Årsmøde tale 2019.

Årsmøde tale 2019!

Kære medlemmer, repræsentanter og bestyrelse. Kære medarbejdere og forbedere! Velkommen til Årsmøde i KRIS.

NSVRC (National Sexual Violence Resource Center) skriver i deres statistik materiale, at 1 ud af 4 piger og 1 ud af 6 drenge oplever sexovergreb inden det fyldte 18 år.

Selv blev jeg udsat for sexmisbrug af en homoseksuel mand, som kom i mine forældres hjem, mens jeg var teenager. Det begyndte med verbale tilnærmelser i 11-12 ås alderen. Men han ventede, til jeg var 15 med den egentlige forulempning. Som indebar eksponering for porno litteratur og det man kalder anden kønslig omgang. Det skete i en sommerferie i København. Jeg har aldrig fortalt om det til nogen, før jeg nævnte det for Helene indenfor de seneste år. Mange overgreb bliver aldrig afsløret, så statistikker fortæller aldrig det hele. Der er meget som aldrig bliver rapporteret.

Vi ved at overgreb har mange dybtgående effekter på dem, det går ud over. Livsvarige skader. Michael Jackson er blot et af de mange eksempler på en kendt person, som har udnyttet muligheden for at misbruge børn. Og hvor ofrene udviser nøjagtig de senfølger, som vi kender så alt for godt.

Det er i mødet med de misbrugte, vi har mødt de alvorlige konsekvenser af menneskers seksuelle krænkelser. Men også set det glædelige i, at det nytter noget at gøre en indsats for dem, der er overlevere efter overgreb. Derfor har KRIS altid stor berettigelse. Og specielt for dem, som har oplevet overgreb i kirkeligt miljø. Vi bør heller ikke glemmer, at overgreb også kan være af åndelig karakter.

Vi har i årets løb oplevet mange afgørende begivenheder. 2018 blev det år, hvor vi fik en vågnende erkendelse af, at der skal ske noget med sekretærarbejdet, som nu gennem nogle år har været delt ud på mange forskellige i bestyrelsen og i medarbejdergruppen. Men selvom mange har gjort stor indsats, så mangler den centrale person, som kan koordinere tingene, så der ikke, som man siger, falder noget ned mellem to stole og ikke bliver gjort eller måske gjort på en uhensigtsmæssig måde. Men beslutningen kom først i år. Det er med stor taknemlighed og forventning, vi tager mod Susanne og byder velkommen i KRIS.

Ud over de mange terapisessioner, har der i årets løb været KRIS rådgivning på forskellig vis. KRIS har været til en række orienteringsmøder. Og det er som regel sådan, at den orientering får åbnet øjnene hos nogle, som erkender, at det var KRIS, der kunne sætte ord på, hvad de havde brug for. I lighed med tidligere år var der også sidste år Rosengudstjeneste i Sct. Johannes kirke til glæde og stor velsignelse.

KRIS har søgt penge hjem fra forskellige. Mellem de mange afslag er der nogle gode oplevelse bl.a Lions Club i Århus. De endte med at skænke KRIS 60.000 (Donation i forbindelse med Århus kræmmermarked). Vi fik også udbytte af kontakten til KREC, som gav 15.000, som bl.a. skulle bruges til Et kursus, der kunne give Nye ideer og forestillinger til arbejdet i KRIS. Workshoppen med Karsten Bach hed: Mod nye højder. Det handler om at blive bedre til at sælge/el. lancere KRIS. En visionsproces, hvor vi kan fastholde og udbygge en trofast medlemsskare. Få en langt mere smidig og velfungerende organisation.

Stor tak især til Sonja for din meget store indsats på kontorsiden. Tak også til Hugo for din helt afgørende gerning på det økonomiske felt. Tak til Ellen for arbejdet med revision. Tak også til Birthe Grønninger og til Gitte mht. hjemmeside og Nyhedsbrev. Tak for virket med terapi og rådgivning både til Helene, Sonja, Karen og Anna. Der er lykkeligvis ny terapeut på vej i Århus med Kathrine.

Uden forbøn går det ikke. Forbønnen er meget afgørende for arbejdet. Vi siger tak til alle jer forbedere med Mona som koordinator. Tak for jeres vigtige tjeneste.

Vi har måttet erkende, at vores Indsats vedrørende repræsentantskabet ikke har været optimal, og det er så vist mit ansvar, at det ikke er blevet gjort godt nok. Takket være medarbejdere har vi fået tilstrækkelig mange, der har sagt ja til at stille op som repræsentanter, tak for det. I har et vigtigt og betroet ansvar i Landsorganisationen KRIS. I den forbindelse hat vi indstillet forslag til en ændring i vedtægterne med hensyn til antallet af repræsentanter. Det er stadig repræsentanterne, der vælger bestyrelsen. Tak til Birgit og Greg for den slidsomme tjeneste I har stået for.

Tak til Bestyrelsen og især Malene, som sidste år lovede, at hun i år vil prøve at binde an med at være formand. Jeg kom med i KRIS bestyrelse i 1998 og har i rigtig mange år være med som formand. Det er på høje tid at andre med flere kræfter og ny inspiration kan tage over. Jeg holder ikke op med at arbejde for KRIS, men lidt mere i baggrunden. Tak til Kaj, som lovede at styre os gennem generalforsamlingen. Tak til alle som kom og til enhver, som har ydet en indsats for KRIS.

Mogens P.C. Svendsen