Hilsen fra koordinatorerne for repræsentantskabet i KRIS

repræsentantskab_3Birgit og Greg har gennem et stykke tid følt, at Herren ønsker, der skal findes 2 repræsentanter i hver region, som vi kan have en tættere kontakt med, end den kontakt, der er mulig med alle repræsentanter. Vi tror, Herren vil have kendskabet til KRIS bredt ud i hele landet, så mennesker, der har brug for hjælp, får mulighed for at finde den.

I første omgang ønsker vi 2 personer, der vil være med til at bede for KRIS, være med til at fortælle om KRIS i lokalsamfundet, så der kan kommer flere forbedere, flere medlemmer og derved en stabilisering af økonomien i KRIS. Greg og Birgit vil gerne have disse 2 personer i hver region, som vi særlig kan hjælpe med oplysninger eller materialer om KRIS, evt komme ud i lokal samfundene og fortælle om, hvad Gud gør i KRIS.

Så, hvis du føler dette kunne være noget for dig, da kontakt os på mail via KRIS. Vi glæder os til at høre fra jer rundt i landet. Arbejdet blandt misbrugte og incest ofre er ikke et arbejde, der har høj prioritet i samfundet i dag, derfor må vi som kirke og som kristne på en særlig måde være lydig, når Gud siger, vi skal tage os af de svage- de er også Hans vidunderlige børn, skabt i Hans billede.