Fra ofre til overlevere

Fra ofre til overlevere

Af: Helene Svendsen

 

Måske har du undret dig over ordlyden af KRIS i den nye brochure og på hjemmesiden.

KRIS har indtil årsmødet 2020 heddet: Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte.

Vi vedtog på Årsmødet at ændre navnet til:

Kristen terapi og Rådgivning for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte.

Vi var nogle stykker til en konference i AGAPE for et par år siden. Der blev netop emnet omkring ofre og overlevere taget op.

Nogle ofre vil føle sig krænket, hvis de hele deres liv skal være ofre. De har kæmpet for at overleve incest og blive fri af offerrollen. Det synes vi gav god mening. Vi blev faktisk opfordret til at gå hjem og tænke over den betydning.

Det kom til at blive et emne på vort interne sommermøde, og vi besluttede, at tage det op til årsmødet.  Der var en enig forsamling af medlemmer og repræsentanter, som kunne gå ind for at ændre ordlyden til incestoverlevere.

Når klienter kommer til KRIS er de muligvis incestofre. Vi vil gerne hjælpe dem ud af offerrollen til at blive overlevere.

Vi vil gerne respektere dem som overlevere.

De har allerede kæmpet længe inden de kommer til os – de har overlevet det værst tænkelige scenarie i deres liv.