Repræsentantskabsmedlemmers opgaver

KRIS repræsentantskabsmedlemmers opgaver i KRIS.

Det har altid været  meningen, at KRIS repræsentantskabsmedlemmer skulle fungere som ambassadører i KRIS’ arbejde. Selvom vi hidtil ikke har brugt dette ord, vil vi fremadrettet gerne prøve på at tage det i anvendelse . Naturligvis vil ethvert medlem være velkommen til påtage sig en sådan opgave, der hvor hun eller han bor og  i den menighed, som vedkommende er knyttet til . Her er nogle foreløbige forslag til opgaver, der kunne være med til at fremme KRIS arbejde, hvor man  tjener Kristus i de misbrugte:

  1. Videregive informationer om udtalte behov for forbøn.
  2. Give informationer om KRIS ved møder og arrangementer.
  3. Sørge for at fremlægge og uddele brochurer eller bringe opslag i menigheder lokalt.
  4. Formidle diverse tilbud om KRIS besøg i din menighed eller andre menigheder i dit lokalområde.
  5. Fortælle om den litteratur, der kan være til hjælp for andre både enkeltpersoner og menigheder.
  6. Inspirere andre til at deltage i KRIS arbejde og aktiviteter også som noget helt naturligt at støtte arbejdet gennem medlemskab.

– Mogens Svendsen