Referat af årsmøde 2019.

Lørdag d 27.4.19 afholdt vi KRIS´ årsmøde i Sct. Johanneskirkes lokaler i Herning.

Vi var i alt ml 35 og 40 deltagere henover eftermiddagen. Vi startede med velkomst v Mogens og hørte undervejs et par stærke kristne sange sunget af Hanne Bødtker.

Jette Grooss talte om, hvordan vores eget selvværd kunne være, og hvordan Gud ser på os. Vi skulle tænke over det ved bordene – og snakke sammen om det.

Jette kom også ind på, at når vi giver til andre, er det vigtigt, at vi bevarer noget at give af, ud fra ordene ”Elsk din næste som dig selv”.

Derefter havde vi kaffe med dejligt kagebord, og derunder auktion af effekter. I alt kom der 4.600 kr. ind på auktionen.

Så nåede vi frem til generalforsamlingen med Kaj Moslev som dirigent. Vi hørte om, hvordan året var gået v Mogens, Helene og Anne Katrine.

Regnskabet blev godkendt, og ny revisor, Morten Grarup, blev valgt.

Der blev valgt 11 repræsentantskabsmedlemmer, ifølge en vedtægtsændring, hvor vi nu kun behøver 10 til repræsentantskabet.

Valg til bestyrelsen:

Mogens vil gå af som formand og Malene N Kristensen bliver den nye formand.

Peter Forum er trådt ud af bestyrelsen, og Sverre Bødtker er suppleant fremover. Der var en god stemning på årsmødet, som var mit første – jeg kan kun opfordre til at deltage næste år!

Stor tak til dem der hjalp til før og under årsmødet.

(Mette Baldwin, fra bestyrelsen)