Et trøsterigt & uforgængeligt HÅB

Et trøsterigt & uforgængeligt HÅB!

 Af: Mogens Svendsen

Hvordan skal jeg finde håb, trøst, mening, mod og glæde i en tid, hvor der er så mange negative konsekvenser for den enkelte især nu i corona pandemiens skygge. Hvor finder jeg troværdige svar mine spørgsmål. Vaccinationer løser jo ikke alle vore problemer.

Er dette korte jordiske liv det eneste du har? Eller er der et evigt håb for dig? Håb om et langt bedre og mere holdbart liv? Bag om al frygt, angst og genvordigheder?

”Der er en vej som verden ikke kender. Den livets vej, som ej er gjort med hænder. En løngangssti, hver sten forbi til Livets land med glædens kilder”, DS 379.

Kender du den vej? Det er den vej, som Jesus i Matt. 7,13 kalder den ”trange -” eller den ”smalle vej”. Mange går på ”den brede vej”, som fører til fortabelse. Men Vejen, som fører til Guds mål for os, vore sjæles frelse, er den smalle vej. Den vej hedder også: at følge Jesus. Det er den vej, som kan føre os til dybe erfaringer med Gud. Har du prøvet den?

På den vej er det afgørende, at du tager imod Bibelen, som Guds ord til dig. At du godtager: at i den har du nøglen til Guds evige svar på dine spørgsmål. Gud våger over sit ORD, at Hans Ord bliver fuldbyrdet, se Jeremias 1,12. Om du adlyder Hans Ord, finder du den smalle vej. At adlyde og at tro Guds ord er to ord for samme virkelighed.

Jesus længes efter dig; Han er den eneste vej til Vor himmelske FAR. Jesus siger:” ingen kommer til Faderen uden ved mig”. Har du taget mod Jesus i tro? Hvis du har, så har du dermed fundet vejen. Dermed har du en Far i Himlen! Dernæst har du et hjem hos Ham og en familie i Himlen. Helt ufortjent og gratis. –

Troen er ikke noget, som du kan præstere. Troen er en gave Ef 2,8. Og ”Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer gennem Kristi Ord” Rom 10,17.   Jesus ønsker, at du overgiver dig helt til Ham. Men det må være i fuld frihed. Han sagde:”- ikke enhver, som siger: ”Herre, Herre til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, som gør min himmelske Fars vilje”. Jesus sagde, at det var hans mad at gøre Faderens vilje Joh. 4. At gøre Hans vilje, som Jesus har sagt, er at gøre Guds vilje. Kun ved hans nåde kan det ske. Ikke ved din egen præstation. Nåden hvad er det? Det er den vældige kraft, som Gud ved Helligånden giver til hver den, som adlyder Jesu kald til frelse. Selve ordet nåde (på græsk karis af kairo) kan betyde ufortjent gunst. At være Guds favorit. Det er altid ufortjent. Grundlaget for nåden er nemlig Jesu fuldbragte værk. Hans lidelse og død har vundet nåden til dig. Han betalte med sit rene blod.

Paulus tager ikke æren selv for det, han har udrettet. Han siger: ” – af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves” – Nåden, som har været med ham, har udrettet de meget store ting for Gud, som du kan læse om i hans breve. Da Paulus bad Gud om at slippe for den satans engel, som plagede ham, sagde Gud – Nej! hvorfor? Det var for at Paulus kunne blive bevaret fra hovmod. Og så fik han at vide –” min nåde er dig nok, for i din magtesløshed kan min kraft – altså nåden, udfolde sig helt. Ved lydighed kan du få Nåde til at bekende Herrens vilje og befale dine egne tanker og ønsker at underlægge sig Herren vilje. Ved at tage ganske små skridt i lydighed, så vil Gud komme dig i møde med store skridt.

Lydighedens anden side er kærlighed. Elsker du Jesus? Intet er vigtigere. Det vil altid afsløres på lydigheden mod Hans ord. Først i total afhængighed af Jesus i dit liv vil nåden give dig kraft til at vidne sandt om, hvad Jesus har gjort af store ting i dit liv til Hans ære. Og dermed vinde sejr over satan Åb. 12,11

Der er en treklang, som hedder Kærlighed, Lydighed og Ydmyghed. Ydmyghed er at give afkald på egen ære glans og herlighed for at ophøje Jesus i dit liv. Valget er dit.

Søndagsskole sangen om Bibelen! 

 

”Ingen bog er mig så kær, som min moders Bibel er,

hendes tårer, hendes mærker går ej ud.

Den er slidt og gammel nu, men jeg kommer godt i hu,

at hun tog mig på sit skød og bad til Gud.

 

Kor:

Gamle bog, Kære bog, du mig minder

om det dyrebare blod. Mere kær fra år til år,

du mig bliver som jeg går,

på den trange vej,  som hjem til Himlen når.

 

Som en sikker støttestav i min moders hånd du var,

som et værn i hendes troeskamp så hård.

Den er tårevædt og slidt, den er stor i mindet mit,

den fortæller om min Frelsers blod og sår.

 

Disse mærker disse ord i den kære gamle bog

har så ofte jaget angstens skyer bort.

Den har holdt i prøvens stund, den har holdt i dødens blund,

og den holder, når jeg står for himlens port.

 

O hvor godt at mindes dig, som har vist mig livets vej,

bedt mig leve som en Josef for min Gud.

Der er mos på moders grav, men den Bibel,

hun mig gav,  er en lygte til mit livslys slukkes ud.

 

Tak Gud for dem, der viste dig den trange vej, som hjem til Himlen når!