Nyt fra bestyrelsen.

Nyt fra bestyrelsen

En hvid tavle med tuscher i forskellige farver, nogle forskellige geometriske figurer og kaffe, te og kage er nogle af ingredienserne, der har været vigtige i bestyrelsens arbejde siden november 2018.

For et lille års tid siden havde vi i bestyrelsen en workshop, som havde fået overskriften ”KRIS mod nye højder.” Denne workshop fik sat gang i en længere proces, hvor vi gravede dybere i, hvad KRIS er, har brug for og drømmer om. Igennem workshoppen og de efterfølgende aftener, vi fik lagt i kalenderen til at arbejde videre, kom vi blandt andet frem til behovet for at ansætte en sekretær. Og allerede i maj kunne vi så med stor glæde byde Susanne Andersen velkommen til KRIS. Der er allerede nu ingen tvivl om, at det bliver en stor gevinst med en fast kvinde på kontoret.

Nu er vi så gået i gang med næste del, som handler om PR. KRIS er en fantastisk organisation med dygtige folk, som virkelig har omsorg for mennesker, og som brænder for at se mennesker sat fri til at leve og være. Vi ønsker og arbejder for, at de voldsomme sår mennesker har fået i livet, ikke må blive det, der definerer dem og ødelægger dem. Vi tror på en Gud, som har en langt større magt end smerten og det brudte i os, så han kan vise og hjælpe os frem mod et godt og frit liv. Det kan vi alle sammen være enige om, er en god vision og et værdifuldt og ærefuldt formål, – og alligevel ligger KRIS og kæmper med den organisationsmæssige vigtige grænse, som hedder 300 medlemmer. For at være ærlig, så undrer det mig. Vi har så meget godt at give til vores samfund i dag, og der er desværre rigtige mange mennesker, der har brug for den hjælp, vi kan tilbyde. Så konklusionen er, for mig at se, at mennesker ikke kender KRIS, for ellers var vi mange flere. Derfor er det vigtigt for bestyrelsen at arbejde hen imod et godt og virksomt PR-fremstød. En PR, som er tro overfor vores historie og vores måde at virke på, og som samtidig viser klart og tydeligt, hvorfor man skal være medlem af KRIS. Vi skal vise, hvem vi er – og vi skal lade KRIS komme til orde i langt flere menneskers liv.

Det er et lille glimt af, hvad bestyrelsen arbejder med i øjeblikket. Jeg eller en anden fra bestyrelsen vil i hvert nyhedsbrev give små glimt af arbejdet bagved KRIS. Vi håber, det kan være med til at give dig som medlem et lidt større billede af, hvad KRIS er, hvad vi vil og hvad du meget gerne må være med til at lægge over til Gud i bøn – det er Ham, der kan vise os vejen frem!

Kærlig hilsen   Malene Nygaard Kristensen

Formand for KRIS