Hvordan ser du dig selv?

spejlbilledeBekræftelse

Klæb de fremhævede ord op på spejlet i badeværelset eller et andet synligt sted og sig det højt hver dag: Jeg er uendelig værdifuld i Guds øjne, for jeg er købt med det mest kostbare i universet: Jesu Kristi dyrebare blod (1. Peter 1,18-19)

Du kan ikke vide, hvor værdifuld du er med mindre du bruger tid på at læse det i din Bibel. Der kan du lytte til, hvad Gud (Din himmelske Far/ Skaber: Jesus din Herre/ Frelser/Broder & bedsteVen : Helligånden din Hjælper/Trøster/Vejleder) fortæller om dig i Guds spejl: Bibelen, hvor Han gør dig smuk i Guds øjne. Se altså ikke dig selv, men hvad Ordet siger. Kraften til forvandling kommer fra Helligånden. Indtag Herrens Ord hver dag som din helbredende medicin. Hør Ordet og handl på det.

Se følgende skriftsteder: Jakob 1,23-25:  2. Kor. 3,18

Se også 1.Peter 1,18-19;

Endvidere kommer her nogle af Guds løfter – bare et lille upluk af de mange løfter, der er givet i Bibelen. Jeg har ikke vedføjet kommentar til løfterne, men du kan selv prøve at sætte ord på, hvad løftet sigter på.
:
Salme 89,35;  Salme 84,12;  Salme 91,10;  Salme 34,5
Josva 23,14;  Es 49,25;  Es 26,3;  Jer 30,17;  Ez 36,26;  Luk 11,13;  Luk 18,27;
Joh 5,28-29;  Joh 14;2-3; 1. kor 1013;  2. kor 1,19-20;  Gal 5,22-23;  Filip 4,19;
Jak 1,5;  1. Joh 1,9;  1. Joh 2,25;  Åb 21,4

– Mogens Svendsen