Kirkerne står sammen mod overgreb

Kirkerne står sammen mod overgreb.

Af/ Malene Nygaard Kristensen, formand for Landsorganisationen KRIS.

Som kristne kirker og fællesskaber ønsker vi, at åbenhed, frihed og tryghed skal kendetegne alt, hvad vi er og gør. Derfor ønsker vi at forebygge enhver oplevelse af overgreb både menneskeligt og åndeligt og på alle niveauer.”

Sådan starter ”Etos for god adfærd i kirker og kristne hjem.”

Det er det sæt af fundamentale moralske værdier, som adskillige kirker og kirkelige organisationer har tiltrådt efter konferencen ”Når kirken svigter,” som blev afholdt 30. september 2021.

Konferencen italesatte, hvor kirken svigter, men også hvad kirken og den kristne familie ønsker at være, og dette er nu samlet i dette Etos, som kan findes i sin fulde længde på https://www.naarkirkensvigter.dk/.

Et andet output af konferencen er www.uvildiginstans.dk, hvor der er mulighed for at få kontakt til en uvildig rådgiver i forhold til oplevelser eller bekymring for overgreb i kirkeligt regi. Her finder man også en handlingsplan og kan samtidig få sparring på sine bekymringer.

Det er betydningsfuldt, når kirker og organisationer på tværs af det kirkelige Danmark, træder sammen om værdier og forebyggelse. Selvom der er flere skridt fra en tilkendegivelse til handling og konkret forebyggelse, er det en vigtig brik i det samlede arbejde, som også KRIS arbejder for.

Det kalder på hver af os til at tage ansvar, til at lytte med respekt for vores medmennesker og række en hjælpende hånd, hvor det er muligt. Så er vi også med til at forebygge krænkelser. Lad os ikke forholde os passive, men se den enkelte og se bekymringen og handle hvor der er brug for det.