Hvordan vinder man?

vindHvordan vinder sejr over synd, død og ikke mindst djævel?

Jo vidnesbyrdets Ord virker
”De har overvundet ham (satan) i kraft af  lammets blod og i kraft af deres vidnesbyrds ord” – åb. 12,11

Satans hovedvåben mod de troende er skyld. Glem det aldrig. Som der står i Åb. så anklager han dig dag og nat. Altså minder han uafladeligt Gud om den synd, du har begået. Og du vil kunne opleve det som meget underminerende, hvis du giver ham ret. Da har du ingen kraft til at kæmpe mod ham, og det er fuldstændig lammende for dig som troende. To våben er imidlertid istand til at besejre ham. Se Åb. 12,11.  Det er Lammets Blod og deres  vidnesbyrds ord.

De fleste troende er nok klar over, at Jesu offer på korset er fuldgyldigt. Som Jesus siger på korset “Det er fuldbragt”. Dvs. der mangler ikke noget. En gang for alle er Jesus gået ind i Helligdommen med sit eget blod – for ved et eneste offer har Han ført dem, Han helliger, til målet. Hebr. 10,14.

Det kan ikke overraske nogen, at det offer er perfekt, fuldt ud tilstrækkeligt til at virke alt det, som Gud har lovet i sit Ord.  Der er intet at tilføje og intet at trække fra. Alligevel lammes mange troende, når satan bliver ved  med at anklage dem. Selvom der intet er at komme efter, hvis vi har et levende personligt trosforhold til Jesus. Der er især mange med dårligt selværd (selværd må ikke forveksles med selvtillid), der kommer i knibe. Mange lider desværre under følelse af svær forkastelse i deres liv. Det er lidelse nummer 1, når det gælder mentale lidelser/sindslidelser. Forkastelse vil netop undergrave ens selvværd. Det har sin rod i, at man mangler dybtgående bekræftelse fra dem, som var nærmest til at give en det. Men ikke fik det gjort. Specielt gælder det en far, som ikke gav den fornødne bekræftelse, men måske oven ikøbet gav det modsatte. Dermed blev man et nemt offer for satans ødelæggende anklager. Når mennesker har svigtet os i at modtage bekræftelse, så må vi hente bekræftelse hos Jesus, vor Frelser og vor Himmelske Far.

Det er her den anden halvdel af de nævnte våben kommer ind i billedet – nemlig de troendes vidnesbyrd. Ikke vidnesbyrd om hvad som helst, men netop om hvad Jesus blod har betydet af godt i dit liv. Hvorfor er det nu så vigtigt og kraftfuldt, så det endog kan være med til at besejre satan – vore brødres anklager? For at forstå det, må vi mindes Guds udfrielse af Ægypten for israels folk. Ikke blot skulle man samle blodet fra lammet, der blev slagtet. Men blodet i skålen beskyttede ikke umiddelbart en eneste israelit. Nej, ikke før der var gjort noget helt særligt med blodet. Og netop den handling er tankevækkende. For offerlammet dengang i Ægypten skal helt klart ses som en  forløber for Guds endegyldige offer, hvor Jesu udgyder sit blod på korset. Blodet i den første påske virkede først beskyttende, når det var smurt på dørstolperne og overliggeren. Det var også en klar instruks om, hvad de skulle bruge til at smøre blodet på dørtræet. Et bundt isop. Det var ikke tilfældigt. Isop har en ydre rensende effekt, når det drejer sig om det rent fysiske i forhold til  bakterier og svamp. Isop planten er at betragte som en ren plante til brug for hellige formål. Isop nævnes om den renselse, som  også omtales af David i salme 51 – rens mig med isop fra synd – I Joh ev. er det en isopstængel, der bruges ved korset. Hvordan kan det nu overføres til Jesu blods anvendelse på os i at få sejr, renselse og beskyttelse?

Ligesom lammets blod i exodus blev samlet i skålen, hvorefter et bundt isop blev dyppet ned i blodet i skålen og dernæst smurt på dørtræet, på samme måde må vi se Jesu blod anvendt. Til isopbundtet svarer ordene fra Åb. 12 om de troendes vidnesbyrds ord. Vort personlige vidnesbyrd om, hvad Jesus blod har udrettet i vore liv som Kristus-troende, det medfører netop den kraftfulde virkning, at vi dermed har fået  en Gud given ret til alle de velsignede konsekvenser af Jesu udgydte blod. Til fuldstændig sejr, udfrielse, renselse, lægdom, bekræftelse, velsignelse, trøst , evigt liv og salighed og meget mere. Ja, som det siges i Åb. 12, så kan det vidnesbyrdets ord samenholdt med lammets blod give den endegyldige sejr over satan og al hans hær.  Selvom den endegyldige udkastelse fra det himmelske endnu er  fremtid ifølge åb. 12,11, så er effekten af blodet og vidnesbyrdet virksomt allerede her i kampen mod den onde og alt hans væsen.

Så lad det ikke være nogen hemmelighed, hvad Jesu blod har udrettet i dit liv som troende. Lad det blive kendt, at blodet har gjort overvældende store ting i dit liv med Kristus.

– Mogens Svendsen