Formandsberetning 2019

 

Formandsberetning for 2019.

Landsorganisationen KRIS – Kristen Rådgivning og Terapi til Incestofre og Seksuelt misbrugte.

2019 blev det år, hvor Mogens trådte tilbage fra formandsposten til en post som næstformand, og i al ydmyghed overtog jeg denne opgave. Jeg har nu snart siddet det første år på posten og har derfor opgaven til årsmødet at give jer en formandsberetning. Det skal jeg så forsøge at gøre efter bedste evne.

Først og fremmest vil jeg dele med jer, at KRIS i 2019 fik mulighed for at række sin hjælp til 30 mennesker, som kom i terapi. Det blev i alt afholdt 199 samtaler. KRIS afholdt 2 kurser med i alt 27 deltagere. Derudover var KRIS ude for at holde foredrag eller lignende 8 steder. 22 samtaler blev sponsoreret af gavegivere. Tak til alle jer medlemmer og gavegivere, som er med til at gøre dette muligt. KRIS er uhyre relevant i vores samfund, da der desværre er alt for mange der bliver udsat for seksuelle overgreb af forskellig art, og vi håber, at KRIS fremadrettet får mulighed for at hjælpe endnu flere. Vi har i øjeblikket 1 lønnet terapeut. Derudover har vi 4 terapeuter eller terapeutstuderende, som frivilligt giver af deres tid til at hjælpe klienter hos KRIS.

For at give det bedste billede af bestyrelsesarbejdet i 2019, er jeg nødt til at starte i slutningen af 2018, nemlig i november. Midt i november var bestyrelsen samlet en lørdag til en workshop med Karsten Bach, direktør for Blueway.dk, som er salgskonsulent og organisationsudvikler. Workshoppen havde overskriften ”KRIS mod nye højder.” Det blev startskuddet til en ny proces og en genstart i bestyrelsesarbejdet, hvor vi begyndte at se fremad mod at bygge KRIS op igen. KRIS har i nogle år været præget af begrænsede ressourcer, og vi har trukket hårdt på de frivillige kræfter i organisationen.

På workshoppen brugte vi tid på at sætte ord på, hvad KRIS er, hvad KRIS kan og derudfra hvad KRIS har brug for på vejen frem. Det ledte blandt andet ud i arbejdet med at få ansat en sekretær. Vi har stærkt brug for en til at varetage det daglige arbejde på kontoret for at kunne organisere KRIS’ arbejde. Dermed kan vi give terapeuterne fri til at gøre det, de er allerbedst til, nemlig terapien. Det arbejde blev en væsentlig del af bestyrelsesarbejdet i 2019, også fordi vi desværre måtte sige farvel til den første sekretær, Susanne Andersen, efter 3 måneder af personlige årsager. Til gengæld fik vi lov at byde velkommen til Jette Kruse i oktober, og det samarbejde er vi rigtig glade for og styrkede af.

Det blev også startskuddet til opstramning af organisationens opbygning. Vi lavede blandt andet ændringer i vedtægterne, så repræsentantskabet nu er styrket og velfungerende, og fremadrettet har det også en tydeligere rolle og mødes fast. Her skal der lyd en stor tak til Birgit Dashnaw, som længe har kæmpet en stor kamp for repræsentantskabet.

Vi er skattemæssigt blevet ændret fra at være registreret som en religiøs organisation til at være en almennyttig organisation. Dermed blev der nogle ændrede krav, vi skulle leve op til, som lyder på 300 medlemmer og 100 gavegivere à 200 kr. Det betød, at vi kom i bekneb i december med at nå målet, og hvor vi måtte råbe om hjælp for at nå op på de nødvendige antal. Dette vil vi fremover være opmærksom på og holde jer medlemmer bedre orienteret, da det jo netop er et af de steder, at ethvert medlem i KRIS, selv med en lille indsats kan gøre en stor forskel. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at oplyse at vi i indestående år på nuværende tidspunkt har 325 medlemmer og sidste år sluttede vi på at have 109 gavegivere à minimum 200 kr. Om end vi har sikret os et tilstrækkeligt antal medlemmer og vi nåede tilstrækkeligt med gavegivere sidste år, vil vi arbejde hårdt for at både medlemmer og antallet af gavegivere kommer til at ligge betydelig længere fra myndighedernes krav fremadrettet, så vi ikke havner i samme situation som i 2019. Hvis nogen af jer medlemmer har ideer til, hvordan vi kan gribe det an, eller har lyst til at engagere sig i den opgave, så sig til – vi har brug for din hjælp J.

Det er blot nogle af de elementer, vi har arbejdet med i årets løb. Derudover kommer arbejde med at sørge for en større sikkerhed på hjemmeside, kontor m.m. og arbejdet med GDPR – den berømte og berygtede Persondataforordning, man støder på alle vegne. Vi har arbejdet med at finde en kasserer, som vi glæder os til at præsentere for jer til årsmødet; vi har arbejdet med at få en ny ordning i vores bank, og vi startede også så småt på arbejdet omkring PR, reklame og at KRIS må række længere ud. Et arbejde som fortsætter i 2020, og som vi håber vil kunne mærkes hos jer medlemmer også, da I forhåbentlig også vil møde KRIS flere steder, hvor I er.

Derudover har vi sagt farvel til Hugo Martinussen som i mange år, har lagt rigtig mange kræfter i KRIS ved at varetage vores regnskab. Nu er arbejdet lagt over til dels vores nye sekretær og dels revisionsfirmaet Bruun og Dalgaard, som er godt i gang med arbejdet. Hugo skal have en kæmpe tak for alt det han har hjulpet med i løbet af årene.

Der skal også lyde en stor tak til mange andre frivillige som hjælper med nyhedsbrev, hjemmeside, terapi, fundraising og diverse praktiske opgaver i forbindelse med vores arrangementer. Det betyder enormt meget at mærke den opbakning om arbejdet i KRIS, og I skal have en kæmpe tak!

Til sidst vil jeg sige en stor tak til Gud. Han er fundamentet i vores arbejde, og vi var her ikke i dag uden Ham. Han sender os hjælp i rette tid – om det er mennesker, penge eller kræfter, så er han klar med hjælp. Tak til alle jer, som beder for KRIS, for arbejdet, for bestyrelsen og for alle de mennesker, som har brug for hjælp fra KRIS. Vi skal søge Guds Rige først i dette arbejde – for det er hans vej, vi skal gå.

Malene Nygaard Kristensen, formand for Landsorganisationen KRIS