Du er et nyt menneske i Jesus Kristus.

Jesu Kristi Kors er det sted, hvor Jesus har ofret sig helt for dig. Men det er også det sted, hvor dit gamle jeg må afgå ved døden. Her er der tale om både den gamle natur (kaldet kødet) og der er tale om sindet. Vort sind kan være Guds hårdeste modstander. Gælder vilje og intellekt. Et uomvendt ikke fornyet intellekt vil altid være en fjende af Gud. Derfor ser du også den hårdeste modstand mod Gud blandt intellektuelle, som ikke er blevet omvendt og fornyet.

Når du har taget mod Jesus som Herre i dit liv, så er du sammen med Kristus en helt ny skabning. Men hver dag må det gamle menneske dødes, hænges på korset. En beslutning, du må træffer hver dag, hvis følgeskabet med Jesus skal opretholdes. Kraften dertil giver Han. ”Også i dag Jesus! vil jeg være din” – helt og fuldt!! Du er en ny skabning i Jesus Kristus, for det har du jo besluttet. Du har besluttet (viljen til at følge Jesus hver dag uanset prisen. Han giver autoriteten (exousia) til at være Guds barn. Du må oplæres i at bruge den autoritet/myndighed. Især når djævelen kommer med alle sine løgne om dig. Korset betyder, at du ikke længere skal behage dig selv eller behage verden. Men alene behage og herliggøre Jesus og din himmelske Far. Det gør du først og fremmest ved at takke, prise og tilbede Herren. Tal om alt det herlige, som du er i Kristus. Stop med at tænke og tale dårligt og negativt om dig selv. Satans dæmoner presser på for at fastholde dig i et negativt tankemønster om dig selv. Vær årvågen og på vagt — Stå djævelen imod fast i troen, 1. Peter 5,8. Overgiv dig selv til Gud og stå djævlen imod og han vil flygte fra dig Jakob 4,7. Du må lære dig selv, at tænke Guds tanker om dig ved at takke for alt

Husk også på, at det kun er Helligånden, der overbeviser om synd, mens djævelen giver skyldfølelse. Hver gang du har begået en synd, så bekend den omgående og du er løst af den med det samme. Men skyldfølelse kan ikke forsvinde. Om du så bekender synden tusind gange, for den er satans beskyldning for at franarre dig friheden i Kristus. Derfor brug den autoritet Kristus har vundet dig til at jage fjenden på flugt.

Undgå også det det onde makkerpar som hedder selvmedlidenhed og vrede. Begge kan være med til at åbne porten for dæmonerne.

Til slut: Bed denne vidunderlige bøn: Min herlige himmelske Far! Jeg takker og priser dig for alt, hvad du ved Kristi dyrebare blod har vundet til mig. Tak at du renser mig fra alle mine negative syndige og onde tanker om mig selv. Tak at du nu iklæder mig Kristi fuldkomne retfærdighed. Tak at det anklagende skyldbrev er naglet til Korset. Tak at du vil fylde mig med kærlighed ved Helligånden Rom. 5,5. Tak Herre Jesus Kristus, at du vil give mig visdoms og åbenbaringsånd, så jeg kan få et dybt, inderligt og intimt kendskab til dig og til din uendelige kærlighed til mig.

Mogens P.C. Svendsen