Det daglige KRIS

Man møder en gruppe kvinder, der udtrykker deres taknemlighed med tårerne trillende ned af kinderne. Tænk at I gider høre på os igen og igen. Det er det, vi er her for. At være medvandrere på deres livsvej – det giver mening.

Så er der arrangeret et loppemarked, eller rettere 3, fantastisk at møde mennesker, der aldrig har hørt om arbejdet – tænk at dette også kunne være PR og ikke kun arbejde. Det var rigtig sjovt og spændende. Kaffekopper blev fyldt og snakken gik, måske nye kontaktpersoner? Endda nye medlemmer kom der ud af det. Jamen, det er da alt sliddet værd. At det så kunne give til hen mod 3 huslejer i indkomst, det er da fedt! Og stor tak skal der lyde til de frivillige som var med til at hjælpe på loppemarkederne.

Der er samarbejde med 6 andre centre i Århus om Synlighedsdagen som blev afholdt d. 19. sept. I Århus.
Se evt. hjemmesiden www.synlighedsdagen.dk

I Herning var der Frivilligdag, hvor vi stod med en stand og en malende kunstner. Fantastisk når tidligere klienter tilbyder deres hjælp og stiller op sammen med os.

Har I tænkt på, at vi alle er frivillige – det er  lægedom for de sårede mennesker, vi brænder for! Du kan være med til at bakke op, både med forbøn og økonomi.

Snart er der lederkonference i FRIKIRKENET. Også der er vi med. Vi håber at blive set og hørt, og finde samarbejdsmuligheder med kirker og organisationer.
Det er vigtigt at gøre os synlige – vi er meget få medarbejdere, men prioriterer at vise flag hvor vi kan.

Sommeren var så fyldt med sol og varme, nu kommer der nok et hurtigt skift til efteråret. Rosengudstjenesterne er planlagt, i Herning og Århus.( se datoer i nyhedsbrevet)

Et kreativt kursus er planlagt for klienter og medarbejdere, det ser vi frem til.
Helle Noer, kommer og hjælper os i gang med at lave IKONER. Flere klienter har omtalt tidligere kurser som fantastiske, fordi de der kunne møde andre fra ”kulturen”. Man kan godt føle sig som en fremmed blandt mange, når man som misbrugt skal færdes ude i det pulserende liv. Her kan man mødes og føle sig tryg, fordi de andre ved, hvordan det er at være ”mig”.

Nye klienter finder vej til KRIS og medarbejdere bliver uddannet. Det daglige arbejde i KRIS udføres af meget aktive medarbejdere, der brænder for det, de har med at gøre. En bisidder er i fuld gang med at planlægge et nyt tiltag sammen med en terapeut – det må I læse om i næste nyhedsbrev.

KRIS er ikke kun for seksuelt misbrugte, men handler også om ” lægedom for sjælen”.

– Helene Svendsen