og bekymring, som jeg opfangede og tog på mig selv, netop fordi der ikke blev talt om det.

Det var dog først efter nogle timer, at jeg fik denne forståelse.

Dette er blot et eksempel af flere møder med Gud. Han har også talt til mig gennem skrift – ord og tekster som vi har delt på kurset, som blev meget levende og personlige for mig.

 

Jeg følte en lethed og blev meget bevæget.

Efter vores møde og forbønnen gav det anledning til, at andre ting begyndte at udvikle sig for mig – langsomt og over tid. Dog ind i mellem med store udfordringer og ja tilbageslag og kamp – men jeg oplever Gud langsomt ændrer mit perspektiv og  viser mig lidt ad gangen hvordan jeg kan blive mig selv.

Jeg blev også på det tidspunkt fyldt af en fornyet omsorg for mine forældre. Det var et møde, hvor lyset slap ind i et sted, der havde været mørkt inde i mig. Efterfølgende, på grund af denne ændrede holdning i mit hjerte, var der andre ting, der langsomt ændrede sig og blev mere fredfyldt i mit indre, specielt omkring min barndom.

Jeg har også gået til samtale hos KRIS over en længere periode og fået lov til der at blive hørt og mødt i alt hvad jeg har kæmpet med. Jeg ved ikke hvad jeg skulle have gjort uden denne uvurderlige støtte og forbøn, da jeg havde det allerværst.

Jeg mærker efterfølgende en anden slags tryghed ved at være til – Jeg har før i tiden været frygtelig plaget af forladtheds følelse og megen angst. Det ville være uærligt at sige, at jeg aldrig mere bliver ramt af disse ting, men jeg begynder at kunne finde ind i Guds nærvær i stedet for. Det har blandt andet forbønnen lært mig.

Jeg prøver, når tingene bliver svære, at huske den store fred, jeg har oplevet efter forbønnen, som en tilskyndelse til selv at søge ind i bøn og “udøse mit hjerte” for Gud. (Salme 62 v. 9 ”Stol altid på ham, du folk, udøs jeres hjerte for ham, Gud er vor tilflugt”.)

Jeg har også erfaret det er sandt, at det kræver disciplin at forblive forankret i bønnen og i Guds ord. Jeg havde over sommeren en meget svær tid, hvor jeg måtte tage hånd om noget tvivl, hvilket måske lyder mærkeligt i lyset af alt det jeg netop havde oplevet med Gud, men jeg forstod det var noget jeg måtte bekende, og netop tage ansvaret for min del af forholdet til Gud, men erfarede også, at når vi kommer nærmere Gud, kommer han nærmere os. Jakob 4:8

Jeg har aldrig følt forbønnen være grænseoverskridende, men har derimod  altid oplevet og forundres over hvordan Sonja og Mary  har kunnet bede lige ind i min situation og på en så rolig og fin måde, selv når jeg ofte desværre har haft voldsomme følelser, der har været svære at være i.

Det har været godt, at kurset er relativt langt og møderne har været et fast holdepunkt og noget at se frem til i en meget svær periode i mit liv.

Det, at det foregår over mange uger, er også fint, så at der er mulighed for at integrere de ting i dagligdagen.

Jeg syntes også, at det er rart, at der er god tid i hvert møde med en lille kaffe pause, så man kan nå at “være der”, og at man når at lære de andre lidt at kende.

Kontingentopkrævningerne i KRIS

Det er forår i Danmark og sommeren nærmer sig.

Det samme gør kontingentopkrævningerne i KRIS.

Vi har i år igen valgt at fastholde det lave kontingent på kun 100 kr. for et almindeligt medlemskab eller 150 kr. for et familiemedlemskab.

Mastercard Payment har dog valgt at forhøje deres gebyr for udsendelse af girokort.

Det vil derfor være en stor hjælp for os, hvis du tilmelder dit kontingent til Betalingsservice. Vi sparer dermed gebyret og kan forhåbentlig også næste år fastholde det lave kontingent. (Hvis alle gør det, kan vi spare langt over 1000 kr.

Du kan allerede nu tilmelde dig betalingsservice på dette link https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=08430756&pbscheck=Mp3UTUQ3aE1QDWNrEdzqLw%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&kundenrLabel=Kundenr.&version=2

Hvis du ikke kender dit kundenr. kan du sende en mail til kris@kris-dk.dk – så sender vi det straks til dig.

Tusind Tak fordi du tilmeldte dig!