Velkommen til Generalforsamling, aftensmad & Rosengudstjeneste

 til Generalforsamling, aftensmad & Rosengudstjeneste

………………………….

Dagens program den 25.10.2020 er følgende:

15:00 Velkomst og kaffe.

 Generalforsamling

15.30 Medlemsmødet

 1. Valg af ordstyrer. Bestyrelsen foreslår Kaj Moslev.
 2. Årsberetning ved formanden.
 3. Godkendelse af Årsrapport (regnskab).
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Valg af revisor.
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 7. Vedtagelse af vedtægtsændringer, se tilsendte.
 8. Eventuelt.

16.45 Repræsentantskabsmødet

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Mette Baldwin og Karin Jensen samt nye bestyrelsesmedlemmer Svend Aage Østergaard og Susanne Andersen.

 1. Emner vedrørende repræsentantskabsmedlemmer.
 2. Eventuelt.

 

17.30 Aftensmad:

Aftensmaden koster 40 kr. pr. mand. Der serveres smørrebrød.

 

19.00 Rosengudstjeneste:

Rosengudstjenesten er en gudstjeneste, hvor vi på en særlig måde inviterer til Guds nærvær og forbøn i forhold til KRIS’ arbejde – både for klienter, pårørende og dem der i øvrigt kunne blive velsignet af et møde med Gud.

Se mere på den anden side.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret stående kaffe og en småkage.

 

Det er nødvendigt med tilmelding til aftensmad, og det skal ske senest den 17. oktober på enten:

mail kris@kris-dk.dk eller sms tlf. 29702305.

 

Har du som medlem ønske om at blive repræsentantskabsmedlem, kan du ansøge herom ved at indsende skriftlig ansøgning på mail til

(kris@kris-dk.dk) eller brev: Bredgade 55, 7400 Herning

Repræsentantskabsmedlemmer er KRIS’ ambassadører, som gør en særlig indsats

for at KRIS kan opfylde sin målsætning i vort samfund i dag.