Julen har bragt velsignet bud

Julen har bragt velsignet bud!

 Af/ Mogens Svendsen

Men hvor langt har dette Julebud så nået? Det velsignede bud om Guds Søn, der lod sig føde i en stald i Betlehem. Han fik efter englens befaling navnet Yeshua = Jesus = Herren er FRELSE, fordi han skulle frelse os mennesker fra vores synder.

På et kors gav Han sit uskyldige liv for os. Så vi kunne få evigt liv ved troen på Ham. Budskabet er nået langt ud i vores del af verden, men der er stadig milliarder, der aldrig har hørt dette glædesbud. Aldrig har hørt, at Guds egen Søn døde for dem. For at fri dem ud af syndens, dødens & djævelens magt.

Jesus siger selv udtrykkeligt, at Han er kommet for at sætte fanger i frihed se Luk 4,18. I Matt 24,14 siger Han, at evangeliet om Gudsriget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Men der er altså lang vej endnu.

Det er dit og mit ansvar at nå andre til frelse, for Jesus kaldte os til at gå med glædesbud for ham til alle dem, som ikke kender Ham – Matt 28,18-19. Og husk så, at Jesus har al magten og Han går med hele vejen.

 Leanna Cinquanta var som 15-årig mester indenfor ridesport. Hun havde tænkt, at her skulle hendes livs vision virkeliggøres. Hun var erklæret ateist, men EN kom i vejen for hendes planer. Hun mødte Jesus rent bogstaveligt og meget personligt. Han blev hendes ”Beloved,” = Elskede, omtalt sådan i hendes bog: ”Tresures in Dark Places.”

Jesus kaldte hende til at gå bud for Ham til de mange, som ikke kender Ham. Hun blev missionær i et af de områder af verden, som er vanskeligst at nå med evangeliet – Nordindien. Her lever de fleste i dyb fattigdom og åndeligt mørke, Hun skulle række ud til de lokale kristne og hjælpe dem med at evangelisere deres egne. Hun måtte give afkald på vestlig livsstil og leve som de fattige lever, hvor rent vand er en ukendt luksus og maden er ensformig og meget sparsom. Hun stod op bogstavelig talt og proklamerede sejr over de onde åndsmagter i området, bl.a. i et hindutempel. De onde magter slog tilbage, men hun vandt sejr over dem i Jesu navn.

På de 20 år Leanna har virket i Nordindien er antallet af kristne gået tydeligt frem. Men der er lang vej endnu. Leanna kæmper for de svageste. Især børnene. I det område er der 35 millioner forældreløse børn og nødlidende. Årligt bliver 25.000 børn bortført som sexslaver.

Men der er også en anden mulighed. Og den er lige så grusom. For i Indien tror mange, at deres guder vil blive positivt stemt ved, at der ofres små børn f.eks. ved opførelsen af en ny bygning eller en bro. Barnet vil så blive kastet levende ned i den beton, der hældes ud ved byggeriet. Det bliver således levende begravet i betonfundamentet. På den måde bliver mange børn myrdet i Indien hvert år.

På Leannas blog kan du læse om en mor, som er utrøstelig, fordi hendes fireårige datter er blevet kidnappet ved en bryllupsfest. Hele beretningen, som er skrevet af Leannas ven Jace, kan du læse på: blog Leanna Cinquanta. Stykket hedder ”Heal our land” med underafsnittet ”Kidnapped.” Dateret 23 september 2020.

Danmark ofres små børn også, men det er mere sofistikeret og før de bliver født. De ofres til den afgud, der hedder bekvemmelig selvtilfredsstillelse.

Midt i dette åndelige mørke har Leanna vist, at Jesus er stærkere end alle de sataniske kræfter, som virker igennem enhver form for afgudsdyrkelse. Men med Jesus som Herre i vores liv kan vi også gøre en stor forskel lige her, hvor vi lever og virker. Jeg ved det, fordi jeg selv har erfaret det.

En dag i september kom en yngre kvinde rimelig desperat, fordi hun var plaget af de onde ånder. Det viste sig, at hun havde leget en leg, som hedder ”ånden i glasset”. Og den leg havde bevirket, at hun blev invaderet af de onde ånder. Helene og jeg bad for hende og hun blev sat fri i Jesu navn. Halleluja! Herren vores Gud være lovet og priset! Hun har selv offentliggjort sit vidnesbyrd på Facebook. Du kan læse hendes vidnesbyrd på solsoehedeposten.dk.

Jesus elsker dig mere end du kan fatte. Han vil frelse hver den, som tror på Ham. Derfor siger jeg med profetens ord; Sig til de ængstede hjerter: ”Vær stærke, vær uden frygt! Se jeres Gud! Han kommer med hævn, gengæld kommer fra Gud. Han kommer og frelser jer.” Es 35,4. Og fredens Gud skal snart lægge satan knust under jeres fødder Rom 16,20. Og Gud selv vil tørre hver tåre af dine øjne, og der skal ingen død være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere Åb 21,4.

Glædelig Jul & velsignet Nytår i Jesu navn!

Kærlig hilsen Mogens