En fantastisk eftermiddag til årsmødet

En spændende eftermiddag var gjort klar af folkene bag KRIS.
Der var lagt et program og årets taler Karen Margrethe Kirk var også klar til at tale om emnet: Skyld og skam.

Formanden for KRIS Mogens Svendsen takkede en del mennesker for deres arbejde i KRIS og for den indsats der er blevet ydet derved. Der blev også budt velkommen til nye i KRIS. Blandet andet Birgit og Greg Dashnaw, som er tovholdere på repræsentantskabet. De har mange gode planer om fremtiden og vil gerne være med til at række ud, så der kommer flere forbedere, medlemmer og en mere stabil økonomi i KRIS.

IMG_8666En del som mange havde set frem til var Karen Margrethe Kirk’s tale.
Karen Margrethe er en kendt kvinde i frikirke regi og en spændende og livsgivende fordragsholder. Hun talte om “skyld og skam“, som var rigtig godt og givende på mange måder. Hun talte bla.a. om, at det er vigtigt at forstå forskellen på skyld og skam, skyld har med “hvad jeg har gjort” at gøre og vejen ud af skyld er at bede om tilgivelse. Skammen har et andet sprog, skammen har at gøre med “hvem jeg er”. Skamfølelsen klistrer og for at komme af med skammen, er det vigtigt, at man har en værdighed at kunne se ind i.

IMG_8680Efter foredraget var der auktion, effekterne var doneret af forskellige, så som kunst og blomster og andre effekter. Det gav en god gave til Kris. Tak til alle som deltog.

Alt i alt var det en spændende, givende og mættende dag for sjæl, legeme og krop.

Man kan absolut se frem til årsmødet i 2017.